Written by 22:14 Αρχική Σελίδα

Υπόμνημα των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών προς το συνέδριο της ΔΟΕ

 

3_37
 • 2013, η μνημονιακή κυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ  από καιρό «έχει δημιουργήσει κλίμα»,  αύξησε το ωράριο διδασκαλίας  στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έκλεισε  περισσότερα από 1.500 σχολεία , προκάλεσε   μαζικές συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων λόγω της αύξησης του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, και δημιουργεί  μια τεράστια δεξαμενή με πλεονάζοντες χιλιάδες εκπαιδευτικούς της Δ.Ε., οι οποίοι σε κλίμα πανικού  εξαναγκάζονται  σε συμμετοχή στη διαδικασία αρχικά των λεγόμενων «εθελουσίων» μετατάξεων και μετέπειτα για την εξυπηρέτηση μνημονιακών υποχρεώσεων των λεγόμενων «υποχρεωτικών»  μετατάξεων.
 •  Το καλοκαίρι του 2013 ξεδιπλώνονται και εφαρμόζονται και οι τρεις πτυχές της  συμφωνηθείσας  μνημονιακής πολιτικής, κατά των υπαλλήλων του δημοσίου δηλαδή απολύσεις χιλιάδων και μαύρο στην ΕΡΤ, διαθεσιμότητες χιλιάδων συναδέλφων εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και απέμενε η εφαρμογή της κινητικότητας που έλαβε σάρκα και οστά με την  μετάταξη – μετάσταση εκπαιδευτικών από τη βαθμίδα της Δ.Ε.  στη  βαθμίδα της Π.Ε. και τη διοίκηση ώστε να δικαιολογηθεί ότι υλοποιείται και η συμφωνηθείσα μεταρρύθμιση ως προς το σκέλος της χρησιμοποιήσεως υπαλλήλων που πλεόναζαν σε ένα σημείο του κρατικού μηχανισμού σε άλλο σημείο στο οποίο θα ήταν ως εκ τούτου πιο χρήσιμοι και πιο αποδοτικοί, καλύπτοντας και ανάλογες ανάγκες αντί προσλήψεων.
 • Θεωρήθηκε ότι αποτέλεσε και αποτελεί προνομιακή μεταχείριση των μεταταγμένων το γεγονός ότι οι μετατάξεις αφορούσαν κατά κύριο λόγο οργανικές υπό σύσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα και κωμοπόλεις.
 •  Φυσικά και δεν πρόκειται για προνομιακή μεταχείριση αλλά για λύση ανάγκης που επιλέχτηκε από το Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια της προαναφερθείσας κυβερνητικής πολιτικής περί κινητικότητας.
 •  Και τούτο διότι στα μεγάλα αστικά κέντρα και κωμοπόλεις με τα πολυάριθμα  σχολεία ΕΑΕΠ και τις αντίστοιχες διοικητικές  υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας υπήρχαν  ανάλογες θέσεις παροχής πραγματικής υπηρεσίας από τους συναδέλφους που μετατάσσονταν στα πλαίσια της υλοποίησης της μνημονιακής υποχρέωσης της κινητικότητας.
 • Στην αντίθετη περίπτωση υπήρχε κίνδυνος ελλείψει πραγματικού αντικειμένου εργασίας και πραγματικής απασχόλησης να θεωρηθεί από την Τρόικα ότι υλοποιήθηκε πλασματικά  η τρίτη μνημονιακή υποχρέωση της κινητικότητας ως μη πληρούσα τις  προϋποθέσεις  της εξυγίανσης του κρατικού μηχανισμού και της εξοικονόμησης πόρων με τελικό αποτέλεσμα αφού οι μετατασσόμενοι δεν θα παρείχαν πραγματική υπηρεσία και ήταν αδύνατη η πραγματική υλοποίηση της κινητικότητας να οδηγηθούν στην απόλυση!
 • Έτσι λοιπόν δεν ήταν προνομιακή μεταχείριση ο ορισμός ως τόπου παροχής πραγματικής υπηρεσίας των μετατασσομένων τα μεγάλα αστικά κέντρα και οι κωμοπόλεις, αλλά αδήριτη ανάγκη!
 •  Λέχθηκε για την ανάκληση των μετατάξεων από διάφορους υποστηρικτές της υλοποίησης της συγκεκριμένης ενέργειας, «πως οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί δεν κινδυνεύουν πλέον με διαθεσιμότητα ή απόλυση υπό τις παρούσες συνθήκες αν επιστρέψουν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» !
 •  Πρώτον 4000 μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειες τους ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ μπαλάκι του τένις να εκτοξεύονται από τη ρακέτα του εκάστοτε Υπουργού, κατά βούληση από τη μία πλευρά του τερέν Δ.Ε. στην άλλη πλευρά του τερέν Π.Ε. και τούμπαλιν !
 •  Δεύτερον το Υπουργείο ΔΕΝ μπορεί να χαρακτηρίζει συλλήβδην παράνομους όλους τους μεταταχθέντες επικαλούμενο τυχόν παρανομίες ελαχίστων τις οποίες άλλωστε είχε υποχρέωση το Υπουργείο με τα όργανά του να επισημάνει έγκαιρα με τις ανάλογες συνέπειες αποκλειστικά και μόνο για τους παρανομήσαντες και όχι να λειτουργήσει τιμωρητικά για όλους τους συναδέλφους.
 •  Κάθε μετάταξη συνιστά αυτοτελή ατομική διοικητική πράξη και η νομιμότητά της πρέπει να ελεγχθεί αυτοτελώς και επομένως οι μετατάξεις ως ατομικές επωφελείς διοικητικές πράξεις δεν είναι δυνατόν να ανακληθούν, σύμφωνα με τη νομολογία, ούτε λόγω μεταγενέστερης διαφορετικής εκτίμησης των δεδομένων που υπήρχαν κατά την έκδοσή τους, δηλαδή επειδή η Διοίκηση μετέβαλε αντιλήψεις, (ΣτΕ 4045/1976, 4412/1987, 3064/1991)  ούτε για λόγους σκοπιμότητας (ΣτΕ 1317/1976, 3376/1982).

