Written by 19:01 ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Συνάντηση της ΔΟΕ με κλιμάκιο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

 


Συνάντηση με κλιμάκιο της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. στην Ελλάδα πραγματοποίησε την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας.

Στόχος της συνάντησης ήταν η, όσο το δυνατό πληρέστερη, ενημέρωση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και δράσεων της Ύπατης Αρμοστείας σε σχέση με το σημαντικό ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύγων, για τον σχεδιασμό που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας τόσο για την τρέχουσα όσο και για την επόμενη σχολική χρονιά καθώς και τους στόχους που έχουν τεθεί.

Από την πλευρά μας ενημερώσαμε σχετικά με το πλήθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί (λειτουργικών δαπανών, τεράστιων ελλείψεων, εκπαιδευτικού σχεδιασμού, ένταξης των μαθητών, επιθέσεις από ακραία στοιχεία κλπ.) αλλά και για τον σχεδιασμό της Ομοσπονδίας για τη διεύρυνση του διαλόγου και την υποστήριξη δράσεων σχετικά με το ζήτημα με όλους τους αρμόδιους φορείς και την κοινωνία.

Η αναλυτική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε οδηγεί το Δ.Σ. στα παρακάτω, πρώτα, συμπεράσματα:

 Η εκπαίδευση των προσφύγων έχει αντιμετωπιστεί από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας με εξαιρετική προχειρότητα και απουσία βασικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Η μη ενημέρωση της Αρμοστείας από την πλευρά του Υπουργείου ότι η συντριπτική πλειοψηφία υποστηρικτικών δομών όπως οι Τάξεις Υποδοχής δεν λειτουργούν, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

 Τη στιγμή που σε συζητήσεις επί του θέματος εμπλέκονται διάφοροι φορείς ξένοι, σε πολλές περιπτώσεις, με το αντικείμενο της εκπαίδευσης και κομβικό ρόλο διαδραματίζουν οι Μ.Κ.Ο. (που πιστοποιούνται από το Ι.Ε.Π. για το ρόλο τους στη μη τυπική εκπαίδευση) οι εκπαιδευτικοί (Πρωτοβάθμια Σωματεία και Δ.Ο.Ε. καθώς και Σύλλογοι Διδασκόντων) δεν καλούνται σε κανένα βαθμό να εκφράσουν την άποψή τους για κάτι που απαιτεί την ουσιαστικότατη εμπλοκή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η άνευ περιεχομένου δέσμευση του κ. Υπουργού Παιδείας στην πρώτη και μοναδική συνάντησή του με τη Δ.Ο.Ε. την 1η Δεκεμβρίου 2016 ότι άμεσα θα ακολουθούσε κύκλος συναντήσεων με πρώτη αυτή σχετικά με την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, κάτι που φυσικά δεν έγινε ποτέ.

 Ο αριθμός των παιδιών που εντάσσονται αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση (σε Δ.Υ.Ε.Π. και πρωινά τμήματα) είναι εξαιρετικά μικρός (μόλις το 7% των προσφυγόπουλων σε ΔΥΕΠ και γύρω στο 3% σε πρωινά τμήματα).

 Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία Δ.Υ.Ε.Π. στα νησιά όπου ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες χιλιάδες πρόσφυγες αλλά ούτε και οργανωμένο σχέδιο (δεν είναι γνωστό, τουλάχιστο) για το πού πρόκειται να εγκατασταθούν αν αποφασιστεί να φύγουν από εκεί.

 Δεν υφίσταται καμία διαδικασία διάγνωσης του βαθμού εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών αλλά ούτε και ανίχνευσης για την ύπαρξη εκπαιδευτικών ανάμεσα στους πρόσφυγες.

Από την πλευρά τους οι κ.κ. Πασσά, Σαββοπούλου και Διονυσοπούλου ενημέρωσαν το Δ.Σ. για τη δράση της Ύπατης Αρμοστείας, τονίζοντας ότι:

 Η στόχευση της Αρμοστείας δεν είναι αποσπασματική αλλά επιδιώκεται η δόμηση του συστήματος εκπαίδευσης των προσφύγων σε σταθερή βάση σύμφωνη με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

 Ο ρόλος της (που υφίσταται και δραστηριοποιείται από το 1952) είναι επικουρικός και πάντα σε συνεργασία με την πολιτεία. Μέχρι πρόσφατα ήταν συμβουλευτικός αλλά με τη σημερινή κρίση έχει εξελιχθεί και σε επιχειρησιακό.

 Έχει πολύ ενεργό ρόλο στη διαδικασία της στέγασης των προσφυγικών οικογενειών σε οικήματα εκτός δομών φιλοξενίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

 Ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων εντός του δημόσιου σχολείου είναι το Υπουργείο Παιδείας με την Ύπατη Αρμοστεία να συμβάλλει αλλά όχι να αποφασίζει και να φροντίζει, από κοινού με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για το υλικοτεχνικό τμήμα της διαδικασίας.

 Είναι στη διάθεση της Δ.Ο.Ε. για την παροχή των απαραίτητων στοιχείων πληροφόρησης αλλά και την ενεργό συμμετοχή σε δράσεις που θα αναλάβει η Δ.Ο.Ε το επόμενο χρονικό διάστημα σχετικά με το ζήτημα.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί στοιχειώδη υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας να ορίσει άμεσα συνάντηση όπου θα μας ανακοινωθεί αναλυτικά ο σχεδιασμός (εάν υπάρχει) του Υπουργείου σχετικά με την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. Παράλληλα, με βάση ειλημμένη απόφαση του Δ.Σ., θα προχωρήσουμε σε μια σειρά από συναντήσεις και πρωτοβουλίες για το θέμα ώστε το ζήτημα να αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού και όχι ευκαιριακό πεδίο έντασης που ως θύματα έχει εκπαιδευτικούς και κυρίως τα ίδια τα παιδιά.
 

Last modified: 20 Φεβρουαρίου 2017

Close