Αρχική Σελίδα

  Δ.Σ. Συλλόγου

  Δ.Σ. ΔΟΕ

  Καταστατικό Συλ/γου

  Καταστατικό ΔΟΕ

  Αιρετοί

  Ενημέρωση Συλλόγου

  Ενημέρωση ΔΟΕ

  Ενημέρωση ΑΔΕΔΥ

  Κινητοποιήσεις

  Αποτελ. Εκλογών

  Εκπ/κή Νομοθεσία

  Εκδόσεις - Πρακτικά

  Ομάδες Συλλόγου

  Δραστηριότητες

  Συνδέσεις
  Επικοινωνία 

     Εκδόσεις και πρακτικά ημερίδων

  1. Το Επιστημονικό Βήμα
  2. Συνταξιοδοτικά και Aσφαλιστικά Θέματα των Εκπαιδευτικώντου Δημοσίου
  3. Πρακτικά Ημερίδων ΔΟΕ
  4. Διερεύνηση του Κοινωνικού και Παιδαγωγικού Ρόλου του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (Πανελλαδική Έρευνα με τις Απόψεις Γονέων και Εκπαιδευτικών)
  5. Νέα Σχολικά Βιβλία - Εμπειρίες των Εκπαιδευτικών (Πανελλαδική Έρευνα του ΙΠΕΜ)