Written by 16:12 Αρχική Σελίδα

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π) του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π) του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

 13/4/2016

 

Στη συνεδρίαση της Δ.Ε.Π. τη Δευτέρα 11 Απριλίου την εισήγηση για όλα τα θέματα έκανε ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού κ. Αποστολόπουλος Ηλίας.

1. Στη συνεδρίαση  εγκρίθηκαν οι οικονομικοί απολογισμοί (ως προς τη διαχείριση τους) των σχολικών επιτροπών

2. Εγκρίθηκε η αλλαγή χρήσης αίθουσας του 4ου Δ.Σ. Χολαργού σε αίθουσα διδασκαλίας με πόρους από κονδύλι  του προϋπολογισμού του Δήμου.

3. Επίσης στη συνεδρίαση  εγκρίθηκαν αλλαγές στα γεωγραφικά όρια των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών του Δήμου.

Οι αλλαγές στα ΄γεωγραφικά όρια των Δημοτικών Σχολείων που προτάθηκαν και ψηφίστηκαν από τη Δ.Ε.Π. έγιναν κυρίως με κριτήριο τους μαθητές που έρχονται από τα Δημόσια Νηπιαγωγεία του Δήμου και τις κτιριακές δυνατότητες των σχολείων. Η εισήγηση του Δημάρχου για τις αλλαγές των ορίων στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία ήταν εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη.

Σίγουρα όμως  οξυμένο πρόβλημα θα παρουσιαστεί στο 5ο Δ.Σ. Χολαργού, αφού ο αριθμός των μαθητών που προέρχονται μόνο από τα δημόσια Νηπιαγωγεία -και με βάση τα όρια πρέπει να φοιτήσουν σε αυτό το σχολείο- είναι 28 και στο συγκεκριμένο σχολείο μπορεί να λειτουργήσει μόνο ένα τμήμα Α΄τάξης. Άρα θα επαναληφθεί το ίδιο φαινόμενο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια κάποιοι μαθητές να υποχρεωθούν να φοιτήσουν σε άλλο σχολείο.

Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι από την πλευρά του Δήμου θα φροντίσουν για την ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τις αλλαγές των γεωγραφικών ορίων. Πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει και από τους Διευθυντές και Προϊσταμένες των σχολικών μονάδων, όπως γίνεται εξάλλου και κάθε σχολική χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι από  την σχολική χρονιά 2017-2018 αλλάζει ο χρόνος εγγραφής για τα πρωτάκια των νηπιαγωγείων και των δημοτικών  με διάταξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο νομοσχέδιο για την Έρευνα. Συγκεκριμένα για τους μαθητές που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη δημοτικού οι εγγραφές θα γίνουν  αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαΐου.

Είναι βέβαιο  ότι ο αριθμός των μαθητών στην  Α΄ τάξη στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου θα πλησιάζει ή και θα φτάνει το ανώτερο προβλεπόμενο όριο μαθητών ανά τάξη για δύο κυρίως λόγους:

1. Τα Δημοτικά σχολεία με δεδομένες τις κτιριακές τους δυνατότητες από πλευράς αιθουσών δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες και είναι άμεση η αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας τουλάχιστον ενός ακόμα Δημοτικού Σχολείου. Είναι μάλιστα γεγονός ότι σχεδόν όλα τα Δημοτικά σχολεία έχουν κάνει αλλαγή χρήσης των αιθουσών τους σε αίθουσες διδασκαλίας. Η συνεχιζόμενη βάρβαρη μνημονιακή πολιτική και της σημερινής συγκυβέρνησης οδηγεί στην όλο και μεγαλύτερη υποβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου.

2. Στα σχολεία του Δήμου τα τελευταία χρόνια  παρατηρείται σημαντική αύξηση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία οφείλεται στον ερχομό μαθητών από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Αυτό διαπιστώνεται από το γεγονός ότι το 2011 (με βάση την απογραφή του πληθυσμού) στο Δήμο το 15% του μαθητικού πληθυσμού φοιτούσε σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ενώ το ίδιο διάστημα στο μαθητικό πληθυσμό της χώρας σε ιδιωτικά σχολεία φοιτούσε μόνο το 4%. Ένα λοιπόν μεγάλο κομμάτι από αυτό το μαθητικό πληθυσμό του 15%, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης εγκαταλείπει την ιδιωτική εκπαίδευση και έρχεται στο δημόσιο σχολείο.  

