Written by 16:29 Αρχική Σελίδα

Σύλλογος Περικλής: Πρόωρη αποχώρηση νηπίων από το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο – Αύξηση αριθμού νηπίων/ τμήμα

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε.
«Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»

Γιαβάση 7 -15242
Αγία Παρασκευή

Τηλ-Fax: 2106399318
http://www.syllogosperiklis.gr
info@syllogosperiklis.gr

Αγ. Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: 138

Προς:

Τους συναδέλφους μέλη του συλλόγου μας, ΔΟΕ

 

Θέμα: Πρόωρη αποχώρηση νηπίων από το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο – Αύξηση αριθμού νηπίων/ τμήμα

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

 

‘Όπως όλοι γνωρίζουμε η κατάσταση στην προσχολική αγωγή εξακολουθεί να είναι εκρηκτική. Νηπιαγωγεία που υπολειτουργούν, προνήπια αλλά και νήπια που δε φοιτούν, νηπιαγωγοί σε κινητικότητα και ανασφάλεια, γονείς σε απόγνωση.

 

Η εφευρετικότητα του και Υπουργείου Παιδείας προκειμένου να υλοποιήσει τις επιταγές της τρόικα  είναι εντυπωσιακή. Στην κατεύθυνση αυτή όταν μια τροπολογία, όπως αυτή της αύξησης του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα κατά 10% δεν έγινε δεκτή από τη Βουλή, τότε νέες αυταρχικού τύπου στρατηγικές αναδύονται. Η συνταγή ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) θέτει τελικά σε εφαρμογή την αύξηση του αριθμού των παιδιών ανά τμήμα αφήνοντας ανοιχτή και κατά το δοκούν την ερμηνεία των « εξαιρετικών περιπτώσεων ».

Η εφαρμογή αυτής, εκτός από την αντιπαιδαγωγική της παράμετρο, θα δημιουργήσει και άλλα προβλήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των νηπίων. Επισημαίνουμε ότι τα δημόσια Νηπιαγωγεία έχουν  τα σοβαρότερα προβλήματα σχολικής στέγης απ’ όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Πολλά από αυτά στεγάζονται σε ακατάλληλα κτίρια που δεν τηρούν τα κριτήρια καταλληλότητας του ΟΣΚ   και του κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων Π.Δ 71/88.

Εκτός των παραπάνω  τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο από τη  μετάδοση ασθενειών.

Τίθεται κατά συνέπεια το ερώτημα: Ποιος ευθύνεται  για την ασφάλεια και την υγεία των νηπίων; Το Υπουργείο ή οι Νηπιαγωγοί;

 

Σοβαρότατο επίσης πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στη λειτουργία των ολοήμερων Νηπιαγωγείων  από τις εγκυκλίους  για  την πρόωρη αποχώρηση νηπίων  από το πρόγραμμα .

Το Υπουργείο απέστειλε για πρώτη φορά πέρυσι τον Οκτώβριο σχετική εγκύκλιο. Η άμεση αντίδραση των εκπαιδευτικών και των συλλογικών τους οργάνων, ανάγκασε το Υπουργείο να προβεί στην απόσυρσή της. Φέτος στις 27/9 το Υπουργείο επαναφέρει την εγκύκλιο και την ενσωματώνει  στον κανονισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Επισημαίνουμε από τη νέα εγκύκλιο έχει αφαιρεθεί  η παράγραφος η οποία αναφέρει  «.. σε κάθε περίπτωση άδειες για πρόωρη αποχώρηση θα δίνονται με φειδώ και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, ώστε να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας και ο ρόλος του ολοήμερου σχολείου». Αντίθετα η εφαρμογή της επεκτείνεται και στις περιπτώσεις αιτήσεων γονέων που τα μεγαλύτερα παιδιά τους φοιτούν σε συσταγαζόμενα και όμορα Νηπιαγωγεία, δηλαδή  πρακτικά σε όλα τα Νηπιαγωγεία.

Πρόκειται για την εφαρμογή μιας επικίνδυνης εκπαιδευτικής πολιτικής, που σχεδιάζεται από άτομα και ομάδες στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, που όχι μόνο δε γνωρίζουν βασικά ζητήματα λειτουργίας , όπως το πρόγραμμα του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, αλλά αγνοούν τους κανόνες ασφάλειας εκθέτοντας τα παιδιά σε διάφορους κινδύνους και τον/την Νηπιαγωγό της β΄βάρδιας σε αυξημένο εργασιακό κίνδυνο.

 

 

 

 

 

Τίθεται κατά συνέπεια δεύτερο ερώτημα:  Ποιος έχει την ευθύνη  για την ασφάλεια και τη  σωματική ακεραιότητα των παιδιών , αλλά και τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, όταν το ίδιο το Υπουργείο δημιουργεί οριακές συνθήκες ασφαλείας;

Επιπλέον το παραπάνω μέτρο με την επίφαση της εξυπηρέτησης των εργαζόμενων γονέων δρομολογεί με συνέπεια τη διάλυση του ολοήμερου νηπιαγωγείου μετατρέποντάς το σε υποστηρικτική εκπαιδευτική δομή, στελεχωμένη με εκπαιδευτικούς ΕΣΠΑ. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά την κατάργηση της μίας οργανικής θέσης στα ολοήμερα τμήματα και 2.300 περίπου υπεράριθμους νηπιαγωγούς πανελλαδικά, υποψήφιους για μετακινήσεις και απολύσεις.

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 

Καταγγέλλουμε τη συνεχιζόμενη και εντεινόμενη επίθεση στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο με την εφαρμογή μέτρων που αλλοιώνουν το χαρακτήρα και τον παιδαγωγικό του ρόλο,  υποβαθμίζουν δραματικά τις ήδη επιβαρυμένες συνθήκες λειτουργίας του εις βάρος των νηπίων και δημιουργούν προϋποθέσεις εργασιακής επισφάλειας των νηπιαγωγών.

 

Απαιτούμε:

  • Την απόσυρση της ΚΥΑ για αύξηση του αριθμού των μαθητών/ νηπίων ανά τμήμα.
  • Την επαναφορά της εφαρμογής του εδαφίου της  εγκυκλίου περί της άδειας πρόωρης αποχώρησης των νηπίων από το ολοήμερο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αποκλειστικά σε περιπτώσεις λόγων υγείας και εξαιρετικών πιστοποιημένων κοινωνικών αναγκών.
  • Τη στελέχωση των ολοήμερων Νηπιαγωγείων με διορισμούς και τοποθετήσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.

 

 

Ζητούμε από τη ΔΟΕ  να ενεργήσει προς την ίδια κατεύθυνση.

 

 

          Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

 Ο Πρόεδρος                                                    Η Γεν. Γραμματέας                              

Νίκος  Παπασπύρος                                          Άννα Μάγια Σταυροπούλου

 

 

 

Last modified: 10 Οκτωβρίου 2013

Close