Επίσης σύμφωνα με τη νομολογία των Δικαστηρίων, ανάκληση διοικητικών πράξεων για λόγους  διαφορετικής εκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών είναι παράνομη και αντισυνταγματική.

Η ανάκληση των ατομικών διοικητικών πράξεων είναι εφικτή μόνο στις μεμονωμένες περιπτώσεις είτε εφόσον, κατά τον έλεγχο των αρμοδίων Υπηρεσιών, διαπιστωθούν πρόδηλες παρανομίες εκ μέρους των αιτούντων είτε  στην περίπτωση που δοθεί η δυνατότητα σε όσους μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς το επιθυμούν, να ζητήσουν οικειοθελώς την ανάκληση της μετάταξής τους ώστε να επιστρέψουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 

 •  Τρίτον σε κάθε περίπτωση, αν το Υπουργείο θεωρεί ότι υπάρχουν θέματα νομιμότητας που πρέπει να εξετάσει, είναι υποχρεωμένο από το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους να προβεί σε έλεγχο κάθε μετάταξης ξεχωριστά, γιατί κάθε μετάταξη συνιστά αυτοτελή ατομική διοικητική πράξη.

Η ακύρωση συλλήβδην με μία υπουργική απόφαση όλων των μετατάξεων, είναι ως εκ τούτου όχι μόνο παράνομη αλλά και αντισυνταγματική γιατί καταργεί αναδρομικά κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων.

 •  Ο χαρακτηρισμός του Ν.4172/2013 ως  «μνημονιακού» δεν νομιμοποιεί την ανάκληση επωφελών διοικητικών πράξεων εις βάρος καλόπιστων διοικουμένων οι οποίοι μετείχαν στις μετατάξεις με τη βεβαιότητα της νομιμότητας της διαδικασίας.

