Written by 11:04 Slider, Αποφάσεις Δ.Σ., Αρχική Σελίδα

Ο Σύλλογος Περικλής για τις ώρες σίτισης στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου

 

Αποτέλεσμα εικόνας για σίτισης στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε.
«Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»Γιαβάση 7 -15242
Αγία Παρασκευή

Τηλ-Fax: 2106399318
http://www.syllogosperiklis.gr
info@syllogosperiklis.gr 
  Αγ. Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου  2016
Αρ. Πρωτ.:133Προς: Τους συναδέλφους μέλη του συλλόγου     μας

 

 

Θέμα : Για τις ώρες σίτισης στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

H τοποθέτηση δασκάλου υπευθύνου του Ολοήμερου προγράμματος παραμένει βασικός όρος για την ομαλή λειτουργία του.

Ταυτόχρονα κεκτημένο του κλάδου, παρότι  αυτονόητο για τη  λειτουργία του Ολοήμερου  σχολείου είναι  ο υπολογισμός των ωρών σίτισης του Ολοήμερου Σχολείου στο διδακτικό ωράριο όλων των συναδέλφων, που εργάζονται σε αυτό.

Με βάση:

 • το νόμο 1566/1985, άρθρο 13, παρ. 8,
 • το νόμο 2517/1997, που καθορίζουν το διδακτικό και το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών
 • τη νομολογία που καθορίζει τι θεωρείται διδακτικό ωράριο
 • την ΥΑ για το Νέο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού που περιλαμβάνει τη σίτιση ως κανονική διδακτική ώρα στο ωρολόγιο πρόγραμμα και γι’ αυτό την προσμετρά ως διδακτική για τον υπεύθυνο της ημέρας στο ολοήμερο
 • καθώς και τη νομοθεσία για το μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα γίνεται φανερό ότι το εδάφιο της ίδιας ΥΑ που καλεί να μην προσμετρηθεί η ώρα της σίτισης για το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό που έχει υποχρεωτικά την ώρα της σίτισης στην ευθύνη του μαθητές, καθίσταται εντελώς παράνομο.

Θεωρούμε κρίσιμης σημασίας ζήτημα να μην επιτρέψουμε να καθιερωθεί η παρανομία αυτή που αυξάνει έμμεσα και αφανώς  το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που εργάζονται στο Ολοήμερο.  Αν επιτρέψουμε την παγίωση μιας παράνομης οδού για την αύξηση του διδακτικού ωραρίου, δίνουμε τη δυνατότητα στο κράτος και στις κυβερνήσεις να κάνουν κατάφωρη παραβίασή του με τερτίπια και να καλύπτουν έτσι τα κενά, με μετακινήσεις μόνιμου προσωπικού, με απολύσεις αναπληρωτών και φυσικά χωρίς προσλήψεις. Αν αποδεχτούμε σήμερα αυτό, αύριο θα έρθει ένα διάλειμμα ακόμα και μια 5λεπτη αύξηση της διδακτικής ώρας στο πρωινό πρόγραμμα αυτή τη φορά και θα εξασφαλίσουν άλλη μία ώρα αύξηση του διδακτικού μας ωραρίου και μερικές χιλιάδες ακόμα πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς. Άλλωστε, αυτό ακριβώς έγινε και με την ΥΑ στο ολοήμερο πρόγραμμα. Εξαφανίστηκε  μία διδακτική ώρα με την αύξηση  των  διαλειμμάτων, με την αύξηση  της διάρκειας των διδακτικών ωρών, και την αφαίρεση  15′ λεπτών από το συνολικό πρόγραμμα! Ενώ το σχολικό πρόγραμμα ήταν 8.10-16.15 και υπολογίζονταν ως 10 διδακτικές ώρες, τώρα είναι 8.10-16.00 και είναι 9 διδακτικές ώρες.

Με βάση τα παραπάνω,  και σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση της ΔΟΕ, την οποία επισυνάπτουμε, καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να υπολογίζουν την ώρα της σίτισης σε όλες και όλους τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με αυτή.

