Νέα Σχολικά Βιβλία - Εμπειρίες των Εκπαιδευτικών

Συνοπτικό τεύχος με τα ευρήματα της έρευνας του ΙΠΕΜ για τα νέα σχολικά βιβλία
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Επιστημονική & Ερευνητική ομάδα
Διοικητικά Συμβούλια
Προλογικό Σημείωμα
Εισαγωγικές οριοθετήσεις
1 Η εμπειρία των δασκάλων με τα σχολικά βιβλία και η ανάγκη αποτύπωσής της
2 Η ταυτότητα της έρευνας
3 Εκπαιδευτικοί & σχολικά βιβλία: η σιωπηρή διαπραγμάτευση
4 Τα σχολικά βιβλία ως αντικείμενο αξιολόγησης μέσω της εμπειρίας του εκπαιδευτικού από τη χρήση τους στη διδασκαλία
4.1 Συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας για τα νέα σχολικά βιβλία στο μάθημα της Γλώσσας
4.2 Συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας για τα νέα σχολικά βιβλία στο μάθημα των Μαθηματικών
4.3 Συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας για τα νέα σχολικά βιβλία στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος
4.4 Συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας για τα νέα σχολικά βιβλία στο μάθημα της Ιστορίας
4.5 Συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας για τα νέα σχολικά βιβλία στο μάθημα της Φυσικής
4.6 Συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας για τα νέα σχολικά βιβλία στο μάθημα της Γεωγραφίας
5 Σύνοψη των ευρημάτων: Η εμπειρία των εκπαιδευτικών με τα νέα σχολικά βιβλία
6 Βιβλιογραφικές αναφορές