Written by 01:23 Ανακοινώσεις, ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΣΕΒ: 12 προτάσεις για την εκπαίδευση. Διαβάστε με ψυχραιμία και δείτε τι δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει στο Σχολείο

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΕΒ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

           ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

           ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο “ΠΕΡΙΚΛΗΣ”

 

Πάντα λέγαμε και λέμε ότι το συμφέρον του δημόσιου σχολείου και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας βρίσκονται στον αντίποδα των προτάσεων της άρχουσας τάξης και της χώρας μας. Ζώντας μάλιστα σε μια περίοδο παρατεταμένης καπιταλιστικής κρίσης και βάρβαρης μνημονιακής πολιτικής όπου καταρρέουν όλα τα κοινωνικά αγαθά  το Δημόσιο Σχολείο βρίσκεται στη δίνη σοβαρότατων αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων και βίαιης μετατροπής του σε σχολείο της αγοράς

Απ΄ αυτή την άποψη δε μας ξενίζουν καθόλου οι “διαπιστώσεις”, αλλά και οι 12 προτάσεις του ΣΕΒ. Αντίθετα μάλιστα μας βοηθούν! Οριοθετούν με μεγάλη ακρίβεια και σαφήνεια τι δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει πραγματικότητα στο Δημόσιο Σχολείο!

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Θα συνιστούσαμε σε όσους διαβάσουν παρακάτω την έκθεση του ΣΕΒ να διατηρήσουν τη ψυχραιμία τους. Όσοι δεν είναι βέβαιοι ότι μπορούν να το πετύχουν παρακαλούμε να σταματήσουν εδώ την ανάγνωση!

Αποτέλεσμα εικόνας για σεβ εκπαίδευση παμε

Υπερεπάρκεια πόρων ακόμη και στα χρόνια της κρίσης αλλά με φτωχά αποτελέσματα καταλογίζει ο ΣΕΒ στο εκπαιδευτικό σύστημα σύμφωνα με ειδική έκθεση που δημοσιοποιήθηκε με τίτλο «Η έξοδος από την κρίση ξεκινάει στα θρανία» .

Η αποτυχία του δημόσιου σχολείου, με φωτεινή εξαίρεση τα πρότυπα σχολεία καταγράφεται την ώρα που υπάρχει υπερεπάρκεια ανθρωπίνων πόρων και οφείλεται κυρίως στην κακή διαχείρισή τους, αναφέρεται στην έκθεση. Τονίζεται ακόμη ότι «και πριν την κρίση, όταν η σχετική στενότητα οικονομικών πόρων δεν ήταν τόσο πιεστική, τα σχολεία της χώρας χαρακτηρίζονταν από σημαντική υστέρηση σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις των μαθητών σε μια σειρά από αντικειμενικές μετρήσεις, όπως το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών».

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση:

Η αναλογία δασκάλων προς μαθητές στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή (Δ5), με την αναλογία αυτή στο Ελληνικό δημόσιο σχολείο να ξεπερνάει αυτή του ιδιωτικού κατά 30%.

Υπάρχει υπερεπάρκεια ανθρωπίνων πόρων και η δαπάνη μισθοδοσίας στο δημόσιο σχολείο είναι ικανοποιητική κοντά στον μέσο όρο ανεπτυγμένων χωρών.

Το κόστος μισθοδοσίας δασκάλων ανά μαθητή, αναλογικά για το ΑΕΠ της κάθε χώρας, κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, υψηλότερα του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, ακόμα και στα χρόνια της κρίσης.

-Στην Ελλάδα η μισθοδοσία αποτελεί το 80% των δημοσίων δαπανών για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αντί του 60% στην ΕΕ και 50% στη Φινλανδία.

Στην Ελλάδα παρά τις ευνοϊκές προϋποθέσεις που δημιουργεί η αναλογική επάρκεια πόρων οι σοβαρές ελλείψεις είναι ανησυχητικά πολλές. Οι σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ καταγράφονται και σε μια σειρά δεικτών που αφορούν τις υποδομές, όπως η αναλογία ηλεκτρονικών υπολογιστών προς μαθητή.

– Η λεγόμενη «παραπαιδεία» εκφράζει το γεγονός ότι το Ελληνικό σχολείο δεν αξιοποιεί πλήρως τις ώρες που έχει το παιδί στο σχολείο για να εξασφαλίσει στο μέγιστο βαθμό την επίτευξη και εκπαιδευτικών στόχων. Οι μελέτες του ΟΟΣΑ καταλήγουν ότι οι περισσότερες ώρες μελέτης εκτός σχολείου σχετίζονται άμεσα με χαμηλότερες μαθησιακές επιδόσεις.

-Η διαφορά που έχουν οι επιδόσεις των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων, κατά μέσο όρο, σε σχέση με τους μαθητές των δημόσιων σχολείων στην Ελλάδα είναι από τις μεγαλύτερες στο ΟΟΣΑ και οφείλεται κυρίως στις χαμηλές επιδόσεις του δημόσιου σχολείου. Η πολιτεία πρέπει να σταματήσει να εξαναγκάζει το ιδιωτικό σχολείο να είναι πιστό αντίγραφο του δημόσιου σχολείου. Αντίθετα, πρέπει να επιτρέψει στο δημόσιο σχολείο να βελτιωθεί αξιοποιώντας το παράδειγμα λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων.

Η έκθεση του ΣΕΒ καταλήγει σε 12 προτάσεις πολιτικής που προβλέπουν:

1.Ενίσχυση της αυτονομίας των διοικήσεων των σχολείων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και την διαχείριση του προϋπολογισμού του σχολείου.

2.Ενίσχυση πόρων για τη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής, επιχειρηματικότητας και αγωγής του πολίτη στις δύο βαθμίδες.

3.Καθιέρωση εθνικών στρατηγικών στόχων βάσει των οποίων θα αξιολογούνται τα σχολεία.

4.Αύξηση της εμπλοκής των τοπικών αρχών.

5.Προγράμματα ανάπτυξης διδακτικών δεξιοτήτων των πτυχιούχων που σκοπεύουν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί.

6. Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών ανάμεσα στα σχολεία, και ειδικά ανάμεσα σε σχολεία με καλές και μέτριες επιδόσεις.

7.Ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης, σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο μονάδας, τα αποτελέσματα της οποίας θα δημοσιοποιούνται από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

8.Επιλογή διευθυντών με την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση και διοικητική ικανότητα.

9.Καλύτερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, ώστε να αυξηθούν οι μέσες ώρες διδασκαλίας και να μειωθούν οι ανάγκες για έκτακτους εκπαιδευτικούς, και να απελευθερωθούν πόροι για την ενίσχυση υποδομών και συστημάτων.

10.Ορθή κατανομή των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για τη συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.

11.Αντικατάσταση του άρθρου 16 του Συντάγματος με το άρθρο 14 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που έχει κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή με το Ν3671/2008 και αναγνώριση του γονεϊκού δικαιώματος επιλογής της εκπαίδευσης που θα λάβουν τα παιδιά καθώς και αναγνώριση και κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της σε όλες της βαθμίδες και σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης. Το άρθρο 14 κατοχυρώνει την δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σεβασμό των δημοκρατικών αρχών καθώς και το δικαίωμα των γονέων να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και τη μόρφωση των τέκνων τους σύμφωνα με τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές πεποιθήσεις τους.

12.Πολιτική διαφάνειας (opendata) στο σύνολο των δημόσιων πόρων που κατευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε να γνωρίζει ο φορολογούμενος και να αξιολογεί το κράτος την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που εφαρμόζονται.

Last modified: 8 Φεβρουαρίου 2017

Close