Ο χαρακτηρισμός του Ν.4172/2013 ως «μνημονιακού»  νομιμοποιείται ηθικά προς χρήση μόνο για την αποκατάσταση δυσμενών διοικητικών πράξεων εις βάρος διοικουμένων (απολύσεις, διαθεσιμότητα), που ήδη συντελέστηκε με το Ν.4325/2015 της Κυβέρνησης.

 • Επίσης οι ειδικές διατάξεις της παρ.11 του 82 του Ν.4172/2013 «περί υποχρεωτικών μετατάξεων»  ίσχυσαν εφάπαξ και αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2013-14, (καθορίζοντας  εφάπαξ, αποκλειστικά και  οριστικά το νομικό καθεστώς της ΠΡΟΕΧΟΥΣΑΣ  υπηρεσιακής μεταβολής  η οποία επήλθε στους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς, δηλαδή της ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ – μετάστασης από μια βαθμίδα εκπαίδευσης σε άλλη ή την Διοίκηση, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ από την ΜΕΤΑΘΕΣΗ δηλαδή την υπηρεσιακή μεταβολή που αφορά τον ΤΟΠΟ παροχής της υπηρεσίας του ευρισκομένου ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ εκπαιδευτική βαθμίδα  )  και ως εκ τούτου από το έτος 2014-2015 και εντεύθεν δεν έχουν εφαρμογή.
 •  Επομένως το αίτημα της ΔΟΕ για κατάργηση του Ν.4172/2013 δεν έχει πλέον νομικό  υπόβαθρο και ουσιαστικό νόημα.
 • ΟΛΟΙ οι μεταταγμένοι συνάδελφοι προέρχονται από την «ίδια νομική μήτρα» το άρθρο 82 Ν. 4172/2013 και μάλιστα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «σιαμαία αδέλφια» ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση !
 • Τυχόν απόπειρα διαχωρισμού – ανάκλησης μετάταξης συγκεκριμένων ειδικοτήτων προκαλεί αναγκαστικά τον «θάνατο» – ανάκληση μετάταξης ΚΑΙ των υπολοίπων μεταταγμένων είτε στην εκπαίδευση είτε στην Διοίκηση.

Κάτι που άλλωστε γνωρίζει το Υπουργείο για αυτό στην επιλογή του να εισηγηθεί ανάκληση των μετατάξεων περιέλαβε ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των μεταταγμένων τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη Διοίκηση.

Ειδικότερα ως προς τους   συναδέλφους των κοινών ειδικοτήτων Π.Ε., μεταταγμένους και προϋφιστάμενους, επισημαίνουμε ότι:

 ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΧΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ, το αντίθετο  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ  ώστε ενωμένοι να προχωρήσουμε στη διεκδίκηση αυτού του μεγάλου αριθμού οργανικών θέσεων που πρέπει να  συσταθούν.

 Ο φανατισμός  με τον οποίο διεξάγονται  οι συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων συναδέλφων και ή οργή που παράγουν έχει μετατρέψει το Ν. 4172/2013 σε «τέκνο της οργής».

  Η διεξαγόμενη συζήτηση γύρω από τις περίφημες οργανικές θέσεις, όπως διεξάγεται είναι  άνευ πραγματικού αντικειμένου αφού οργανικές θέσεις ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΑΚΟΜΗ,  ( ο κ. Κουράκης είπε ότι τις έστειλε για να γνωμοδοτήσει το Γ.Λ.Κ.), ώστε να μπορέσει να τις διεκδικήσει  η  κάθε «αντιμαχόμενη» πλευρά ουσιαστικά.

Πρόκειται στη κυριολεξία για συζήτηση «περί  όνου σκιάς».

Προϋπόθεση βέβαια, για τις μεταθέσεις στις αν όποτε και σε όποιο αριθμό συσταθούν οργανικές θέσεις,  είναι η δυνατότητα χρηματοδότησης  της πλήρωσης των κενουμένων πλέον θέσεων των τυχόν μετατιθέμενων είτε με μόνιμους είτε με αναπληρωτές καθηγητές υπό τον περιορισμό των  μέτρων λιτότητας.

