Written by 19:27 Αποφάσεις Δ.Σ., Αρχική Σελίδα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»: για τον έλεγχο νομιμότητας τίτλων σπουδών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε.
«Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»Γιαβάση 7 -15242
Αγία Παρασκευή

Τηλ-Fax: 2106399318
http://www.syllogosperiklis.gr
info@syllogosperiklis.gr 
Αγ. Παρασκευή,  7 Φεβρουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 37Προς: Τους συναδέλφους μέλη του συλλόγου  μας

              Θέμα:  Περί ελέγχου νομιμότητας τίτλων σπουδών

 

                  Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Η Διεύθυνση Π.Ε. Β΄Αθήνας απέστειλε προς τους/τις Διευθυντές/ριες και τις Προϊσταμένες των

σχολικών μονάδων έγγραφο με το οποίο ζητούσε τη διενέργεια διαδικασιών προκειμένου να

πραγματοποιηθεί  «Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων

του προσωπικού μητρώου των εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Β’ Αθήνας ».

 

Εκφράζουμε  την απορία μας για το λόγο όσο και το χρόνο κατά τον οποίο γίνεται αυτός ο

«έλεγχος».

 

Ας μας απαντήσει η Διοίκηση:

 

α. Ο «έλεγχος νομιμότητας» στα πλαίσια ποιου προγραμματισμού πραγματοποιείται; Μήπως

εντάσσεται σε κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται; Υπάγεται στα πλαίσια

κάποιου έργου και ποιος το έχει αναλάβει; Πώς θα αξιοποιηθούν οι τίτλοι που θα μαζευτούν στο

Υπουργείο; Ποια υπηρεσία θα αναλάβει την οργάνωσή τους; Δεν αρκούν οι μέχρι σήμερα

υπάρχοντες υπηρεσιακοί φάκελοι των εκπαιδευτικών;

 

β. Από πέρυσι έχει ξεκινήσει μια « συζήτηση » για τους τίτλους των Παιδαγωγικών Ακαδημιών.

Υπάρχει κάποια συσχέτιση του «ελέγχου» που διενεργείται, με τη σύνδεση τίτλων και μισθολογικής

εξέλιξης; Υπάρχει διασύνδεση με την κινητικότητα που παρατηρείται σχετικά με νέα «προγράμματα

εξομοίωσης»;

 

γ. Η κυβέρνηση προωθώντας τη διάλυση της Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας και αποδομώντας την

εκπαίδευση ως κοινωνικό αγαθό για όλους, επιχειρεί να εφαρμόσει την αξιολόγηση και τον

ανταγωνισμό σχολείων – μαθητών – εκπαιδευτικών. Η εν λόγω διαδικασία θυμίζει

«προσοντολόγιο» το οποίο σε καμία περίπτωση δεν είναι απαραίτητο για να εργαστεί έναςεκπαιδευτικός στο δημόσιο σχολείο πέραν του βασικού πτυχίου. Τα υπόλοιπα πτυχία ή πιστοποιητικά που προσκομίζουν οι εκπαιδευτικοί αφορούν τη συμμετοχή τους σε θέσεις ευθύνης και όχι την κατηγοριοποίησή τους.

Σε αυτά τα πλαίσια η διαδικασία και ο χρόνος που εφαρμόζεται, καταδεικνύουν την διασύνδεση

του ελέγχου τίτλων με τις αξιολογικές διαδικασίες και κατ’ επέκταση με την απόπειρα αργιών,

διαθεσιμοτήτων και απολύσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο τίτλος της εγκυκλίου «περί

νομιμότητας», μεταφέρει μια υπόρρητη δήλωση, που απαξιώνει το εκπαιδευτικό σώμα, περί «μη

νομιμότητος» των πτυχίων. Ενισχύει με αυτό τον τρόπο, την διαδικασία του κοινωνικού

αυτοματισμού, διαδικασία που η κυβέρνηση ενεργοποιεί έντονα, κάθε φορά που χτυπάει έναν

κλάδο και προχωρεί σε απολύσεις.

δ. Στις παραπάνω διαπιστώσεις πρέπει να προσθέσουμε και την υπερβολική βιασύνη για την

υλοποίηση της εγκυκλίου. Η βιασύνη αυτή από πού προέρχεται; Μήπως η εφαρμογή της εγκυκλίου

συνδέεται με κάποιο γενικότερο σχέδιο που αυτή τη στιγμή αποκρύπτεται; Μήπως συνδέεται με

την εφαρμογή κάποιου προγράμματος που έχει ρητά χρονοδιαγράμματα και ρήτρες;

 

ε. Γιατί δεν αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του εκπαιδευτικού για τους τίτλους σπουδών που κατέχει, με

την προσκόμιση όσων στοιχείων είναι συμπληρωματικά από τη στιγμή που όλα βρίσκονται στον

ατομικό φάκελο τού κάθε εκπαιδευτικού;

 

Για την εφαρμογή της προαναφερθείσης εγκυκλίου, οι Διευθυντές και Προϊστάμενες των Σχολικών

μονάδων εκτός από το να περνάνε απουσίες, παρουσίες, στοιχεία, δεδομένα, να συμπληρώνουν

πίνακες, να ελέγχουν και να τροποποιούν προγράμματα (αφού μέχρι και πριν μερικές μέρες

έρχονταν οι εκπαιδευτικοί που περιμέναμε από τον Σεπτέμβρη), να συμπληρώνουν ηλεκτρονικές

φόρμες (myschool κ.α), επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο γραφειοκρατικά.

 

Η Διοίκηση μετατρέπει με αυτόν τον τρόπο τους Διευθυντές και τις Προϊστάμενες, από

εκπαιδευτικούς σε γραφειοκρατικούς υπαλλήλους, στους οποίους συμπεριφέρεται με απαξίωση,

ενίοτε, όταν ζητούν διευκρινήσεις. Πολύ δε, περισσότερο, τους εμπλέκει, μέσω της επικύρωσης, σε

νομικής φύσης ευθύνες, οι οποίες δεν τους αναλογούν και δημιουργεί ανησυχία για τυχόν νομικά

προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον.

 

 

Επιπλέον αποδεικνύεται ότι η κατάργηση των Γραφείων Εκπαίδευσης ωφέλησε μόνο της

επιδιώξεις της Τρόικας και των διεθνών αρπακτικών οργανισμών, και σε καμία περίπτωση δεν έχει

βοηθήσει στην οργάνωση της Διοίκησης.

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτήματα και διαπιστώσεις, θεωρούμε άμεση ανάγκη:

 

Να τοποθετηθεί η ΔΟΕ επί του ζητήματος.

 

Να απαντήσει το Υπουργείο στα ερωτήματα που θέσαμε: για το σκοπό, τη χρονική στιγμή και το

πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η εγκύκλιος για τον «έλεγχο» τίτλων σπουδών.

 

Να ανακαλέσει τώρα τη συγκεκριμένη εγκύκλιο

 

Επισημαίνουμε ότι η Δ/νση Π.Ε. Α΄Αθήνας έχει ήδη ανακαλέσει το ανάλογο έγγραφο που είχε απευθύνει στους εκπαιδευτικούς της.

 

Καλούμε τη Δ/νση Π.Ε. Β΄Αθήνας να πράξει ανάλογα.

.

 

                         Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

 

         Η Πρόεδρος                                   Η Γεν. Γραμματέας                             

Ηλέκτρα Μήτσουρα                 Άννα Μάγια Σταυροπούλου

Last modified: 9 Φεβρουαρίου 2014

Close