Written by 20:50 Ανακοινώσεις, ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και λειτουργίας στο νεόδμητο σχολικό κτίριο του 1ου Νηπιαγωγείου Χολαργού

 

Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και λειτουργίας στο νέο σχολικό κτίριο

του 1ου Νηπιαγωγείου Χολαργού

 

Όλοι γνωρίζουμε τα σοβαρά προβλήματα κτιριακών υποδομών που αντιμετωπίζουν τα νηπιαγωγεία μας καθώς ένας σημαντικός αριθμός τμημάτων στεγάζονται σε κτίρια και αίθουσες ακατάλληλες  γαι την ασφάλεια  και την εκπαίδευση των παιδιών της νηπιακής ηλικίας (4-6) ετών χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές,  έτσι όπως αυτές ορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς (Οδηγός Μελετών για Διδακτήρια όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης, ΟΣΚ, 2008)

Γνωρίζουμε επίσης τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν για την κατασκευή νέων Νηπιαγωγείων για τη φοίτηση όλων των παιδιών, νηπίων και προνηπίων στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο.

Στο πλαίσιο αυτών των αναγκών, η ανέγερση του νέου  κτιρίου όπου  στεγάστηκε το 1ο Νηπιαγωγείο Χολαργού και κλείνει μια χρονιά λειτουργίας του αποτελεί σημαντικό βήμα για την εξυπηρέτηση της φοίτησης  των νηπίων της περιοχής.  Ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης είναι οι Κτιριακές Υποδομές  Α.Ε. που διαδέχτηκε τον ΟΣΚ μετά την κατάργησή του,  με προϋπολογισμό 1.350.000 ευρώ  και ανάδοχο την κατασκευαστική εταιρεία Ολύμπιος Α.Τ.Ε. Δυστυχώς από την πραγματικότητα αποδεικνύεται  απόλυτα δικαιολογημένη και η αντίδραση του εκπαιδευτικού-συνδικαλιστικού κινήματος στην κατάργηση και ιδιωτικοποίηση του Ο.Σ.Κ.

Είμαστε στη δυσάρεστη  θέση να παραθέσουμε μια σειρά σοβαρών προβλημάτων ασφάλειας  και λειτουργικότητας  που παρουσιάζει το νέο κτίριο του 1ου Νηπιαγωγείου Χολαργού.

Συγκεκριμένα:

  1. Ο αύλειος χώρος παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις και λάθη κατασκευής που καθιστούν επικίνδυνη τη χρήση του για την ασφάλεια των νηπίων: α) Η έκταση του  αύλειου  χώρου  είναι ανεπαρκής  για τον προαυλισμό και την κίνηση των νηπίων τις ώρες των διαλειμμάτων β) Τα κράσπεδα που βρίσκονται περιμετρικά ορθώνονται σε ύψος  πολλών εκατοστών σε σχέση με το έδαφος με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο τραυματισμών τα νήπια καθώς κινούνται και τρέχουν στην αυλή.  γ) Το δάπεδο της αυλής είναι χωμάτινο και φυσικά από το πάτημα έχει αποκτήσει την σκληρότητα του τσιμέντου. Δεν έχει υπάρξει μέριμνα για επίστρωση  με υλικό το οποίο θα εξασφαλίζει την προστασία των νηπίων από πτώσεις και ταραυματισμούς. δ) Η περίφραξη στη δεξιά πλευρά της αυλής είναι πολύ χαμηλή με αποτέλεσμα να υπάρχει  ο κίνδυνος  κάποιο νήπιο να σκαρφαλώσει και να τραυματιστεί . δ) Η δεντροφύτευση της αυλής  περιλαμβάνει τέσσερα μικρά πεύκα, είδος δέντρου που αντεδείκνυται καθώς η γύρη και οι κάμπιες κατά την άνοιξη είναι υπαίτιες για την πρόκληση αλλεργιών.
  2. Δεν υπάρχει τμήμα του προαύλιου που να είναι στεγασμένο ώστε να επιτρέπει το παιχνίδι των παιδιών με όλες τις καιρικές συνθήκες.
  3. Δεν έχει προβλεφθεί η κατασκευή ράμπας  ΑΜΕΑ στην  είσοδο του Νηπιαγωγείου, αδιανόητο για οποιοδήποτε δημόσιο κτίριο .
  4. Το κτίριο διαθέτει τρείς αίθουσες διδασκαλίας,   το εμβαδόν των οποίων δεν  ανταποκρίνεται  στις προδιαγραφές που προβλέπουν επιφάνεια 3m2/νήπιο. Ως αποτέλεσμα προκύπτει η μειωμένη δυνατότητα λειτουργικής αξιοποίησης  του χώρου για την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφαλή δράση των νηπίων σε ομάδες  και ατομικά.
  5. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που δυνάμει φιλοξενεί ακόμη και το σύνολο των νηπίων των τριών τμημάτων παρουσιάζει αρνητικές συνθήκες ακουστικής του χώρου καθώς προκαλείται έντονος αντίλαλος κατά τη χρήση της.
  6. Δεν υπάρχει κλιμακοστάσιο που να συνδέει το υπόγειο του κτιρίου με το ισόγειο στο οποίο φτάνει εσωτερικά μόνο το ασανσέρ με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα ανάβασης  σε αυτό.                                                                                         Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι οι τουαλέτες και τα είδη υγιεινής που είχαν αρχικά τοποθετηθεί ξηλώθηκαν και τοποθετήθηκαν νέα γιατί ήταν εντελώς ακατάλληλα για νήπια.

Όπως πληροφορηθήκαμε,  η οριστική παράδοση του κτιρίου θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2018 καθώς  από τον Οκτώβριο του 2016 οπότε άρχισε να λειτουργεί το Νηπιαγωγείο , η  χρήση του κτιρίου βρίσκεται σε δοκιμαστική περίοδο προκειμένου να εντοπιστούν  ενδεχόμενα προβλήματα και δυσλειτουργίες.  

 

Έντονο προβληματισμό μας προκαλεί  το γεγονός  ότι  τίθεται σε δοκιμαστική εφαρμογή η χρήση ενός διδακτηρίου στο οποίο φοιτούν παιδιά, με όποιες αρνητικές συνέπειες  και κινδύνους  ενδέχεται να προκύψουν για τη φοίτηση και την ασφάλεια  των παιδιών και των εργαζομένων νηπιαγωγών κατά  το διάστημα αυτό.

Εκτιμούμε ότι η Δημοτική Αρχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού , ως αρμόδια για την συντήρηση των  κτιριακών υποδομών των σχολείων,  οφείλει  να παρέμβει  άμεσα για την επίσπευση των διαδικασιών αποκατάστασης των προβλημάτων λειτουργίας και ασφάλειας του Νηπιαγωγείου εφιστώντας την προσοχή της στην ευθύνη που φέρει για την ασφαλή φοίτηση των νηπίων και τις εργασιακές συνθήκες των νηπιαγωγών.

Η αυλή του νέου σχολικού κτιρίου του 1ου Νηπ. Χολαργού

 

Η είσοδος του Νηπιαγωγείου στην οποία δεν έχει προβλεφθεί και κατασκευαστεί ράμπα

Last modified: 25 Οκτωβρίου 2017

Close