Written by 08:05 Αποφάσεις Δ.Σ., Αρχική Σελίδα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»:Πρόωρη Αποχώρηση των νηπίων των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων.

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε.
«Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»Γιαβάση 7 -15242
Αγία Παρασκευή

Τηλ-Fax: 2106399318
http://www.syllogosperiklis.gr
info@syllogosperiklis.gr
Αγ. Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 127Προς:

Τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, μέλη του συλλόγου μας

Το Διευθυντή Π.Ε. Β΄Αθήνας

Τις Σχολικές Συμβούλους Προσχολικής Αγωγής

 

 

Θέμα:   Πρόωρη Αποχώρηση των νηπίων των

Ολοήμερων Νηπιαγωγείων.                    

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

 

Οι προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων με την έναρξη της σχολικής  χρονιάς δέχονται αιτήσεις γονέων για πρόωρη αποχώρηση νηπίων που φοιτούν στα ολοήμερα νηπιαγωγεία .

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο  «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (προβλήματα υγείας, σοβαρά κοινωνικά ζητήματα) μπορεί να εγκριθεί πρόωρη αποχώρηση, κατόπιν σχετικής αίτησης του γονέα/κηδεμόνα συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η οποία διαβιβάζεται μέσω των Προϊστάμενων των Νηπιαγωγείων στους Διευθυντές Π.Ε…»

Επισημαίνουμε ότι:

 

1.Η ενδιάμεση αποχώρηση των παιδιών είναι αντιπαιδαγωγική και δυσλειτουργική.

Νηπιαγωγοί και παιδιά θα πρέπει ταχύτατα και με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις να διευθετήσουν τα σχετικά με τη λήξη του μεσημεριανού γεύματος, την προετοιμασία και αποχώρηση μιας ομάδας και την προετοιμασία της άλλης ομάδας για χαλάρωση, χωρίς να δημιουργηθεί πανδαιμόνιο στο Νηπιαγωγείο.

 

2.Διαταράσσεται η ομαλή εφαρμογή του  προγράμματος  του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου με αποτέλεσμα να  υποβαθμίζεται το εκπαιδευτικό του  έργο  και το Νηπιαγωγείο να μετατρέπεται σε χώρο φύλαξης.

Το πρόγραμμα διακόπτεται απότομα και μένει ανολοκλήρωτο. Αυτό δεν είναι παιδαγωγικά ορθό, γιατί ακυρώνονται τα οφέλη που προκύπτουν από τη σωστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του.

 

3. Αγνοούνται οι κανόνες ασφάλειας εκθέτοντας τα παιδιά σε διάφορους κινδύνους και τον/την Νηπιαγωγό της β΄βάρδιας σε αυξημένο εργασιακό κίνδυνο.

 

 

 

 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε από τις Σχολικές Συμβούλους και το Διευθυντή Π.Ε. να τηρήσουν τα οριζόμενα στη με αριθ. Φ.32/269/102481/Γ1/6-9-2012 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο» σχετικά με την έγκριση αιτήσεων γονέων για πρόωρη αποχώρηση  νηπίων που φοιτούν στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία. 

                  

 Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος και σχετική εισήγηση της Σχολικής Συμβούλου της 22ης περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής.

 

                                    Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

 

 Ο Πρόεδρος                                                    Η Γεν. Γραμματέας                              

Νίκος  Παπασπύρος                                          Άννα Μάγια Σταυροπούλου

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

—–

Βαθμ. Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.

ΤΜΗΜΑ Δ’

Μαρούσι, 23-10-2012 Αριθ. Πρωτ. Φ.32/346 / 131121/Γ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι

Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr

Email : t05olohm@minedu.gov.gr

Πληροφορίες : Κώστας Παπαχρήστος

Εύα Μιμίνη

Τηλέφωνο : 210 344 2239/ 2244/ 2246

FAX : 210 344 3354 / 2241

Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Πρόωρη Αποχώρηση των νηπίων των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων -Διευκρινίσεις»

Με αφορμή ερωτήματα για την εφαρμογή της με αριθμ. Φ.32/339/124196/Γ1/11-10-2012 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., επισημαίνουμε ότι οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται η πρόωρη αποχώρηση των νηπίων είναι αποκλειστικά και περιοριστικά αυτοί που αναφέρονται στη με αριθμ. Φ.32/269/102481/Γ1/6-9-2012 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με θέμα «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο» όπου και ορίζεται ότι:

«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (προβλήματα υγείας, σοβαρά κοινωνικά ζητήματα) μπορεί να εγκριθεί πρόωρη αποχώρηση, κατόπιν σχετικής αίτησης του γονέα/κηδεμόνα συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η οποία διαβιβάζεται μέσω των Προϊστάμενων των Νηπιαγωγείων στους Διευθυντές Π.Ε. Στην αίτηση του γονέα/κηδεμόνα θα πρέπει να αναφέρονται οι ημέρες ή/και οι ώρες αποχώρησης από το Ολοήμερο Πρόγραμμα…».