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι πραγματικές αιτίες ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ στους προϋφιστάμενους  συναδέλφους των κοινών ειδικοτήτων είναι :

α)  η μη σύσταση, ακόμη, των περίφημων διαφιλονικούμενων οργανικών θέσεων, 

β) η αναστολή των διορισμών στο Δημόσιο Τομέα σε συνδυασμό με  την έλλειψη  δυνατότητας χρηματοδότησης  της πλήρωσης των κενουμένων πλέον θέσεων των τυχόν μετατιθέμενων είτε με μόνιμους είτε με αναπληρωτές καθηγητές υπό τον περιορισμό των  μέτρων λιτότητας. 

 ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ  !

 Λειτουργικά κενά υπάρχουν,  ΔΕΝ μετατρέπονται όμως σε οργανικά κενά για να τοποθετηθούν τόσο οι μεταταγμένοι όσο και οι τυχόν μετατιθέμενοι συνάδελφοι, πιθανόν ελλείψει δυνατότητας χρηματοδότησης  λόγω των μέτρων λιτότητας.

Αυτή είναι η πραγματική αιτία της ΜΗ πραγματοποίησης μεταθέσεων ΚΑΙ ΟΧΙ οι μετατάξεις !

 Σε κάθε περίπτωση, η μόνη λύση που κατά τεκμήριο θα ικανοποιήσει όλους τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και των διορισμένων στην Π.Ε. και των προερχόμενων από τη Δ.Ε. εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι η μετατροπή των λειτουργικών κενών σε οργανικά κενά αλλά η σύσταση νέων οργανικών θέσεων και σε νέα ΕΑΕΠ, για κάθε διδακτικό αντικείμενο του δημοτικού σχολείου, όπως έχει ήδη δεσμευτεί η Διοίκηση με την εγκύκλιο υπ’ αριθ. Γ.Τ. 11314/31-10-2014 και την υπ’ αριθ. 25614/Ε1/16-2-2015 (μάλιστα η δεύτερη εγκύκλιος εκδόθηκε με την έγκριση της παρούσας πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΟΠΑΙΘ).

 Αυτό το αίτημα το στηρίζουν πολλοί Σύλλογοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. Σύλλογοι ΠΕ Α’ Αθηνών, ΠΕ Λειβαδιάς, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, ΠΕ Αιγάλεω, ΠΕ Άνω Λιοσίων, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Νέας Σμύρνης, ΠΕ «Αθηνά», ΠΕ «Αριστοτέλης», ΠΕ «Θεόφιλος Καΐρης», ΠΕ «Σεφέρης» κ.α.) και αιρετοί των ΠΥΣΠΕ, οι Επιστημονικές Ενώσεις Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας,, όλες οι ΕΛΜΕ και η ΟΛΜΕ, καθώς και άλλοι συνδικαλιστικοί φορείς (π.χ. ΕΡΑ, Παρεμβάσεις-Συσπειρώσεις ΠΕ-ΔΕ, ΠΑΜΕ), γιατί είναι ενωτικό, λογικό και δίκαιο.

 Υπενθυμίζουμε ότι στο παρελθόν, εν έτει 2014, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (π.χ. Γ. Σταθάς) υπέβαλαν ερωτήσεις στην προηγούμενη κυβέρνηση, υπενθυμίζοντάς της ότι οφείλει να συστήσει οργανικές θέσεις για τους μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς «οι οποίοι εργάζονται σε καθεστώς ανασφάλειας και ομηρίας».

Επαναλαμβάνουμε αμετακίνητη δική μας θέση, όπως διατυπώθηκε συνοπτικά και στο από 20-5-2015 Δελτίο Τύπου, είναι ότι ο επιτυχημένος θεσμός των ΕΑΕΠ πρέπει να επεκταθεί σε όλα ανεξαιρέτως τα άνω των 6 θέσεων δημοτικά σχολεία, διότι υφίσταται η αδήριτη ανάγκη να αναβαθμιστεί η δημόσια παιδεία και να ανακουφιστεί ο προϋπολογισμός των οικογενειών από τις δαπάνες των εξωσχολικών δραστηριοτήτων των παιδιών τους.

 Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστούν επαρκείς οργανικές θέσεις ειδικοτήτων για όλους τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου θα μπορούν να τοποθετηθούν οριστικά (με βάση τα μόριά τους και διαφανή κριτήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 50-1996, όπως ισχύουν) η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που ζητούν μετάθεση  ή προέρχονται από μετάταξη και το θέμα των υπηρεσιακών μεταβολών τους θα λυθεί δίκαια και ανθρώπινα, καθότι μόνο για τη λειτουργία των 1.330 σχολείων ΕΑΕΠ χρειάζονται σήμερα περισσότεροι από 6.000 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων επιπλέον των ήδη υπηρετούντων με οργανική θέση (ενδεικτικά 1.300 θέσεις γυμναστών, 1.000 εικαστικών, 1.300 πληροφορικής, 1.300 αγγλικών κ.ά.).

 Δεδομένου ότι οι μεταταχθέντες των κοινών ειδικοτήτων αριθμούν σε 1.306 άτομα και οι προϋφιστάμενοι που ζητούν μετάθεση δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 1.500 άτομα, γίνεται προδήλως αντιληπτό ότι δεν περισσεύει κανείς εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Και μία περαιτέρω επισήμανση :

Δεδομένου ότι το όλο ζήτημα ανακινήθηκε από τους προϋφιστάμενους συναδέλφους της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των ειδικοτήτων αγγλικής, μουσικής και φυσικής αγωγής, οι οποίοι διατείνονται ότι θίγονται από τις μετατάξεις σε τόπους συμφερόντων τους, υπενθυμίζουμε ότι πρώτον οι μετατάξεις (Αύγουστος 2013) έλαβαν χώραμετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων (Ιούνιος 2013) και δεύτερον   η Διοίκηση έλαβε στην πράξη μεταβατικά μέτρα προς όφελός τους, δεδομένου ότι με τη υπ’ αριθ. 59755/Δ1/15-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, οι μεταταχθέντες αποκλείστηκαν για το σχολικό έτος 2013-2014 από τη διαδικασία των μεταθέσεων καθώς και της οριστικής τοποθέτησης στην περιοχή όπου μετατάχθηκαν, χωρίς αυτός ο αποκλεισμός να προβλέπεται ρητώς από διάταξη νόμου.

 Επισημαίνουμε μάλιστα ότι ενώ περιέργως  δεν ακούγεται τίποτε για τις ευθύνες επί τυχόν παρανομιών από υπηρεσιακούς παράγοντες (από Υπουργούς έως απλούς υπαλλήλους ) προκύπτει διάθεση αδιακρίτως τιμωρίας 4000 περίπου συναδέλφων, που είχαν τη βεβαιότητα ότι μετείχαν νομίμου διαδικασίας, δια της ανακλήσεως της μετάταξής τους εκφράζοντας  εύλογα ταυτόχρονα δύο απορίες :

    Θα κινηθεί δικαστικά η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου με κατάθεση  Μηνυτήριας Αναφοράς  στον αρμόδιο εισαγγελέα κατά των τότε αρμοδίων Υπουργών και εμπλεκομένων διοικητικών ή μη υπαλλήλων σε  πράξεις ή παραλείψεις  που τυχόν κριθούν παράνομες ώστε να επικυρωθεί τούτο δικαστικά ;

     Πως αλλιώς θα αλλάξει μετά από περίπου δύο χρόνια,  η ζωή και η υπηρεσιακή κατάσταση μεταταγμένων συναδέλφων εκπαιδευτικών που προσφέρουν την υπηρεσία τους,  εκεί που την προσφέρουν, όταν η νέα υπηρεσιακή τους κατάσταση προέκυψε από νόμο, υπουργικές αποφάσεις, ΦΕΚ, διοικητικές πράξεις,  οι οποίες μάλιστα ΔΕΝ ,  κρίθηκαν τελεσίδικα στα αρμόδια Διοικητικά  Δικαστήρια ότι είναι προϊόντα παράνομης συμπεριφοράς  των εκδοτών τους ;

 Στην αντίθετη περίπτωση οι μέχρι τώρα παρόμοιες αναφορές, περί παρανομίας και αδιαφάνειας, στα διάφορα κείμενα κρίνονται παντελώς αυθαίρετες και   αποπροσανατολιστικές για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας όπως και προσβλητικές έως συκοφαντικές για τους μεταταχθέντες συναδέλφους.

