Written by 19:49 Αποφάσεις Δ.Σ., Αρχική Σελίδα

Σύλλογος Περικλής: Καταθέτουμε συλλογικά τις αιτήσεις για τις ώρες σίτισης

 

συσσίτια μαθητών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε.
«Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»Γιαβάση 7 -15242
Αγία Παρασκευή

Τηλ-Fax: 2106399318
http://www.syllogosperiklis.gr
info@syllogosperiklis.gr

 

  Αγ. Παρασκευή,  7 Νοεμβρίου  2016
Αρ. Πρωτ.:Προς: Τους συναδέλφους μέλη του συλλόγου     μας

 

 

Θέμα : Καταθέτουμε συλλογικά τις αιτήσεις για τις ώρες σίτισης στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 

Υπενθυμίζουμε ότι ο σύλλογός μας με ανακοίνωσή του (αρ.πρωτ.133/7-10-16) καλεί:

 1.Το  σύλλογο  διδασκόντων  στη συνεδρίασή του με θέμα την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος, να υπολογίζει την ώρα της σίτισης για όλους τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με αυτή  και να καταρτίζει  το πρόγραμμα του σχολείου με βάση τον υπολογισμό αυτών των ωρών και  αναπτύσσοντάς το, για  όσες ώρες δύναται με βάση και τις συλλογικές μας αποφάσεις.

2.Τον Διευθυντή του Σχολείου να καταθέτει προς έγκριση το πρόγραμμα στο/η Σχολικό/ή Σύμβουλο

  1. Τους Σχολικούς Συμβούλους να εγκρίνουν τα σχετικά προγράμματα συμβάλλοντας στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών που πλήττεται με κάθε τρόπο από το Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση. 
  1. Ταυτόχρονα, καταθέτουμε όλες και όλοι οι εκπαιδευτικοί αίτηση, προς το διευθυντή εκπαίδευσης της Β’ Αθήνας και τη/ο Σχολική/ό Σύμβουλο. Καλούμε κάθε συνάδελφο και συναδέλφισσα να μην αποδέχεται προφορικές εντολές και να ζητά έγγραφες ώστε να μπορούμε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας. Επισυνάπτουμε ξανά προς διευκόλυνσή σας σχετικό σχέδιο πρακτικού και αίτησης εκπαιδευτικού.

Καλούμε τους συναδέλφους την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου ώρα 4.30μ.μ. στη Διεύθυνση Β΄Αθήνας να καταθέσουμε συλλογικά και να πρωτοκολλήσουμε τις αιτήσεις- ερωτήματα των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ώρες σίτισης. Οι συνάδελφοι μπορούν να στείλουν παράλληλα στο μέιλ του συλλόγου μας σκαναρισμένες τις αιτήσεις-ερωτήματά τους στην περίπτωση που δεν μπορούν να προσέλθουν οι ίδιοι στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ».

                                            Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

 

                Η Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

              Άννα Μάγια Σταυροπούλου                    Γεωργία Γιανναρά

δείτε το προτεινόμενο σχέδιο πρακτικού:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

                Στα γραφεία του ….. Δ.Σ σχολείου…..συνεδρίασε  σήμερα……. ο σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου με θέμα την κατανομή των ωρών της σίτισης στο ωρολόγιο Πρόγραμμα. 

                Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου πήρε το λόγο και είπε: Στην Υπουργική Απόφαση για το  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο σχολείο 26-4-2016 Φ12/657/70691/Δ1 αναφέρεται : «Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών το οποίο ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.»  

                Συνέχισε λέγοντας ότι στην ίδια εγκύκλιο για τη σίτιση αναφέρεται πως : «Η ώρα του φαγητού – χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον εκπαιδευτικό ο οποίος ορίζεται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ως υπεύθυνος λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα και ο οποίος έχει την ευθύνη για τη σίτιση των μαθητών. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει τη δεύτερη ώρα του ολοήμερου προγράμματος, παρευρίσκεται κι επιβλέπει τη σίτιση των μαθητών.»

                Ακολούθως όμως και ύστερα από αναφορά και συζήτηση στο σύλλογο διδασκόντων για το συνολικό πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών της Π.Ε και ιδιαίτερα για τους νόμους 1586/85 και 2517/97 που ρυθμίζουν το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών της Π.Ε, οριοθετώντας ταυτόχρονα και τα εξωδιδακτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών εντός του εργασιακού τους ωραρίου, που σε καμιά περίπτωση δεν είναι η σίτιση των μαθητών, καθιστώντας την ως διδακτικό έργο από την ίδια την ΥΑ για το  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο σχολείο 26-4-2016 Φ12/657/70691/Δ1, που την θεωρεί διδακτική ώρα και την προσμετρά για τον υπεύθυνο της ημέρας του ολοημέρου, και που ανάγεται στο διδακτικό ωράριο όλων των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται με αυτήν, όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα που συμπεριλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, θεωρήθηκε αυτονόητο  ότι αυτό το νόμιμο δικαίωμα που προκύπτει από κυρίαρχους νόμους της Πολιτείας δεν μπορεί να καταστρατηγηθεί ούτε από την ΥΑ ούτε από την εγκύκλιο για τη λειτουργία του νέου ενιαίου τύπου ολοήμερου σχολείου.

