Written by 22:08 Αρχική Σελίδα

Στα Γυμνάσια: Μείον 1 ώρα Γεωγραφία, 1 ώρα Βιολογία, 1 ώρα Οικιακή Οικονομία και 2 ώρες Αρχαία

 

πηγή:alfavita.gr

ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ: Παιδαγωγική ιδεολογία «ήσσονος σημασίας»

Μείον 1 ώρα Γεωγραφία, 1 ώρα Βιολογία,  1 ώρα Οικιακή Οικονομία και 2 ώρες Αρχαία

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του ημερησίου γυμνασίου, για το νέο σχολικό έτος 2016/17. Την “πληρώνουν” Φιλόλογοι, ΠΕ04 (φυσικοί,χημικοί, βιολόγοι, γεωλόγοι) και οι ΠΕ15 (οικιακής οικονομίας). Έκοψαν 1 ώρα Γεωγραφία, 1 ώρα Βιολογία, 1 ώρα Οικιακή Οικονομία και 2 ώρες Αρχαία. “Ταμείο” για το Υπουργείο Παιδείας; 2.000 λιγότεροι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια και αν προστεθεί και το “κόψιμο” των ωρών εργαστηρίων Φυσικής και Πληροφορικής “εξοικονόμηση” 3.000 καθηγητών συνολικά, δηλαδή 3.000 λιγότεροι αναπληρωτές Φιλόλογοι, ΠΕ04, Μαθηματικοί (είναι σίγουρο σχεδόν ότι οι Πληροφορικοί θα καλύψουν κενά μαθηματικών) και Οικιακής Οικονομίας. Αυτά για τους αναπληρωτές των παραπάνω ειδικοτήτων, ενώ για τους μόνιμους των παραπάνω ειδικοτήτων μαζικές μετακινήσεις.

Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε για την επόμενη σχολική χρονιά να προχωρήσει σε αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στα μαθήματα αλλά και στους όρους αξιολόγησης των μαθητών.

Οι αλλαγές είναι οι παρακάτω:

  • Υιοθετείται και στο γυμνάσιο η διαίρεση σε δύο τετράμηνα αντί σε τρία τρίμηνα με παράλληλη διαφοροποίηση του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών/τριών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας «η διαίρεση αυτή μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του γυμνασίου, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας και το έντονο άγχος που προκαλούν τα συνεχή διαγωνίσματα στο 1ο και 2ο τρίμηνο, τα οποία στην πράξη μετατοπίζουν το ενδιαφέρον από τη μαθησιακή στην εξεταστική διαδικασία».

  • Θα αυξηθεί ο αριθμός των εβδομάδων του χρόνου που αφιερώνεται στη διδασκαλία με περιορισμό του χρόνου που διατίθεται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις (λήξη των μαθημάτων τέλος Μαΐου)

Θα περιοριστούν τα μαθήματα που θα εξετάζονται στο τέλος του χρόνου στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών στα μη εξεταζόμενα τον Ιούνιο μαθήματα θα στηρίζεται στους βαθμούς των τετραμήνων. Για όλα τα μαθήματα θα προβλέπεται ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα στο 1ο τετράμηνο ανά γνωστικό αντικείμενο. Για τα μαθήματα για τα οποία δεν θα προβλέπονται προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις τον Ιούνιο θα προβλέπεται στο 2ο τετράμηνο ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα ή, εναλλακτικά, μια συνθετική εργασία.

  • Θα γίνει μια ελάφρυνση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος κατά 3 ώρες την εβδομάδα

Η μείωση αυτή σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας:

α) θα προσφέρει κάποιες ώρες εντός του 7/ωρου, στις οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα αγωγής υγείας και σταδιοδρομίας καθώς και η ενισχυτική διδασκαλία (π.χ. για τις ξένες γλώσσες, ώστε να είναι δυνατή στο σχολείο η προετοιμασία για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ) και αυτό χωρίς κωλύματα για τους/τις μαθητές/τριες (π.χ. μετακίνηση με μέσα συγκοινωνίας που αναχωρούν την ώρα που λήγει το 7/ωρο, εξωσχολικές δραστηριότητες κλπ),

β) θα προσφέρει κάποιον χρόνο απαλλαγμένο από διδακτικές υποχρεώσεις, εντός εργασιακού ωραρίου, που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για συνεργασίες μεταξύ τους με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό δράσεων, διδακτικού υλικού κλπ., για ενδοσχολικές και διασχολικές επιμορφώσεις και για παιδαγωγικές συνεδριάσεις.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί το σχ. έτος 2016-17 είναι το εξής:

 

Διδακτικό Αντικείμενο/Μάθημα Τάξεις
Α Β Γ
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γλωσσική Διδασκαλία 3 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (από το πρωτότυπο) 2 2 2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση 2 2 2
Μαθηματικά 4 4 4
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1 2 2
Χημεία 1 1
Βιολογία 1 1 1
Γεωγραφία 1 2
Οικιακή Οικονομία 2
Ιστορία 2 2 2
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή 2
Θρησκευτικά 2 2 2
Αγγλικά 2 2 2
Γαλλικά/Γερμανικά 2 2 2
Φυσική Αγωγή 2 2 2
Τεχνολογία και Πληροφορική Τεχνολογία 1 1 1
Πληροφορική 1 1 1
Τέχνες και πολιτιστικές δραστηριότητες Μουσική 1 1 1
Καλλιτεχνικά 1 1 1
Σύνολο ωρών υποχρεωτικού ωραρίου 32 32 32

