Written by 17:08 Αποφάσεις Δ.Σ., Αρχική Σελίδα

Σύλλογος Περικλής: για το θέμα της μεταστέγασης του 13ου Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε.
«Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»

Γιαβάση 7 -15242
Αγία Παρασκευή

Τηλ-Fax: 2106399318
http://www.syllogosperiklis.gr
info@syllogosperiklis.gr

Αγ. Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2013
Αρ. Πρωτ.:106

Προς:

Τον Περιφερειακό Δ/ντή Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής

Τον Διευθυντή Δ/νσης Π.Ε. Β΄Αθήνας

Τη Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής 22ης περιφέρειας

Την Προϊσταμένη και το Σύλλογο Διδασκόντων του 13ου Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου

Κοιν: Σχολικές Μονάδες του Συλλόγου μας

 

Θέμα: Μεταστέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου

 

Σχετικά με το θέμα της δρομολογούμενης αναγκαστικής μεταστέγασης του 13ου Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου στο χώρο του 13ου Δημ. Σχολείου Χαλανδρίου, το Δ.Σ. του συλλόγου μας με απόφασή του με αρ.πρωτ.36/ 2-11-12 στηριζόμενο στις σχετικές αναφορές:

 

1.Των εκπαιδευτικών που εργάζονται στο 13ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου( πρακτ. 1/7-9-12, πρακτ.4/10/10/12, πρακτ.5/12-10-12) με την οποία οι χώροι μεταστέγασης θεωρούνται ακατάλληλοι για τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου καθώς το έργο διαμόρφωσης των χώρων έγινε χωρίς την απαραίτητη σχετική μελέτη, τίθεται δε θέμα αδυναμίας εξυπηρέτησης του συνόλου των αιτήσεων εγγραφών και κατά συνέπεια μείωσης του αριθμού των τμημάτων και των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών.

 

2.Της Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής  Αγωγής της 22ης Περιφέρειας ( αρ. πρωτ.55/10-10-12) με την οποία η απόφαση της επιτροπής καταλληλότητας χαρακτηρίζεται ως μη σύννομη καθώς δε συμμορφώνεται με τις από το νόμο οριζόμενες προδιαγραφές, ενώ « υποβαθμίζει τη ποιότητα της εκπαίδευσης, δε διασφαλίζει τα δικαιώματα των παιδιών και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλειά τους ».

 

3.Των Γονέων και κηδεμόνων των νηπίων του 13ου Νηπiαγωγείου Χαλανδρίου

( επιστολή 9/10/12 προς Προϊστ/νο Δ/νσης Π.Ε. Β΄Άθήνας, Δήμαρχο Χαλανδρίου, Αντιδήμαρχο Παιδείας Χαλανδρίου) με την οποία « προσβάλλει ως  άκυρη την απόφαση της τριμελούς επιτροπής καταλληλότητας ως επαγόμενη από την ακυρότητα της συγκρότησής της που παραβίασε το ν.3467/2006,αρθ.18, παρ.6 »,

 

 

είχε δηλώσει την εναντίωσή του στην επιχειρούμενη αυτή μεταστέγαση υπερασπιζόμενο τις ανάγκες και το συμφέρον των νηπίων που φοιτούν σε αυτό και είχε καλέσει τον Προϊστάμενο Δ/νσης κ. Βεντήρη να πάρει θέση.

 

Επιπλέον όπως γνωρίζουμε, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με έγγραφό της (αρ.πρωτ.4223/3808/14-1-13) ζητά από το Δήμο Χαλανδρίου να συγκροτήσει εκ νέου την Επιτροπή Καταλληλότητας των χώρων μεταστέγασης του Νηπιαγωγείου τηρώντας αυτή τη φορά τα οριζόμενα από το νόμο.

 

Ωστόσο σήμερα, πριν την έναρξη της περιόδου των εγγραφών για το σχολικό έτος 2013-2014, με απόφαση του  προϊσταμένου Δ/νσης το 13ο Νηπιαγωγείο θα λειτουργεί από το επόμενο σχολικό έτος στο χώρο που στεγάζεται  το 13ο Δημ. Σχολείο Χαλανδρίου.

 

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας μπροστά σε αυτό το νέο δεδομένο δηλώνει ότι:

 

  • Εκτιμά ότι η απόφαση λειτουργίας του 13ου Νηπιαγωγείου στο νέο χώρο δεν πληροί τις νόμιμα οριζόμενες προϋποθέσεις για την υγεία και την ασφάλεια των νηπίων και την αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής διαδικασίας.
  • Υπερασπίζεται το δικαίωμα των νηπίων που φοιτούν και εκείνων που θα φοιτήσουν στην εξασφάλιση των καταλληλότερων συνθηκών φοίτησης στο Νηπιαγωγείο της γειτονιάς τους και διεξάγει μαζί με τους γονείς τους τον κοινό αγώνα.
  • Αντιτίθεται στις ενέργειες της διοίκησης που οδηγούν στη μείωση του αριθμού των εγγραφών και συνεπώς στη μείωση των τμημάτων και των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών.

 

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας:

 

Καλεί τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση λειτουργίας του 13ου Νηπιαγωγείου στο χώρο του 13ου Δημ. Σχολείου λαμβάνοντας υπ’ όψιν του:

 

  1. Την έγγραφη εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας περί τήρησης των νομίμων διαδικασιών για την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών για τις ανάγκες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου.
  2. Τις αιτιάσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο Νηπιαγωγείο και της αρμόδιας Σχολικής Συμβούλου σχετικά με τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς, ευχάριστου  και αποτελεσματικού  παιδαγωγικού περιβάλλοντος για τα νήπια.
  3. Την ανάγκη διατήρησης των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών.
  4. Τις αιτιάσεις των γονέων των νηπίων και προνηπίων σχετικά με τις συνθήκες φοίτησης των παιδιών τους για το επόμενο σχολικό έτος.

 

Δηλώνει ότι:

  • Καταγγέλλει και θα σταθεί απέναντι σε κάθε παράνομη ενέργεια  μεταστέγασης του 13ου Νηπιαγωγείου Χαλανδρίου.
  • Καταγγέλλει και θα σταθεί απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα έχει ως επακόλουθο τη μείωση – κατάργηση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών.

 

     Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

                                

     Ο Πρόεδρος                                                    Η Γεν. Γραμματέας                              

Νίκος  Παπασπύρος                                          Άννα Μάγια Σταυροπούλου

Last modified: 2 Ιουνίου 2013

Close