Αρχική Σελίδα

  Δ.Σ. Συλλόγου

  Δ.Σ. ΔΟΕ

  Καταστατικό Συλ/γου

  Καταστατικό ΔΟΕ

  Αιρετοί

  Ενημέρωση Συλλόγου

  Ενημέρωση ΔΟΕ

  Ενημέρωση ΑΔΕΔΥ

  Κινητοποιήσεις

  Αποτελ. Εκλογών

  Εκπ/κή Νομοθεσία

  Εκδόσεις - Πρακτικά

  Ομάδες Συλλόγου

  Δραστηριότητες

  Συνδέσεις
  Επικοινωνία

 

 

     ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1
Το Σύνταγμα της Ελλάδος μετά την αναθεώρηση της 6/4/2001
2
Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας 9/2/1999 (Ο παλιός κώδικας. Πιο κάτω είναι ο νέος)
3
ΝΟΜΟΣ 1566/30-9-1985 ΦΥΛΛΟ 167 τεύχος Α' ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4
Π.Δ 200 & 201 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων
5
ΝΟΜΟΣ 2896/13/2/2002 ΦΥΛΛΟ 24 τεύχος Α' Οργάνωση Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
6
Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1- 16/10/2002 Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών
7
Εγκύκλιος Φ 3/865/Γ1/1133 9-10-1997 Συμμετοχή εκπαιδευτικού στις σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
8
Εγκύκλιος Φ.12/959/Γ1/862 Δ/νσης Σπουδών ΠΕ ΥΠ.Ε.Π.Θ. για ανάθεση υπερωριών
9
Εγκύκλιος Φ.351.5/33/Δ1/12071 Αιμοδοτική άδεια
10
Εγκύκλιος Φ32.1/771/Γ1/713/03-08-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ. για εργασιακό ωράριο νηπιαγωγών σε Ολοήμερα Νηπιαγωγεία
11
Εγκύκλιος  για προκήρυξη θέσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τοπικών Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
12
Εγκύκλιος Δ2/18537/14-7-99 ΥΠ.Ε.Π.Θ. για άδεια μητρότητας
13
Παράταση θητείας Προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Διευθυντών - Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, Σ.Ε.Κ. και πλήρωση κενών - κενούμενων θέσεων
14
Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο για το 2006 - 2007
15
Διευκρινήσεις για τη λειτουργία των σχολείων για το έτος 2006 - 2007
16
Διευκρινήσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου για το έτος 2006 - 2007
17
Νομοθεσία για τις Σχολικές επιτροπές
18
Θέματα Σχολικών Επιτροπών - ΦΕΚ 136/1991 Β΄ (σελίδες 4-5)
19
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Εκθέσεις, Νόμοι, Εγκύκλιοι, Διευκρινήσεις)
20
Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις N.3467/2006 (Ο νέος νόμος για την επιλογή των στελεχών)
21
Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών Π.Δ.25/2002 (Ο παλιός νόμος για την επιλογή των στελεχών)
22
Ωράριο λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου για το Σχολ. Έτος 2006 - 2007
23
Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης Ν. 3432/2006
24
Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Ν. 3475/2006
25
Μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2006-2006
26
Χρήση κινητών τηλεφώνων
27
ΥΠΕΠΘ: Πλήρωση νέων διευθυντικών θέσεων
28
Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας 2007 N. 3528/2007
29
Οδηγός καλής συμπεριφοράς των Δημοσίων Υπαλλήλων
30
Συνδικαλιστικές άδειες ΔΙΔΑΔ/Φ. 59/114/οικ. 2149
31
Άδεια απουσίας Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων Φ.351.5/27 /19630/Δ1
32
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα ή τάξη στο Δημοτικό Σχολείο καθώς και νηπίων ανά τμήμα στα Νηπιαγωγεία Φ.3/898/97657/Γ1
33
Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με υπερωριακή εργασία-συμπλήρωση ωραρίου για κάλυψη λειτουργικών κενών στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Φ.361.1/857/131179/Δ1)
34
Ανάθεση υπερωριακής εργασίας-συμπλήρωση ωραρίου για κάλυψη λειτουργικών κενών στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Φ.361.1/953/146655/Δ1)
35
Απαλλαγή πολυτέκνων εκπ/κών από εξωδιδακτικές εργασίες. (Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008)
36
Ωράριο Εκπ/κών που έχουν την επιμέλεια ατόμων με ειδικές ανάγκες (Φ.351.5/52/62727/Δ1/14-5-2008)
37
Συμπλήρωση ωραρίου Εκπ/κών Ειδικοτήτων σε άλλη βαθμίδα Εκπ/σης και εκπ/κών σε δυσπρόσιτα - θέματα εκπ/κών Μουσικής (Ν. 3475/2006, άρθρα 20,21/ΦΕΚ.146/΄Α΄/2006)
38
ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ: 1) ΝΟΜΟΣ 1483/1984 2) Υπουργική Απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ. 20561 & 3)Εγκύκλιος Γεν. Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΕΣΔΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1262/οικ.23684 10 Σεπτεμβρίου 2007
39
Χορήγηση αδειών σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων - Υπουργείο Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346
40
Άδειες μονίμων εκπ/κών Α/θμιας & Β/θμιας - ΥπΕΠΘ 79034/Δ2/18-06-2008
41
Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογικής εξέλιξη εκπαιδευτικών ΥπΕΠΘ Φ361.4/114/132270α/1-12-2008
42
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Νόμος 3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 199Α)
43
Αναπροσαρμογή ωριαίας αντιμισθίας - ΦΕΚ 2349/19-11-2008 (σελ. 5η - 33825)
44
Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις Δικαστικές Αποφάσεις - Υπουργείο Εσωτερικών ΔΙΣΚΠΟ/Φ.3/οικ.31918/28-11-2008
45
Σημαιοφόροι/Παραστάτες - Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 13/2008/9-01-2008
46
Παραιτήσεις εκπ/κών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης - Λύση υπαλληλικής σχέσης - ΥπΕΠΘ 104176/Δ2/5-08-2008
47
Αυτοδίκαιες απολύσεις εκπ/κών λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας - ΥπΕΠΘ 80171/19-06-2008
48
Εφαρμογή υγειονομικής διάταξης απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους - Υπουργείο Υγείας 55437/14-11-2008, ΦΕΚ 1001/1-08-2002, τ. Β΄
49
Απαγόρευση καπνίσματος στις δημόσιες υπηρεσίες Ν. 3730/2008 και εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.5.2/14635
49
Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 2009 -2010 (Αρ. Πρ.: 136599/Δ1/4-11-2009) Κατεβάστε την Αίτηση Μετάθεσης
50
«Προστασία της εθνικής οικονομίας ? Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» NOMOΣ 3833/15 Μαρτίου 2010 (ΦΕΚ 40)
51
«Εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου» Εγκύκλιος 32551/Γ1/19-03-2010
52
Το πολυνομοσχέδιο του για την παιδεία Υπουργείου Παιδείας για την: «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
53
«Αποσπάσεις Σχολ. Έτους 2010 - 2011» (εγκύκλιοι & έντυπα)