Διευκρινίζεται, ότι, οι λεγόμενες Βιωματικές Δράσεις και οι Συνθετικές Εργασίες, που εντάχθηκαν πριν τρία χρόνια ως διακριτά γνωστικά αντικείμενα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, τώρα εντάσσονται ως τρόπος εργασίας, ως μέθοδος, στο πλαίσιο συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων. Ειδικότερα:

α) Οι βιωματικές δραστηριότητες και τα project που προβλέπονταν στη «Σχολική και Κοινωνική ζωή», με στόχο την εξοικείωση των μαθητών/τριών με το νέο τους σχολείο και τους νέους συμμαθητές, εντάσσονται στη Γλωσσική Διδασκαλία της Α΄ τάξης, καθώς οι δύο πρώτες ενότητες του σχετικού σχολικού βιβλίου στοχεύουν στη γνωριμία των μαθητών/τριών με το νέο τους σχολείο. Οι πρώτες διδακτικές ώρες του μαθήματος θα αφιερωθούν στο ξεπέρασμα των ανησυχιών που προκαλεί ο άγνωστος χώρος και τα άγνωστα πρόσωπα και στη σταδιακή ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν στην ομάδα, στην κοινότητα του νέου τμήματος.

β) Οι δραστηριότητες που προβλέπονταν υπό τον τίτλο «Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης» εντάσσονται στη Μουσική της Β΄ τάξης και στα Καλλιτεχνικά της Γ΄ τάξης. Σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα θα αφιερώνονται κάποιες εβδομάδες του σχολικού έτους σε βιωματικές δραστηριότητες σχετικές με τη μουσική, τα εικαστικά ή τον συνδυασμό τους με άλλες τέχνες.

γ) Στο δεύτερο τετράμηνο οι διδάσκοντες όλων των γνωστικών αντικειμένων θα έχουν τη δυνατότητα αντί ωριαίου διαγωνίσματος να προτείνουν στους μαθητές θέματα συνθετικών εργασιών και τα παραδοτέα να λαμβάνονται υπόψη στην ατομική αξιολόγηση των μαθητών για το δεύτερο τετράμηνο.

Β) Για την καλύτερη παρακολούθηση του ωρολογίου προγράμματος από την πλευρά των μαθητών/τριών, θα δοκιμασθεί πιλοτικά σε ορισμένα σχολεία μια αύξηση της διάρκειας των διαλειμμάτων. Με αυτό το μέτρο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα προφταίνουν να εκτονωθούν από την ένταση του μαθήματος, να πάρουν ενέργεια με κάποιο μικρογεύμα αλλά και να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές ή τους συναδέλφους τους, κάτι που συμβάλλει στο καλό κλίμα μέσα στη σχολική μονάδα.

  • Θα γίνει εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης για την εξασφάλιση του αναγκαίου χρόνου που θα επιτρέπει την αξιοποίηση μεθόδων ενεργητικής μάθησης

Προφανώς, οι αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα συνοδεύονται από αντίστοιχη αναμόρφωση της διδακτέας ύλης των γνωστικών αντικειμένων των οποίων οι ώρες θα μειωθούν. Και για τα υπόλοιπα μαθήματα όμως κρίνεται σημαντικό η διδακτέα ύλη να βρίσκεται σε πραγματική αντιστοιχία με τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίηση μεθόδων ενεργητικής μάθησης στη σχολική τάξη (η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η διερευνητική μάθηση, τα project απαιτούν, γενικά, περισσότερο χρόνο).

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Μια πρώτη παρατήρηση που αφορά στις συνέπειες των αλλαγών αυτών στην εξοικονόμηση προσωπικού είναι η παρακάτω:

Με τη μείωση του ωρολογίου προγράμματος κατά τρεις ώρες την εβδομάδα σε Γυμνάσια και Λύκεια εξοικονομούνται πάνω από 2.000 καθηγητές. Αν ο αριθμός αυτός προστεθεί στους εκπαιδευτικούς που από τη νέα σχολική χρονιά δεν θα έχουν μείωση ωραρίου ως υπεύθυνοι στα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής (φυσικοί, Χημικοί, καθηγητές Πληροφορικής) τότε ο συνολικός αριθμός εκπαιδευτικών που εξοικονομούνται στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση φτάνει στις 3.000. Αυτό σημαίνει ότι το Υπουργείο Παιδείας χωρίς να κάνει μόνιμους διορισμούς υπερκαλύπτει τον αριθμό των καθηγητών που φεύγουν φέτος με σύνταξη και παράλληλα μειώνει την ανάγκη για πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών κατά 1.500 περίπου.

Last modified: 9 Ιουνίου 2016

Close