                Εκτιμήθηκε επίσης, πως ακόμα κι αν υποτεθεί ότι μόνο ένας από τους εκπαιδευτικούς αναλάμβανε τη σίτιση πέραν του ενός τμημάτων και προσμετρούνταν μόνο σε αυτόν οι ώρες, δηλαδή στον υπεύθυνο του ολοήμερου έκαστης μέρας,  ο νόμος για το μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα (25 μαθητές) δεν επιτρέπει καμιά υπέρβαση στη συγκρότηση τμημάτων για καμιά  δραστηριότητα. Η ταυτόχρονη μάλιστα απουσία κατάλληλων υποδομών και βοηθητικού προσωπικού για την ομαδική εστίαση και σίτιση των μαθητών θέτει και άλλα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής για μια τέτοια ρύθμιση, πέραν των  παραπάνω νόμων και διατάξεων.

Στη συζήτηση έγινε εκτεταμένη αναφορά στη νομολογία, αλλά και σε όλες τις νομικά τεκμηριωμένες, σχετικές αποφάσεις για το εργασιακό και διδακτικό ωράριο  των εκπαιδευτικών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας-ΔΟΕ

                Ύστερα από τη διαλογική συζήτηση,  ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει ( ομόφωνα ή  κατά πλειοψηφία) και διαμορφώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα και την κατανομή των ωρών της σίτισης υπολογίζοντας την ως διδακτική ώρα σε όλους τους εκπαιδευτικούς που απαιτείται να συμμετέχουν καθημερινά σε αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις για το μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα που καθορίζει και τον αριθμό των τμημάτων που ανά ώρα λειτουργούν στο ολοήμερο, όπως και τον αριθμό των απαιτούμενων εκπαιδευτικών. Προωθεί δε το πρόγραμμα για θεώρηση, όπως προβλέπεται. 

 

δείτε την αίτηση:

   ΑΙΤΗΣΗ – ΕΡΩΤΗΜΑ

    Επώνυμο:

    Όνομα:

    ΠΕ:

    Οργανική Θέση: 

    Σχολείο που Υπηρετώ:

    Τηλ: 

   ΘΕΜΑ

  Παραβίαση του διδακτικού  ωραρίου

 

   Ημερομηνία:

 

ΠΡΟΣ:

1.Τον Διευθυντή Π.Ε. Β’ Αθήνας 

  1. Σχολικό Σύμβουλο αρμόδιο για το .…. Δ.Σ……

 

ΚΟΙΝ.:

  Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Περικλής »

  Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας

 

 

Παρακαλώ να με ενημερώσετε αν καλούμαστε και βάσει ποιων διατάξεων, που καταργούν τις διατάξεις του νόμου 1566/85 και 2517/97 περί του εργασιακού και διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων) στα σχολεία μας  να υπερβούμε το διδακτικό μας ωράριο κάνοντας την ώρα της σίτισης στο ολοήμερο πρόγραμμα, είτε γίνεται ομαδικά στην αίθουσα εκδηλώσεων είτε ανά τμήμα στην αίθουσα  διδασκαλίας, και να μου δοθεί έγγραφη εντολή για την υπέρβαση του διδακτικού μου ωραρίου, που να απορρέει  από την κατάργηση του παραπάνω νομοθετικού πλαισίου για την οποία δεν έχουμε ενημερωθεί από την υπηρεσία. Την ίδια στιγμή μάλιστα, που για το ίδιο ακριβώς έργο, η ώρα αυτή καταγράφεται ως διδακτικ΄’η για τον υπεύθυνο ημέρας του ολοημέρου με βάση την ΥΑ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο σχολείο 26-4-2016 Φ12/657/70691/Δ1

          Στη βάση αυτή, αναμένοντας τέτοια εντολή και επιφυλασσόμενος-η για κάθε δικαίωμά μου περαιτέρω, θα ολοκληρώνω το διδακτικό μου ωράριο στο σχολείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ωραρίου, τις οποίες προανέφερα. Επιπρόσθετα δε αναφέρω ότι, για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών και με βάση τις διατάξεις για τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά συγκροτούμενο τμήμα και ανά υπεύθυνο εκπαιδευτικό, αδυνατώ να αναλάβω και να φέρω σε πέρας μόνος/η μου την ευθύνη της σίτισης τμήματος που υπερβαίνει τους 25 μαθητές, ακόμη κι αν αυτή προσμετράται στο διδακτικό μου ωράριο.

Επισημαίνω ότι ακόμα κι αν καθ’ υπέρβαση της παιδαγωγικής διάστασης που έχει η ώρα της σίτισης και της ομαδικής εστίασης, θεωρηθεί ως απασχόληση-επιτήρηση των μαθητών, αυτή- όπως και κάθε άλλη «απασχόληση» μαθητών δεν εμπίπτει στις πέραν του διδακτικού μου ωραρίου εξωδιδακτικές εργασίες που προβλέπονται στο νόμο 1566/85.

Παραθέτω δε από τις αποφάσεις της  ΔΟΕ τα παρακάτω αποσπάσματα σχετικά με το θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»,  ΔΟΕ 04/11/2015», στο οποίο έγγραφο-απόφαση με νομική τεκμηρίωση  καταγράφεται ότι  «η απασχόληση των μαθητών με οποιονδήποτε τρόποσαφώς συνιστά παροχή διδακτικού έργου»Επίσης ότι «Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου»  « Όπως, δε, γίνεται δεκτό από την νομολογία, ώρες διδασκαλίας είναι αυτές, που παρέχονται εντός της τάξης (συμπεριλαμβανομένων και των διαλλειμάτων) και δεν μπορεί να υπερβεί κατά περίπτωση τις οριζόμενες από την παράγραφο 7α του άρθρου 13 του ν.1566/1985 ώρες διδασκαλίας…».
«Πλαίσιο εργασιακών δικαιωμάτων» και 25/09/2016 – Για το θέμα της σίτισης).

 

                                                                                   Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified: 7 Νοεμβρίου 2016

Close