Written by 22:11 Αιρετοί, Αρχική Σελίδα

Ενημέρωση του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ Δημήτρη Πολυχρονιάδη εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της Διεξόδου ΕΚΠ/ΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 30/9/2013

Ενημερωτικό δελτίο  Νο 23                                                           30 – 9 – 2013

του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ Δημήτρη Πολυχρονιάδη

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της Διεξόδου ΕΚΠ/ΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

Για τη  συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 30/9/2013

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ της Β΄ ΑΘΗΝΑΣ στις 30/9 (12:30 το μεσημέρι) συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα :

 

  1. 1.      « Πρόταση τοποθέτησης Υποδιευθυντών σε 10/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία  ( για υπόλοιπο θητείας )  ».

 

Το ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Συλλόγων Διδασκόντων των αντίστοιχων Δημ. Σχολείων (όπου υπήρχαν), τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων συναδέλφων και με βάση τις κείμενες διατάξεις του νόμου προχώρησε στην τοποθέτηση υποδιευθυντών (για υπόλοιπο θητείας, η οποία λήγει στις 31 – 7 – 2015) στα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία:

 

10ο Δημ. Σχ. Ν. Ιωνίας         Πλεύρης Γεώργιος

3ο Δημ. Σχ. Χαλανδρίου       Γκίνη Άννα – Μαρία

3ο Δημ. Σχ. Μελισσίων         Σώρρας Αναστάσιος

Δημ. Σχολείο Φιλοθέης         Παπαλαζαρίδου Ζωή

6ο Δημ. Σχ. Ν. Ιωνίας             Κόκκας Ανδρέας

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες  μπορούν να απευθύνονται στον αιρετό ή στη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας.

 

  1. 2.      « Τροποποίηση μέρους πράξης ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας ».

 

Το ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας ομόφωνα προχώρησε στην τροποποίηση μέρους της υπ’ αριθμ. 32/20 – 9 – 2013 Πράξης του Β΄ Π. Υ. Σ. Π. Ε. Αθήνας, ως προς το θέμα: «Πρόταση τοποθέτησης Προϊσταμένης (με θητεία) σε Νηπιαγωγείο», σε ό, τι αφορά την τοποθέτηση της κ. Μπάκα Ευφροσύνης (κλάδου ΠΕ60) ως Προϊσταμένης στο 14ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου, επειδή δεν έχει τα τυπικά προσόντα (συμπλήρωσης 8/ετούς υπηρεσίας) και τοποθέτησε ως Προϊσταμένη στο 14ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου την κ. Ζούλου Αλεξάνδρα (κλάδου ΠΕ 60), σύμφωνα με την αίτηση  της ενδιαφερόμενης και τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στον αιρετό ή στη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας.

 

  1. 3.      « Γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας άσκησης Ιδιωτικού έργου με αμοιβή  Εκπαιδευτικών ».

 

 

Το ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας με ομόφωνη απόφασή του χορήγησε άδεια άσκησης Ιδιωτικού έργου σε  επτά (7) συναδέλφους ΠΕ70 (Δασκάλους), τρεις  (3) συναδέλφους ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής), δύο (2) συναδέλφους ΠΕ 19 – 20 (Πληροφορικής) και έναν (1) συνάδελφο ΠΕ07 (Γερμανικής)  με βάση τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν και τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Επίσης το ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας απέρριψε την αίτηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου συναδέλφισσας ΠΕ 70 (Δασκάλας) λόγω έλλειψης των απαραίτητων δικαιολογητικών που δεν είχε προσκομίσει η ενδιαφερόμενη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/-οι μπορούν να απευθύνονται στον αιρετό ή στη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας.

 

  1. 4.      «Πρόταση ορισμού αναπληρώτριας Προϊσταμένης σε Νηπιαγωγείο».

 

Το ΠΥΣΠΕ Β ΄Αθήνας με ομόφωνη απόφασή του τοποθέτησε την κ. Δασκαλάκη Στυλιανή (κλάδου ΠΕ60) ως αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο 6ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου , μέχρι την επάνοδο της με θητεία Προϊσταμένης και όχι πέραν της 31 – 8 – 2013.

 

Για περισσότερες πληροφορίες η ενδιαφερόμενη μπορεί να απευθυνθεί στον αιρετό ή στη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας.

