Αρχική Σελίδα

  Δ.Σ. Συλλόγου

  Δ.Σ. ΔΟΕ

  Καταστατικό Συλ/γου

  Καταστατικό ΔΟΕ

  Αιρετοί

  Ενημέρωση Συλλόγου

  Ενημέρωση ΔΟΕ

  Ενημέρωση ΑΔΕΔΥ

  Κινητοποιήσεις

  Αποτελ. Εκλογών

  Εκπ/κή Νομοθεσία

  Εκδόσεις - Πρακτικά

  Ομάδες Συλλόγου

  Δραστηριότητες

  Συνδέσεις
  Επικοινωνία


 

        ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

         1. Εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου μας (11/01/2012)
         2. Εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου μας (19/09/2012)

        ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

         1. Εκδήλωση για το ασφαλιστικό (02/02/2011)
         2. Αφιέρωμα με θέμα: «Κινηματογράφος και Εκπαίδευση» (20/03/2011)
         3. Εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου μας (19/05/2011)
         4. Εκδήλωση Μουσικής και Χορευτικής Ομάδας στο Θέατρο Ρεματιάς
             Χαλανδρίου (06/06/2011)

         
5. Κινηματογραφική προβολή για τα παιδιά (18/12/2011)

        ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

         1. Διημερίδα «για τα παιδιά της Γάζας» (23 - 24/01/2010)
         2. Σεμινάριο κας Λίλας Πατρόκλου για την αναπηρία (03/03/2010)
         3. Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας (12/03/2010)

         4. Εκδήλωση της μουσικής και χορευτικής ομάδας (15/6/2010)
         5. 5θήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη (27/6 -1/7 2010)
         6. Εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου μας (28/09/2010)
         7. Προβολή κινηματογραφικής ταινίας 19/12/2010

        ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009

         1. Αιμοδοσία 21/01/2009           
         2. Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας 6/3/2009

         3. Ημερίδα-Εκδήλωση «για τα παιδιά της Γάζας» 22/03/2009
         4. Εκδήλωση «για τα παιδιά της Γάζας» 11/05/2009

         5. Αιμοδοσία 29/09/2009

         6. Προβολή κινηματογραφικής ταινίας 20/12/2009

        ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008

         1. Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου μας στο Χρ. Νικολόπουλο 29/1/2008          2. Αιμοδοσία 13/05/2008   
         3. 9/ήμερη εκδρομή στην Ρωσία 30/6 -8/7/2008
         
         4. Κινηματογράφος για τα παιδιά των συναδέλφων 14/12/2008
\

        ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007

         1. Κινηματογράφος για τα παιδιά των συναδέλφων 21/1/2007
         2. Hμερίδα με θέμα: «Κινηματογράφος & Εκπαίδευση» 11/3/2007
         3. 5/νθήμερη εκδρομή στην Ισπανία 2 -6/7/2007
         4. Αιμοδοσία 6/11/2007
         5. Κινηματογράφος για τα παιδιά των συναδέλφων 16/12/2007

        ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006

          1. Εκδρομή στο Καρπενήσι
          2.
Ημερίδα για το ασφαλιστικό
          3.Σεμινάριο Ομαδοσυνεργατικής
          4.Εκδρομή στην Ιταλία
          5. Αιμοδοσία