Αρχική Σελίδα

  Δ.Σ. Συλλόγου

  Δ.Σ. ΔΟΕ

  Καταστατικό Συλ/γου

  Καταστατικό ΔΟΕ

  Αιρετοί

  Ενημέρωση Συλλόγου

  Ενημέρωση ΔΟΕ

  Ενημέρωση ΑΔΕΔΥ

  Κινητοποιήσεις

  Αποτελ. Εκλογών

  Εκπ/κή Νομοθεσία

  Εκδόσεις - Πρακτικά

  Ομάδες Συλλόγου

  Δραστηριότητες

  Συνδέσεις
  Επικοινωνία
  <
Δ.Σ. Συλλόγου "Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ"
Συνδικαλιστικό Έτος 2010 - 2011
α/α Επώνυμο Όνομα Αξίωμα Παράταξη Τηλέφωνα

Εργασίας

Κινητό

1 Γεωργόπουλος Σωτήρης Πρόεδρος ΔΑΚΕ 2103314837 6973256860
2 Σούηδας Κων/νος Αντιπρόεδρος ΠΑΣΚ 2106392242 6973376800
3 Κολόζη Μαρία Γραμματέας Εκπ. Συσπειρώση 2106527116 6942496241
4 Μαρίνης Νίκος  Ταμίας ΔΑΚΕ 2106713822 6977456265
5 Πότσης Κων/νος Μέλος Εκπ. Συσπειρώση 2106390210 6937050808
6 Αρβανίτακης Κων/νος Μέλος ΠΑΣΚ 2106813956 6974497585
7 Δαμιανού Ελένη Μέλος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2108104919 6948086107

 

Αν θέλετε να δείτε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1990 και μετά πατείστε ΕΔΩ