 

 

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας της 30 – 9 – 2013 καταγγείλαμε για άλλη μια φορά την απαράδεκτη και παράνομη απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης Αττικής, η οποία εφαρμόζοντας τις αντιλαϊκές πολιτικές του ΥΠΑΙΘ και της κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ, με παράνομο και πραξικοπηματικό τρόπο μετακίνησε δεκάδες συναδέλφους μας από τη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας για να καλύψει κενά σε σχολικές μονάδες των ΠΥΣΠΕ Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, ενώ υπάρχουν δεκάδες κενά δασκάλων στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας.

Διαμαρτυρηθήκαμε και καταγγείλαμε το γεγονός ότι ενώ μετακινήθηκαν 62 συνολικά συνάδελφοί μας ΠΕ70 από τη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας το ΥΠΑΙΘ προχώρησε στην πρόσληψη  30 αναπληρωτών συναδέλφων μας μέσω ΕΣΠΑ, που όπως μάθαμε προορίζονται να καλύψουν κενά στα ολοήμερα σχολεία ΕΑΕΠ της Β΄ Αθήνας. Ουσιαστικά με τις ενέργειες του αυτές το ΥΠΑΙΘ μετατρέπει το ολοήμερο σχολείο σε υποστηρικτική δομή του σχολείου οδηγώντας το στη διάλυση και τη στελέχωσή του με εκπαιδευτικό προσωπικό ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, καταργώντας χιλιάδες οργανικές θέσεις και ανοίγοντας τον κύκλο για νέες υπεραριθμίες – πλεονάσματα δασκάλων που θα οδηγηθούν στην «κινητικότητα» και την απόλυση.

Σε ότι μας αφορά ως αιρετούς εκπροσώπους των εργαζόμενων εκπαιδευτικών του ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας δηλώσαμε ότι δε θα νομιμοποιήσουμε με τη συμμετοχή μας στο ΠΥΣΠΕ τις αντιλαϊκές – αντεργατικές πολιτικές του ΥΠΑΙΘ και της κυβέρνησης που ενώ μετακινεί παρανόμως μονίμους εκπαιδευτικούς προσλαμβάνει αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ για την κάλυψη των κενών που το ίδιο δημιούργησε με τις αντεργατικές – ανερμάτιστες πολιτικές που εφαρμόζει.

Επίσης καταγγείλαμε τις πιέσεις που ασκούνται από τη Δ/νση Π. Ε. Β΄Αθήνας για συγχωνεύσεις τμημάτων στα συστεγαζόμενα σχολεία με βάση αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ και της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης Αττικής και τονίσαμε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να υλοποιηθούν τέτοιου είδους πολιτικές.

Καλούμε του Δ/ντές των συστεγαζόμενων σχολείων και τους αντίστοιχους συλλόγους διδασκόντων να μην υποκύπτουν σε πιέσεις και προφορικές εντολές της διοίκησης, αλλά στην περίπτωση που κινδυνεύουν να συγχωνευθούν όμορα τμήματα των σχολείων τους να ενημερώνουν άμεσα τους γονείς, τους Συλλόγους Εκπ//κών Π. Ε. της περιοχής τους και τα αιρετά μέλη του ΠΥΣΠΕ, ώστε να υπάρχει η ανάλογη κινητοποίηση. 

 

ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΕ – ΔΝΤ.

 

Καλούμε του Συλλόγους Εκπ/κών Π. Ε. της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας και τη ΔΟΕ να προχωρήσουν άμεσα σε ενημερώσεις των γονέων και των τοπικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας και τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν τα σχολεία, εξαιτίας της πολιτικής του ΥΠΑΙΘ και της κυβέρνησης, με στόχο τη δημιουργία μετώπου για την ανατροπή αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών. 

Καλούμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς της Β΄Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας σε αγωνιστική επαγρύπνηση. Καλούμε τη ΔΟΕ να προχωρήσει άμεσα σε προκήρυξη απεργίας διάρκειας μέχρι την απόσυρση των αντιλαϊκών μέτρων της κυβέρνησης που διαλύουν τα δημόσια σχολεία και εξανδραποδίζουν τους εκπαιδευτικούς.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ

ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΠΥΣΠΕ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ

 

Δημήτρης Πολυχρονιάδης Αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας  6945394406, 6943235498,  2108068683(οικία), 2108020697(σχολείο)  dimpol1968@gmail.com

Αναπληρώτρια Αιρετός: Καββαδία Φωτεινή 6932628101, 6975845567, 210 8068683 (οικία), 2108020788(σχολείο) dimpol1968@gmail.com

 

Last modified: 30 Σεπτεμβρίου 2013

Close