Written by 19:57 Ανακοινώσεις, ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Συνέδριο ΔΟΕ – ΠΟΕΔ: Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα!

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Συνέδριο ΔΟΕ – ΠΟΕΔ

        ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

        ΣΥΛΛΟΓΟΥ “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

Συνέδριο ΔΟΕ – ΠΟΕΔ

Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα!

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΔΟΕ έχει αποφασίσει  την πραγματοποίηση  εκπαιδευτικού συνεδρίου με θέμα «Η εκπαίδευση στα χρόνια της κρίσης. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση» το οποίο συνδιοργανώνεται με την Ομοσπονδία της Κύπρου, Π.Ο.Ε.Δ.,   τη δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα στη Λευκωσία.  Η απόφαση λήφθηκε με τις ψήφους  των ΔΑΚΕ – ΔΗΣΥ – Ανεξάρτητης Ενωτικής Εκκίνησης

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη ΔΟΕ (αρ. πρωτ. 1075/9-2-17 και 1141/3-3-17) «στο συνέδριο μπορεί να πάρει μέρος ένας αντιπρόσωπος από κάθε Σύλλογο, ο οποίος θα επιλεγεί με διαδικασίες που ο Σύλλογος θα ορίσει. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του κάθε συνέδρου είναι η, εκ των προτέρων, έγκαιρη υποβολή στη Δ.Ο.Ε. της εισήγησης με την οποία πρόκειται να τοποθετηθεί  στο συνέδριο εκπροσωπώντας τον Σύλλογό του. Επίσης είναι υποχρεωτική η συμμετοχή όλων στα στρογγυλά τραπέζια συζήτησης και επεξεργασίας των θεμάτων. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, των συνέδρων, καλύπτονται από τον τοπικό Σύλλογο».

Επίσης ορίζεται ότι θα πρέπει οι σύλλογοι  μέχρι την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 το αργότερο, να γνωστοποιήσουν στο Δ.Σ. της ΔΟΕ τα ονόματα των συναδέλφων  που θα συμμετέχουν και να καταθέσουν εγγράφως την εισήγησή τους μέχρι την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017.

Ως Διέξοδος Η Αγωνιστική Συσπείρωση καταψηφίσαμε τη συμμετοχή του συλλόγου μας στο συνέδριο εκτιμώντας ότι:

Το συνέδριο προσδιορίζεται από τη ΔΟΕ ως θεσμός κοινής επιστημονικής αναζήτησης και δράσης των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών της Ελλάδας και της Κύπρου.

 Ως τέτοιο ωστόσο θα όφειλε :

  1. Να διοργανώνεται ως αποτέλεσμα διαδικασιών στη βάση του σώματος των εκπαιδευτικών, όπου η θεματολογία του θα συζητείται στους συλλόγους διδασκόντων, στις Γ.Σ. των συλλόγων και στα Δ.Σ., θα  καταγράφονται δεδομένα και διαπιστώσεις, θα διαμορφώνονται εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση, θα συγκροτούνται  θέσεις και προτάσεις δράσεων για την αντιμετώπισή τους.
  2. Να έχει προηγηθεί έρευνα συλλογής στοιχείων επί των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης τόσο σε επίπεδο παιδαγωγικό όσο και σε επίπεδο εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.
  3. Να καταλήγει σε αποφάσεις και προτάσεις κινηματικών-αγωνιστικών δράσεων που θα αφορούν τους πέντε οριζόμενους άξονες (πολιτικό, κοινωνικό, ανθρωπιστικό, εκπαιδευτικό και συνδικαλιστικό) στη λογική της ακύρωσης και της ανατροπής αυτών των επιπτώσεων.

Καμία όμως από αυτές τις προϋποθέσεις δεν έχει δρομολογηθεί με αποτέλεσμα η διεξαγωγή του συνεδρίου να μην ανταποκρίνεται στην προβληματική   που εξυπηρετεί τους στόχους του εκπαιδευτικού κινήματος.

Επιπλέον το γεγονός ότι τα έξοδα συμμετοχής επιβαρύνουν τους συλλόγους, άρα προέρχονται από τις συνδρομές των συναδέλφων επιβάλλει την εξασφάλιση ανταποδοτικότητας προς όφελος  του εκπαιδευτικού κινήματος, η οποία όμως δεν προκύπτει.

Είναι επίσης σαφές ότι η θέσπιση όρων και  προϋποθέσεων από την πλευρά της ΔΟΕ για τη συμμετοχή στο συνέδριο, παρότι γίνεται προσχηματικά,  επιβεβαιώνει την ορθότητα της κριτικής που ως Παρεμβάσεις – Κινήσεις – Συσπειρώσεις έχουμε ασκήσει.

Αξιοσημείωτη είναι η στάση της Ανεξάρτητης Ενωτικής Εκκίνησης  στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. που ενώ παλαιότερα ασκούσε δριμεία κριτική για διοργανώσεις «συνδικαλιστικού τουρισμού» τώρα τις ψηφίζει και τις στηρίζει. Η συγκεκριμένη παράταξη βέβαια μετά και από την κοινή εκλογική κάθοδο στο τελευταίο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ   με την κυβερνητική  συνδικαλιστική παράταξη προσπαθεί από ό,τι φαίνεται από τη στάση της να «καταλάβει» το χώρο της φιλοκυβερνητικής παράταξης στην εκπαίδευση αποδεχόμενη και τους όρους του γραφειοκρατικού συνδικαλισμού.