Διαφωνούμε όμως και με τη μέχρι σήμερα γενικότερη στάση της ΔΟΕ, και την καλούμε να τηρήσει στο εξής ισότιμη στάση έναντι όλων των μελών της, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί, εγκαταλείποντας τη συλλογιστική του «φύγε εσύ, έλα εσύ» και να διεκδικήσει προς όφελος όλων μας τη σύσταση οργανικών θέσεων σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών για τις μη κοινές ειδικότητες, και σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο από τον αριθμό των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών στις κοινές ειδικότητες (ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16), προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική και εργασιακή ειρήνη.

Επίσης καλούμε τους συναδέλφους μας που προϋπήρχαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, να κλείσουν τα αυτιά τους στις σειρήνες του διχασμού, που μόνο δεινά μπορεί να προκαλέσει για όλους μας (ατέρμονους δικαστικούς αγώνες, αλλεπάλληλες ακυρώσεις υπηρεσιακών μεταβολών με δικαστικές ή διοικητικές αποφάσεις κ.τ.λ).

Όλοι εμείς οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (μεταταχθέντες όλων των ειδικοτήτων και προϋφιστάμενοι) ταλανιζόμαστε από τα ίδια προβλήματα:

Υποστήκαμε μισθολογική καταβαράθρωση της τάξης του 40%,

Διδάσκουμε σε πολυπληθή τμήματα μαθητών,

Μετακινούμαστε σε δύο-τρία- τέσσερα και πέντε σχολεία για να συμπληρώσουμε το υποχρεωτικό διδακτικό μας ωράριο.

Ας προσπαθήσουμε να ξαναδούμε ο ένας τον άλλο ως συνάδελφο με την πραγματική έννοια του όρου. Πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας τι παράδειγμα δίνουμε στον έξω κόσμο, στους μαθητές μας, στη νεολαία γενικότερα. Πως θα αντικρίσουμε ο ένας τον άλλο στους χώρους εργασίας όπου μοιραία θα σμίξουμε;

 Ο Ν.4172/2013 να μην αποτελέσει αίτιο διχασμού και ξεπεσμού της εκπαιδευτικής κοινότητας !

Σας καλούμε λοιπόν ΟΛΟΥΣ να συμπορευτούμε σε έναν ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ώστε όλοι μας να κατοχυρώσουμε το αναφαίρετο δικαίωμά μας να εργαζόμαστε κοντά στην οικογενειακή μας εστία, χωρίς αγωνία για το αύριο, με αξιοπρέπεια και αισιοδοξία.

Να μετατραπούν όλα τα εξαθέσια και άνω δημοτικά σχολεία της επικράτειας σε ολοήμερα με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και να συσταθούν οργανικές θέσεις σε αυτά. Παράλληλα να μετατραπούν όλα τα λειτουργικά κενά των υφιστάμενων ολοήμερων δημοτικών σχολείων ΕΑΕΠ σε οργανικά.

 Μόνο αν ενώσουμε τις φωνές μας θα βρούμε ανταπόκριση από τη πολιτική ηγεσία, η οποία προεκλογικά δεσμεύτηκε να σεβαστεί και να προασπιστεί τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΟΡΘΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΡΗΣΟΥΝ

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ. ΦΡΟΝΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ:

 1. ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ.
 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.
 3.  ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ.
 4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.
 5. ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΗΚΑΝ.
 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΕΙΣΑΚΟΥΣΕΙ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ ΣΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ

 

Last modified: 22 Ιουνίου 2015

Close