 

Συγκεκριμένα καλούμε:

1.Το  σύλλογο  διδασκόντων  στη συνεδρίασή του με θέμα την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος, να υπολογίζει την ώρα της σίτισης για όλους τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με αυτή  και να καταρτίζει  το πρόγραμμα του σχολείου με βάση τον υπολογισμό αυτών των ωρών και  αναπτύσσοντάς το, για  όσες ώρες δύναται με βάση και τις συλλογικές μας αποφάσεις.

2.Τον Διευθυντή του Σχολείου να καταθέτει προς έγκριση το πρόγραμμα στο/η Σχολικό/ή Σύμβουλο

 1. Τους Σχολικούς Συμβούλους να εγκρίνουν τα σχετικά προγράμματα συμβάλλοντας στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών που πλήττεται με κάθε τρόπο από το Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση.
 1. Ταυτόχρονα, καταθέτουμε όλες και όλοι οι εκπαιδευτικοί αίτηση, προς το διευθυντή εκπαίδευσης της Β’ Αθήνας και τη/ο Σχολική/ό Σύμβουλο. Καλούμε κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα να μην αποδέχεται προφορικές εντολές και να ζητά έγγραφες ώστε να μπορούμε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.Επισυνάπτουμε σχετικό σχέδιο πρακτικού και αίτησης εκπαιδευτικού

Καλούμε τους Διευθυντές και Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων και όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, κατ΄ελάχιστον έναν από κάθε Δημοτικό Σχολείο, σε ενημερωτική συνάντηση τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου ώρα 6.00 μ.μ. στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού

Ήδη, κατά  τη συνάντηση του συλλόγου μας  με τους σχολικούς συμβούλους, μαζί με τους δύο άλλους συλλόγους της Β΄Αθήνας :

 1. Καταστήσαμε σαφές ότι δεν θα υποκύψουμε στις πιέσεις που ασκούνται από την πλευρά της Διοίκησης σχετικά  την σύνταξη  και κατάθεση ωρολογίων προγραμμάτων των Δημοτικών Σχολείων, χωρίς να έχουν ακόμα τοποθετηθεί όλοι οι απαραίτητοι εκπαιδευτικοί (όλων των ειδικοτήτων) που χρειάζονται, προκειμένου να αναπτυχθούν πλήρως τα εβδομαδιαία ωρολόγια προγράμματα των Δημοτικών Σχολείων.
 1. Τονίσαμε την αδυναμία κατάρτισης  εβδομαδιαίων ωρολογίων προγραμμάτων στα περισσότερα  Δημοτικά Σχολεία, τόσο εξαιτίας της εφαρμοζόμενης πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αλλά και εξαιτίας των μεθοδεύσεων και αλχημειών της Δ/νσης Π. Ε. Β΄Αθήνας στον τρόπο που πραγματοποιεί τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και αντιμετωπίζει τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της περιοχής.
 1. Απαιτήσαμε από τους Σχολικούς Συμβούλους να μην συμπράξουν στη διαμόρφωση ωρολογίων προγραμμάτων που εφαρμόζουν την τακτική των αναθέσεων μαθημάτων προκειμένου να «εξοικονομηθούν» προσλήψεις ανέργων συναδέλφων μας αναπληρωτών ή να εξευρεθούν ώρες εκπαιδευτικών (δασκάλων ΠΕ70) για τη λειτουργία του Ολοήμερου. Επισημάναμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να παρεμποδίζεται η έκφραση της βούλησης των συλλόγων διδασκόντων επί των ωρολογίων προγραμμάτων στα οποία τηρείται το ωράριο ούτε να παρεμποδίζεται η υποβολή τέτοιων προγραμμάτων προς θεώρηση
 1. Απαιτήσαμε την έγκριση των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας που θα υποβληθούν από τους συλλόγους διδασκόντων των Δημοτικών Σχολείων.
 1. Απαιτήσαμε την έγκριση ωρολογίων προγραμμάτων που περιλαμβάνουν ως διδακτικές ώρες τις ώρες της σίτιση των μαθητών στα ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία για όλους τους εκπαιδευτικούς που παρευρίσκονται.
 1. Επαναλάβαμε για άλλη μια φορά ότι οι όποιες αιτιάσεις για τα προγράμματα ή οι οδηγίες για υπέρβαση του ωραρίου, ανά σχολείο ή ανά συνάδελφο οφείλουν να είναι έγγραφες και ενυπόγραφες, γιατί  είμαστε διατεθειμένοι να ασκήσουμε κάθε δικαίωμά μας.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

 

                Η Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

             Άννα Μάγια Σταυροπούλου                    Γεωργία Γιανναρά

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 

                Στα γραφεία του ….. Δ.Σ σχολείου…..συνεδρίασε  σήμερα……. ο σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου με θέμα την κατανομή των ωρών της σίτισης στο ωρολόγιο Πρόγραμμα. 

                Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου πήρε το λόγο και είπε: Στην Υπουργική Απόφαση για το  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο σχολείο 26-4-2016 Φ12/657/70691/Δ1 αναφέρεται : «Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών το οποίο ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.»  

                Συνέχισε λέγοντας ότι στην ίδια εγκύκλιο για τη σίτιση αναφέρεται πως : «Η ώρα του φαγητού – χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον εκπαιδευτικό ο οποίος ορίζεται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ως υπεύθυνος λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα και ο οποίος έχει την ευθύνη για τη σίτιση των μαθητών. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει τη δεύτερη ώρα του ολοήμερου προγράμματος, παρευρίσκεται κι επιβλέπει τη σίτιση των μαθητών.»

                Ακολούθως όμως και ύστερα από αναφορά και συζήτηση στο σύλλογο διδασκόντων για το συνολικό πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών της Π.Ε και ιδιαίτερα για τους νόμους 1586/85 και 2517/97 που ρυθμίζουν το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Π.Ε, οριοθετώντας ταυτόχρονα και τα εξωδιδακτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών εντός του εργασιακού τους ωραρίου, που σε καμιά περίπτωση δεν είναι η σίτιση των μαθητών, καθιστώντας την ως διδακτικό έργο από την ίδια την ΥΑ για το  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο σχολείο 26-4-2016 Φ12/657/70691/Δ1, που την θεωρεί διδακτική ώρα και την προσμετρά για τον υπεύθυνο της ημέρας του ολοημέρου, και που ανάγεται στο διδακτικό ωράριο όλων των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται με αυτήν, όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα που συμπεριλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, θεωρήθηκε αυτονόητο  ότι αυτό το νόμιμο δικαίωμα που προκύπτει από κυρίαρχους νόμους της Πολιτείας δεν μπορεί να καταστρατηγηθεί ούτε από την ΥΑ ούτε από την εγκύκλιο για τη λειτουργία του νέου ενιαίου τύπου ολοήμερου σχολείου.

                Εκτιμήθηκε επίσης, πως ακόμα κι αν υποτεθεί ότι μόνο ένας από τους εκπαιδευτικούς αναλάμβανε τη σίτιση πέραν του ενός τμημάτων και προσμετρούνταν μόνο σε αυτόν οι ώρες, δηλαδή στον υπεύθυνο του ολοήμερου έκαστης μέρας,  ο νόμος για το μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα (25 μαθητές) δεν επιτρέπει καμιά υπέρβαση στη συγκρότηση τμημάτων για καμιά  δραστηριότητα. Η ταυτόχρονη μάλιστα απουσία κατάλληλων υποδομών και βοηθητικού προσωπικού για την ομαδική εστίαση και σίτιση των μαθητών θέτει και άλλα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής για μια τέτοια ρύθμιση, πέραν των  παραπάνω νόμων και διατάξεων.

Στη συζήτηση έγινε εκτεταμένη αναφορά στη νομολογία, αλλά και σε όλες τις νομικά τεκμηριωμένες, σχετικές αποφάσεις για το εργασιακό και διδακτικό ωράριο  των εκπαιδευτικών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας-ΔΟΕ

                Ύστερα από τη διαλογική συζήτηση,  ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει ( ομόφωνα ή  κατά πλειοψηφία) και διαμορφώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα και την κατανομή των ωρών της σίτισης υπολογίζοντας την ως διδακτική ώρα σε όλους τους εκπαιδευτικούς που απαιτείται να συμμετέχουν καθημερινά σε αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις για το μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα που καθορίζει και τον αριθμό των τμημάτων που ανά ώρα λειτουργούν στο ολοήμερο, όπως και τον αριθμό των απαιτούμενων εκπαιδευτικών. Προωθεί δε το πρόγραμμα για θεώρηση, όπως προβλέπεται. 