Είναι αυτονόητο βέβαια ότι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι Σύλλογοι Διδασκόντων δε θα πρέπει να επιτρέψουν να λειτουργήσουν τμήματα που να υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο των 25 μαθητών, που προβλέπεται μάλιστα από την ισχύουσα νομοθεσία να μειώνεται περισσότερο, εφόσον στα τμήματα υπάρχουν μαθητές με διαγνωσμένες μαθησιακές ανάγκες.

Και ένα ευχάριστο γεγονός:

Από τη νέα σχολική χρονιά το 1ο Νηπιαγωγείο Χολαργού, που στεγάζεται στο σχολικό κτίριο του 1ου Δημοτικού Χολαργού, θα λειτουργήσει στο νέο κτίριο που έχει κατασκευαστεί στην οδό Φειδίου 12. Στο κτίριο του 1ου Δημοτικού Χολαργού, σε δύο αίθουσες, θα λειτουργήσει το 6ο Νηπιαγωγείο, το οποίο  είχε ιδρυθεί από παλαιότερα. Βέβαια με δεδομένο ότι πέρυσι εκτός Νηπιαγωγείου είχαν μείνει πολλά προνήπια -και παρά τη λειτουργία του νέου Νηπιαγωγείου- προβλέπεται ότι θα υπάρξουν προβλήματα. 

 

Θετική εισήγηση με έγγραφο της (δε συζητήθηκε στη Δ.Ε.Π.)  έκανε και η Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη δημιουργία Τμημάτων Ένταξης στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού. 

Ο Εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”

στη Δ.Ε.Π. Παπάγου-Χολαργού

Νίκος Παπασπύρος

 

Δείτε την εισήγηση της Αντιδημάρχου:

 

εθνόσημο

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 

Χολαργός, 12 Απριλίου 2016

 

ΑΠΟ: Αντιδήμαρχο Παιδείας-Νεολαίας & προώθησης Απασχόλησης

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Δημιουργία Τμημάτων Ένταξης στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού.

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την με αριθ. πρωτ. 36548/Δ3 – 2/3/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Γενική Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), με θέμα: α) «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό και κατάργηση σχολικών μονάδων ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και β) Υποβολή προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • Το με αριθ. πρωτ. 42/5-4-2016 έγγραφο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου με θέμα «Εξασφάλιση στέγασης και λειτουργικών εξόδων στο υπό ίδρυση τμήμα ένταξης στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου», στο οποίο αναφέρεται ότι υπάρχει ο χώρος στέγασης του συγκεκριμένου τμήματος,
  • Το με αριθ. πρωτ. 51/6-4-2016 έγγραφο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού με θέμα ««Εξασφάλιση στέγασης και λειτουργικών εξόδων στο υπό ίδρυση τμήμα ένταξης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού», στο οποίο αναφέρεται ότι υπάρχει ο χώρος στέγασης συγκεκριμένου τμήματος,
  • Την ύπαρξη ενός σημαντικού αριθμού μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στα δύο σχολεία και ως εκ τούτου την αναγκαιότητα ίδρυσης τμημάτων ένταξης,
  • Την πολύ σημαντική συμβολή και προσφορά των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης στο έργο του σχολείου, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς και
  • Τη σύμφωνη γνώμη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων,

Προτείνουμε την ίδρυση ενός τμήματος ένταξης στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου και ενός στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού, σε αίθουσες που ήδη υπάρχουν, χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Τα έξοδα για τη λειτουργία των αιθουσών θα  καλυφθούν από το Δήμο Παπάγου – Χολαργού.

 

Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη

       Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Προώθησης Απασχόλησης

 

 

Last modified: 14 Απριλίου 2016

Close