Written by 17:06 Αρχική Σελίδα

Τι ισχύει για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών μετά τον 9/2013

Το υπουργείο Παιδείας με έγγραφο που απέστειλε προς όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ενημερώνει ότι, μετά την 17η Σεπτεμβρίου 2013, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α΄)* για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών, ισχύουν τα εξής:

ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 «Ρυθμίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και λοιπές διατάξεις» A) παρ. 20, σύμφωνα με την οποία έγινε αντικατάσταση της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 (Α΄159), όπως είχε τροποποιηθεί με την περίπτωση β΄ της παρ.6 του άρθρου 329 του Ν.4072/2012 (Α΄86).
Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, με το τέλος του διδακτικού έτους. Β) παρ. 21. Ο εκπαιδευτικός μετά την λήξη της εκπαιδευτικής αδείας του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.
Από το συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του νόμου εκπαιδευτικούς, στους οποίους χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια και ρυθμίζει την υποχρέωση προσφοράς υπηρεσίας στην εκπαίδευση, μετά τη λήξη αυτής. Γ) παρ. 23.
Για τα στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης, στα οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα σχολικών συμβούλων με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 τ. Α΄), έχουν εφαρμογή όλες οι κείμενες διατάξεις για τους σχολικούς συμβούλους του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
Επιπλέον, οι σχολικοί σύμβουλοι της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα αυτά, κατατάσσονται στον Α’ βαθμό, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α΄), εφόσον έχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Στους σχολικούς συμβούλους που δεν έχουν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας, απονέμεται ο Α’ βαθμός κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον τα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνουν τα ελάχιστα προβλεπόμενα για κατάταξη στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Α’, οι σχολικοί σύμβουλοι της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 κατατάσσονται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011.
Σε ότι αφορά την κατάταξη ή την απονομή του βαθμού Α΄ των εν λόγω σχολικών συμβούλων, παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να γνωστοποιήσουν στην Υπηρεσία μας ποιοι εξ’ αυτών δεν κατέχουν το βαθμό Α’, καθώς και τα έτη υπηρεσίας τους, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση.
Σε ότι αφορά τη μισθολογική τους κατάταξη, αρμόδιοι είναι οι οικείοι Διευθυντές Εκπαίδευσης (άρθρο 19, παρ. 10 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Υ.Α., όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. Φ.353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 όμοια (ΦΕΚ 2214 τ. Β’). ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 «Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» παρ.35. Στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την άσκηση διδακτικού έργου, ο χρόνος της απόσπασης αναγνωρίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου για όλες τις συνέπειες, εφόσον η αναγνώριση πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος του ΑΕΙ.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ…
1. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης για αναγνώριση πλασματικών χρόνων. Σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία 31-12-2013, που ακούγεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την κατάθεση αίτηση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Η ημερομηνία αυτή αφορά ασφαλισμένους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα συγκεκριμένη μερίδα ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα που θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31-12-2010.
Για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου η κατάθεση αίτησης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε ακόμη και κατά τη συνταξιοδότηση. Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία.
Συνιστάται μόνο και μόνο για οικονομικούς λόγους η κατάθεση αίτησης αναγνώρισης να υποβληθεί μέχρι 31-12-2015 για να υπολογιστεί η εξαγορά με βάση το βασικό μισθό που είχε ο υπάλληλος στις 31-10-2011.
Αν η αίτηση υποβληθεί από 1-1-2016, θα υπολογιστεί με βάση το βασικό μισθό του νέου μισθολογίου που θα έχει ο υπάλληλος την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και θα στοιχίσει ακριβότερα, επειδή ο βασικός μισθός του νέου μισθολογίου είναι μεγαλύτερος από το βασικό μισθό του παλιού μισθολογίου.
2. Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Σύμφωνα με το ν.4186/17-9-2013 άρθ. 36 παρ. 20 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται δεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ) για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, με το τέλος του διδακτικού έτους. Ουσιαστικά το 1ο δεκαήμερο του Ιουλίου που υποβάλλονταν μέχρι τώρα οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών μεταφέρθηκε για το τρίτο δεκαήμερο του Απριλίου, όπου θα υποβάλλεται μία αίτηση παραίτησης και η αποχώρηση θα γίνεται αυτοδίκαια με τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σε οποιαδήποτε άλλο χρόνο, πλην του τρίτου δεκαήμερου του Απριλίου, υποβάλλονται παραιτήσεις, αυτές θα γίνονται δεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Θυμίζουμε ότι στη συνεδρίαση του ΚΥΣΠΕ στις 15-10-2011 που συζητήθηκαν οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις 128 αιτήσεις παραίτησης μόνο 71 έγιναν αποδεκτές εξετάζοντας αυστηρά τους επικαλούμενους λόγους υγείας και οικογενειακούς λόγους.
3. Υποχρέωση προσφοράς υπηρεσίας στην εκπαίδευση μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας Με το νόμο 4186/17-9-2013 άρθρο 36 παρ. 21 αλλάζει η υποχρέωση του εκπαιδευτικού να υπηρετήσει με τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας τον τριπλάσιο χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας που έλαβε και μέχρι 10 χρόνια το ανώτερο που προέβλεπε ο ν.2986/2002.
Με τη νέα διάταξη ο εκπαιδευτικός μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής αδείας του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των 5 ετών.
Σε περίπτωση παραίτησης του εκπαιδευτικού που έλαβε εκπαιδευτική άδεια ζητείται από το Γενικό Λογιστήριο βεβαίωση της υπηρεσίας του, αν υπηρετήθηκε ο προβλεπόμενος χρόνος.
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρέωσης αυτής, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας (μισθός και προσαύξηση) για το τμήμα του χρόνου που δεν υπηρετήθηκε, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας κι επομένως δεν είναι συντάξιμος.
Γιάννης Μπαλάγκας – Ειδικός συνεργάτης ΔΟΕ

Last modified: 25 Οκτωβρίου 2013

Close