Επισημαίνεται επίσης ότι η τελική έγκριση (θετική ή αρνητική) θα δίνεται από τον Διευθυντή Π.Ε. μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης από τους γονείς / κηδεμόνες.

Ως ενδιάμεση ώρα αποχώρησης ορίζεται το διάστημα από 13:45 – 14:00.

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα του Νηπ/γείου συνεχίζεται και ολοκληρώνεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα και οι εκπαιδευτικοί του Ολοήμερου Προγράμματος εξαντλούν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε

ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

——————

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

——————

22η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Έλλης 3, Χαλάνδρι

Τ.Κ. 152 32

Πληροφορίες: Μ. Μπατσούτα

Τηλέφωνα: 210-6080653

κιν. 693-6013082

E-mail: symnip22@sch.gr

Αγ. Παρασκευή 16-9-2013

Αρ. Πρωτ.: 64

Προς

κ. Διευθυντή Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

κοιν. :

 κ. Περιφερειακό Διευθυντή ΠΕ & ΔΕ Αττικής

 κ. Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π. Ε. Αττικής

 Δημόσια Νηπιαγωγεία 22ης Περιφ. Π.Α

 

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για τις πρόωρες αποχωρήσεις νηπίων»

Κύριε Διευθυντή,

Ύστερα από συνεχή ερωτήματα των νηπιαγωγών, τα οποία προέκυψαν από αιτήματα γονέων για πρόωρη αποχώρηση των παιδιών τους από το ολοήμερο πρόγραμμα, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 και ΦΕΚ 1420/2007, τ. Β΄ και Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου») το πρόγραμμα του ολοήμερου τμήματος ολοκληρώνεται στις 15.45. Η πρόωρη αποχώρηση των μαθητών επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν ζητήματα υγείας και σοβαρά κοινωνικά ζητήματα.

2. Η πρόωρη (ενδιάμεση) αποχώρηση των μαθητών από το ολοήμερο τμήμα μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες στην εφαρμογή του προγράμματος και στο ρόλο του ολοήμερου νηπιαγωγείου. Η πολιτεία προχώρησε στην ίδρυση ολοήμερων νηπιαγωγείων λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα προβλήματα της σύγχρονης οικογένειας όσο και τα πορίσματα διεθνών ερευνών. Σύμφωνα με τις τελευταίες τα παιδιά που συμμετέχουν στα ολοήμερα προγράμματα επιδεικνύουν επαυξημένες ακαδημαϊκές ικανότητες αργότερα και μειωμένες πιθανότητες να επαναλάβουν την ίδια τάξη. Επίσης τα παιδιά αυτά επωφελούνται κοινωνικά και συναισθηματικά, δείχνουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην τάξη και ανεξαρτησία στη μάθηση. Οι περισσότερες ώρες

 

 

παραμονής των παιδιών στο οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον του νηπιαγωγείου προσφέρουν αυξημένες ευκαιρίες για την εμπλοκή τους σε ομαδικές δημιουργικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στη συναισθηματική, γνωστική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Η μεγαλύτερη άνεση του χρόνου που χαρακτηρίζει το ολοήμερο νηπιαγωγείο προσφέρει τη δυνατότητα να επιτυγχάνονται καλύτερα οι στόχοι της προσχολικής εκπαίδευσης. Συνακόλουθα το ολοήμερο πρόγραμμα δημιουργεί θετικότερες προϋποθέσεις για το σεβασμό των ιδιαίτερων αναγκών και του προσωπικού ρυθμού ανάπτυξης κάθε παιδιού. Εν κατακλείδι, το ολοήμερο νηπιαγωγείο είναι ένας θεσμός που απαντά στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών μιας σύγχρονης κοινωνίας και συμβάλλει στην αναβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης.

3. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, η πρόωρη αποχώρηση των μαθητών από το πρόγραμμα του ολοήμερου νηπιαγωγείου ακυρώνει το ρόλο και τη σημασία του ολοήμερου νηπιαγωγείου και το μετατρέπει σε χώρο φύλαξης των μαθητών. Δημιουργεί δυσλειτουργίες στην ομαλή εξέλιξη του προγράμματος και επηρεάζει αρνητικά το παιδαγωγικό και ψυχολογικό κλίμα της τάξης. Διαταράσσει τη συνοχή της ομάδας των μαθητών και ακυρώνει την ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών της τάξης στο πρόγραμμα.

4. Για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρθηκαν εισηγούμαι οι άδειες που θα δοθούν για πρόωρη αποχώρηση να αφορούν μόνο ειδικές και εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι τα προβλήματα υγείας που μπορεί να έχει ένα παιδί ή ένα μέλος της οικογένειάς του, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από κρατικό νοσοκομείο. Επίσης, μπορεί να δοθεί άδεια αποχώρησης και σε περιπτώσεις πολυτεκνίας. Για οποιοδήποτε άλλον λόγο να μη δίνεται άδεια.

 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΣΟΥΤΑ

 

 

 

 

 

 

Last modified: 19 Σεπτεμβρίου 2013

Close