Αρχική Σελίδα

  Δ.Σ. Συλλόγου

  Δ.Σ. ΔΟΕ

  Καταστατικό Συλ/γου

  Καταστατικό ΔΟΕ

  Αιρετοί

  Ενημέρωση Συλλόγου

  Ενημέρωση ΔΟΕ

  Ενημέρωση ΑΔΕΔΥ

  Κινητοποιήσεις

  Αποτελ. Εκλογών

  Εκπ/κή Νομοθεσία

  Εκδόσεις - Πρακτικά

  Ομάδες Συλλόγου

  Δραστηριότητες

  Συνδέσεις
  Επικοινωνία


 

  ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ" 

Ομάδα διδασκαλίας παραδοσιακών & λαϊκών χορών
  Σχολ. Έτος 2009 - 2010   Σχολ. Έτος 2010 - 2011
 
Ομάδα Ειδικής Αγωγής
 
Μουσική Ομάδα Σχολ. Έτος 2010 - 2011