Στο σύλλογό μας «Ο Περικλής»

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας περιέλαβε το θέμα προς συζήτηση στην Η.Δ. της συνεδρίασης του Δ.Σ. την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017, δηλαδή την παραμονή της λήξης της προθεσμίας.

Η απόφαση συμμετοχής του Συλλόγου μας στο συνέδριο ελήφθη με πλειοψηφία των δυνάμεων ΔΑΚΕ- ΑΚΣΥΑ /ΔΗΣΥ στο Δ.Σ. και μάλιστα την τελευταία και καταληκτική ημερομηνία για  τη γνωστοποίηση των ονομάτων των συμμετεχόντων(9-3-17) μετά από διαδικτυακή διαβούλευση καθώς κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ.  την προηγούμενη ημέρα (8-3-17), οπότε και  ετέθη το θέμα προς συζήτηση,  η ψηφοφορία κατέληξε σε 3 ψήφους υπέρ και 3 κατά, επί των παρόντων.

Σε ό,τι  αφορά τη διαδικασία επιλογής του/ των συμμετεχόντων συναδέλφων  ο Πρόεδρος πρότεινε εκ μέρους της  ΔΑΚΕ με τη σύμφωνη γνώμη της εκπροσώπου της ΑΚΣΥΑ/ΔΗΣΥ  να συμμετάσχει κατά προτεραιότητα μέλος του Δ.Σ. εάν υπάρξει σχετική υποψηφιότητα. Ως μοναδική υποψήφια δηλώθηκε εντέλει διαδικτυακά την επόμενη μέρα το μέλος του Δ.Σ. εκπρόσωπος της ΑΚΣΥΑ/ΔΗΣΥ  και εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των ΔΑΚΕ – ΑΚΣΥΑ/ΔΗΣΥ.

Ως Διέξοδος Η Αγωνιστική  Συσπείρωση δηλώσαμε ότι ακόμα και στην περίπτωση που πλειοψηφικά υπάρξουν  θετικές ψήφοι δεν είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση συμμετοχής λόγω ελλείμματος στο θέμα των διαδικασιών καθώς:

1.Η ΔΟΕ έστειλε δύο ενημερωτικές ανακοινώσεις (9-2-16 και 3-3-16) , οι οποίες δεν έχουν σταλεί στα σχολεία για την ενημέρωση των συναδέλφων. Στην ιστοσελίδα αναρτήθηκε μόνο η πιο πρόσφατη  και μάλιστα με καθυστέρηση τριών ημερών (6-3-16)

Οι συνάδελφοι μέλη του συλλόγου μας δεν ενημερώθηκαν και δεν είχαν κατά συνέπεια τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή ,όποιος ή όποιοι ενδεχομένως θα επιθυμούσαν.

  1. Η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση συμμετοχής ενός συλλόγου καθώς και το όνομα του συμμετέχοντος συναδέλφου είναι την Πέμπτη 9-3-17 όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΟΕ της 3-3-17.

Κατά συνέπεια η πρόταση που έκανε η ΔΑΚΕ στις 8-3-17, δηλαδή μια μέρα νωρίτερα,  να συμμετάσχει κατά προτεραιότητα συνάδελφος μέλος του Δ.Σ. και αν δεν υπάρχει προσφορά τότε να αναζητηθεί συνάδελφος απλό μέλος του συλλόγου είναι προσχηματική για τα απλά μέλη του συλλόγου μας.

Επιπλέον  δηλώσαμε κατηγορηματικά ότι θεωρούμε ότι εφόσον σύμφωνα με την ανακοίνωση οδηγιών της ΔΟΕ (9-2-17) ”Στο συνέδριο μπορεί να πάρει μέρος ένας αντιπρόσωπος από κάθε Σύλλογο, ο οποίος θα επιλεγεί με διαδικασίες που ο Σύλλογος θα ορίσει.” η διαδικασία που αρμόζει είναι να έχουν τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής όλα τα μέλη του συλλόγου μας και όχι  προνομιακά να προηγούνται τα μέλη του Δ.Σ., κάτι το οποίο εξάλλου είναι πλέον μη πραγματοποιήσιμο.

Ο Πρόεδρος όφειλε να έχει θέσει προς συζήτηση το θέμα διαδικτυακά ή σε έκτακτη συνεδρίαση αμέσως μετά την πρώτη ανακοίνωση της ΔΟΕ και ο γραμματέας να έχει  στείλει έγκαιρα στα σχολεία και τις δύο ανακοινώσεις της ομοσπονδίας για την ενημέρωση των συναδέλφων και την ενδεχόμενη δήλωση συμμετοχής από ενδιαφερόμενους συναδέλφους. 

Last modified: 13 Μαρτίου 2017

Close