 

Η απόφαση της ΔΟΕ:

δοε λογότυπο

Αρ. Πρωτ. 831 Αθήνα 23/9/2016Προς

Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

 

 

Θέμα: Προσμέτρηση ώρας σίτισης μαθητών στους επιβλέποντες εκπαιδευτικούς

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο της υπεράσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, όλα τα χρόνια λειτουργίας ολοήμερων σχολείων έχει τονίσει, ότι θεωρεί αυτονόητο τον υπολογισμό των ωρών σίτισης του Ολοήμερου σχολείου στο διδακτικό ωράριο όλων των συναδέλφων, που εργάζονται στα Ολοήμερα.

Δυστυχώς, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας φρόντισε με την απαράδεκτη Υ.Α. για τον «Ενιαίο τύπο Ολοήμερου Σχολείου» να νομοθετήσει την καταστρατήγηση του αυτονόητου δικαιώματος των εκπαιδευτικών αλλά και κάθε εργαζόμενου, να θεωρείται χρόνος εργασίας ο χρόνος κατά τον οποίο εργάζεται. Με μια λογική του παραλόγου ορίζει ότι:

«Η ώρα του φαγητού – χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον εκπαιδευτικό ο οποίος ορίζεται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ως υπεύθυνος λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα και ο οποίος έχει την ευθύνη για τη σίτιση των μαθητών. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει τη δεύτερη ώρα του ολοήμερου προγράμματος, παρευρίσκεται κι επιβλέπει τη σίτιση των μαθητών».

Η παραπάνω, όμως, ρύθμιση της Υ.Α. έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα ορίζει ο Ν.1566/85 σχετικά με το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει πολλές φορές, η γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. κ. Τσίπρα, σχετικά με το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών ξεκαθαρίζει το ότι:

 • «Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν.1566/1985, όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών, που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο στις εργάσιμες μέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από τις έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα
 • « Όπως, δε, γίνεται δεκτό από την νομολογία, ώρες διδασκαλίας είναι αυτές, που παρέχονται εντός της τάξης (συμπεριλαμβανομένων και των διαλλειμάτων) και δεν μπορεί να υπερβεί κατά περίπτωση τις οριζόμενες από την παράγραφο 7α του άρθρου 13 του ν.1566/1985 ώρες διδασκαλίας…».

Είναι σαφές και πλέον ακόμα και εάν υπήρχε οποιαδήποτε αμφισβήτηση αυτή επιλύεται από την Υπουργική Απόφαση, ότι η επίβλεψη της σίτισης, εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και υπό την έννοια αυτή, συνιστά εκπαιδευτικό έργο και δεν είναι δυνατό να μην προσμετρείται ως διδακτική ώρα σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

Προφανώς, ο κύριος Υπουργός είχε κατά νου, σχολικές μονάδες, στις οποίες θα μπορούσε η σίτιση να λάβει χώρα σε κοινή αίθουσα εστιατορίου, οπότε και θα μπορούσε η ώρα σίτισης να θεωρηθεί εκπαιδευτική για έναν και μόνο εκπαιδευτικό. Τέτοιες, όμως, πολυτέλειες δεν υφίστανται στην ελληνική πραγματικότητα, των ταλαιπωρημένων, παλαιών και χωρίς καμία πρόβλεψη τέτοιων δραστηριοτήτων σχολικών μονάδων.

Η ταυτόχρονη απουσία, συνεπώς, κατάλληλων υποδομών και βοηθητικού προσωπικού για την ομαδική εστίαση και σίτιση των μαθητών θέτει, πέρα από τα παραπάνω, σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής των μαθητών, κάτι που θα έπρεπε να απασχολεί την ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αντί του ζήλου για καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους συλλόγους διδασκόντων να προσμετρούν την ώρα της σίτισης σε όλους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιβλέπουν τους μαθητές και τους σχολικούς συμβούλους να εγκρίνουν τα σχετικά προγράμματα και όχι να συμβάλλουν στον δραστικό περιορισμό των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών από την Κυβέρνηση. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified: 10 Οκτωβρίου 2016

Close