Written by 21:24 Ανακοινώσεις, ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Το νέο μνημόνιο για την Παιδεία

 

 

                                                         ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

Δείτε τι προβλέπει το κείμενο συμφωνίας που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλοου με τους θεσμούς:

Οδηγίες του ΟΟΣΑ για το Εκπαιδευτικό Σύστημα. (απόσπασμα από το συμπληρωματικό Μνημόνιο, σελίδα 27      http://s.kathimerini.gr/ resources/article-files/ memorandumofunderstanding.pdf)

Η Ελλάδα θα εκσυγχρονίσει περαιτέρω το εκπαιδευτικό της σύστημα σε όλες τις βαθμίδες για να βελτιώσει σημαντικά τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, διαφυλάττοντας παράλληλα την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Οι Αρχές θα αντιμετωπίσουν τις συστάσεις της νέας έκθεσης του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από ένα στέρεο πρόγραμμα δράσης ως τον Μάιο του 2018. Μια προκαταρκτική έκθεση δημοσιεύθηκε από τον ΟΟΣΑ τον Ιούλιο του 2017, το σχέδιο της έκθεσης θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 και η τελική έκθεση ως τον Απρίλιο του 2018.

Σε συμφωνία με τους Θεσμούς, οι Αρχές, μέχρι τον Μάιο του 2018, θα πρέπει (κύρια παραδοτέα):

  1. i) Να υιοθετήσουν νομικά μέτρα για τους μελλοντικούς διορισμούς και την αξιολόγηση των διευθυντών και των ανώτερων διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίσουν μια αποπολιτικοποιημένη, διάφανη και αξιοκρατική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής του ΑΣΕΠ σε σχετικές επιτροπές και να αναβαθμίσουν τον ρόλο τους στις σχολικές μονάδες, καθώς και να διασαφηνίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.
  2. ii) Να ψηφίσουν νόμο που θα αναβαθμίζει τις επιτροπές αξιολόγησης.

iii) Να ψηφίσουν νόμο για την αξιολόγηση των ανώτερων εκπαιδευτικών στελεχών, την αυτοαξιολόγηση των σχολείων και την ορθολογική χρήση των πόρων.

Μέχρι τον Μάιο του 2018 θα υιοθετήσουν μια στρατηγική για την αρχική και τη συνεχή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι Αρχές θα συμφωνήσουν με τους Θεσμούς τις δημοσιονομικές διαστάσεις των αλλαγών στην οργάνωση της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα διασφαλίσουν τα έσοδα των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, που θα προέρχονται από δίδακτρα για τη φοίτηση, υπηρεσίες προς τρίτους και την εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας των Πανεπιστημίων.

Οι Αρχές έχουν κάνει βήματα προς την κατεύθυνση της σύγκλισης με τις βέλτιστες πρακτικές του ΟΟΣΑ, σχετικά με τις διδακτικές ώρες ανά εκπαιδευτικό και τις αναλογίες των μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό. Ως επόμενο βήμα και ως πρωταρχική ενέργεια, οι Αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία για:

  1. i) Την υποχρεωτική παρουσία των εκπαιδευτικών στα σχολεία για 30 ώρες την εβδομάδα.
  2. ii) Τα κριτήρια και το χρονοδιάγραμμα για τη συγχώνευση σχολικών μονάδων, ξεκινώντας από την σχολική χρονιά 2018-19.

iii) Την εξαίρεση της ώρας του διαλείμματος για γεύμα από τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών,

Οι Αρχές, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ θα επανεξετάσουν όλους τους σχετικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων και των νεότερων στοιχείων, ως τον Απρίλιο του 2018.

Το πλαίσιο για τις απολύσεις που νομοθετήθηκε στο Άρθρο 56. της Πράξης για την Ιδιωτική Εκπαίδευση του Ν. 4472/2017 θα αξιολογηθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2018 και εάν είναι απαραίτητο οι τροποποιήσεις θα συμφωνηθούν με τους Θεσμούς και θα νομοθετηθούν ως τον Απρίλιο του 2018 και θα εφαρμοστούν από τη σχολική χρονιά 2018-19.

 

 

Πού στοχεύουν και πού οδηγούν τα γεννήματα των ”δεξαμενών σκέψης ” του  ΟΟΣΑ  που αποτελούν τα ”προαπαιτούμενα” στην Εκπαίδευση για το κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης ; 
Η συζήτηση για το εργασιακό ωράριο περιλαμβάνει δύο διαστάσεις, αφενός τη λογική της πειθάρχησης και της ενίσχυσης της διευθυντικής εξουσίας στην κατεύθυνση της αύξησης και του διδακτικού ωραρίου και αφετέρου στην αξιοποίηση του εργασιακού ωραρίου για την υλοποίηση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών που σχετίζονται με τις νέες αξιολογικές τεχνολογίες ( “περιγραφική” αξιόλογηση μαθητών , portofolio μαθητών, τυποποιημένες αξιολογήσεις μαθητών, καταχώρησή τους σε ρούπρικες αξιολογικών κριτηρίων, εκθέσεις αυτοαξιολόγησης, ατομικός φάκελος κάθε εκπαιδευτικού κτλ).
ΟΙ νέες συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων με τις  οποίες  επιχειρεί να οδηγήσει στη μαζική κατάργηση θέσεων εργασίας, στο κλείσιμο σχολικών μονάδων και στην υπονόμευση κάθε πιθανότητας να “σπάνε” τα υπερπλήρη τμήματα. Η πολιτική αυτή είναι μια πολιτική διαιώνισης της ανεργίας και της ελαστικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών, την ίδια στιγμή που οδηγεί στην κλίνη του Προκρούστη τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας.
Η σύνδεση εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, καλλιέργεια “κουλτούρας αξιολόγησης”, ταξική διαφοροποίηση σχολικών μονάδων και ανταγωνιστική χρηματοδότησή τους. 
Η Αξιολόγηση στελεχών μέσω ΑΣΕΠ στοχεύει στην παραπέρα προώθηση του διοικητισμού και του εκπαιδευτικού management . Επιχειρούν να διαμορφώσουν μια ομάδα πιστών στελεχών που αν και θα προέρχεται από τον κόσμο της εκπαίδευσης, θα πρέπει να διαχωριστεί πλήρως από αυτόν στη λογική της χειραγώγησης, του διοικητικού αυταρχισμού και της μετατροπής των συλλόγων διδασκόντων σε παθητικά όργανα υλοποίησης των κατευθύνσεων της ΕΕ και του ΟΟΣΑ  και των κρατικών επιλογών. Προϋποθέσεις αναγκαίες για την προώθηση του σχολείου της αγοράς. 
Ο αποχαρακτηρισμός της ώρας σίτισης ,θα δημιουργήσει  νέα πλεονάσματα ωρών για να εξυπηρετήσουν τη λογική της ευελιξίας που διέπει τη συνολική πολιτική τους για την οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών

Last modified: 11 Δεκεμβρίου 2017

Close