Αρχική Σελίδα

  Δ.Σ. Συλλόγου

  Δ.Σ. ΔΟΕ

  Καταστατικό Συλ/γου

  Καταστατικό ΔΟΕ

  Αιρετοί

  Ενημέρωση Συλλόγου

  Ενημέρωση ΔΟΕ

  Ενημέρωση ΑΔΕΔΥ

  Κινητοποιήσεις

  Αποτελ. Εκλογών

  Εκπ/κή Νομοθεσία

  Εκδόσεις - Πρακτικά

  Ομάδες Συλλόγου

  Δραστηριότητες

  Συνδέσεις
  Επικοινωνία

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ"

Οι Ανακοινώσεις του Δ.Σ

Ανακοινώσεις του έτους 2012
Ανακοινώσεις του έτους 2011
Ανακοινώσεις του έτους 2010
Ανακοινώσεις του έτους 2009
Ανακοινώσεις του έτους 2008
Ανακοινώσεις του έτους 2007
Ανακοινώσεις του έτους 2006
Ανακοινώσεις του έτους 2005

Οι Επιστολές του Δ.Σ.
Επιστολές 2005 - 2006

Μισθολογικά Στοιχεία Εκπαιδευτικών