ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

2. Συγκέντρωση της Δ.Ο.Ε. για τα νηπιαγωγεία στο ΥΠΕΠΘ 23 Σεπτεμβρίου 2008
1. Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ - ΟΚΤΩΒΡΗ 2006