Written by 12:44 Εκπ/κή Συσπείρωση

Σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών και τις προφορικές “συστάσεις” του Διευθυντή Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας προς τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

 

Σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Μετά από διαμαρτυρίες συναδέλφων σχετικά με προφορικές “συστάσεις” του Διευθυντή Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας προς τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων – σε συνάντηση που είχε μαζί τους- για την παραμονή των συναδέλφων στο σχολείο καθημερινά, καθ΄όλη τη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου, υπενθυμίζουμε τα εξής:

 

1.Σε έγγραφο της Δ.Ο.Ε. με θέμα: «Εργασιακά Δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε.», με αρ. πρωτ. 1332/17-9-2012,  αναφέρεται:

«Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (όχι όμως διδακτικό) (άρθρο 13 παρ.8 π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων, κλπ τήρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε άλλη απασχόληση είναι παράνομη».

2. Στη σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. κ. Δραγασάκη αναφέρεται ότι : «Εκπαιδευτικός που συμπληρώνει είτε το ωράριο διδασκαλίας και δεν του έχει ανατεθεί άλλο συγκεκριμένο έργο είτε το ωράριο εργασίας είτε την υπερωριακή απασχόληση, δεν έχει λόγο να παραμένει στο σχολείο, ούτε και χρειάζεται συνδικαλιστική κάλυψη για την αποχώρηση αυτή».

3. Ο νόμος υπερισχύει  απολύτως απέναντι σε οποιαδήποτε εγκύκλιο οποιουδήποτε Υπουργού, Υφυπουργού ή άλλων παραγόντων.

 

Θυμίζουμε για μία ακόμη φορά τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. κ. Γιάννη  Δραγασάκη :

 

«Σε απάντηση των σχετικών ερωτημάτων σας γνωρίζουμε ότι:

Με το άρθρο 13 παρ.7 ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ.3 ν.2517/97, ορίζεται με ακρίβεια το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, δηλαδή 25 ώρες για όσους υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια και από 21-24 ώρες για όσους υπηρετούν στα λοιπά σχολεία και ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους.

Σε περίπτωση που οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος κάθε δημοτικού σχολείου δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου.

Κατά την παρ.8 του ίδιου άρθρου όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους τις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες μέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από 6 ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παρ.2 της περίπτωσης ΣΤ του άρθρου 11 του ν. 1566/85, δηλαδή των συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων που γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.

Εξάλλου κατά το άρθρο 55 ν. 1566/85 οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται μεταξύ των άλλων, εκτός από το να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, και να διδάσκουν τις προβλεπόμενες από το νόμο ώρες υποχρεωτικής υπερωριακής διδασκαλίας, καθώς και να μετέχουν σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, όταν καλούνται από τους σχολικούς συμβούλους ή να αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση διαλέξεων και σεμιναρίων, στα πλαίσια των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, καθώς και να προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες, όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι διοικητικοί υπάλληλοι.

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται πως ο εκπαιδευτικός που συμπληρώνει είτε το ωράριο διδασκαλίας και δεν του έχει ανατεθεί άλλο συγκεκριμένο έργο είτε το ωράριο εργασίας είτε την υπερωριακή απασχόληση, δεν έχει λόγο να παραμένει στο σχολείο, ούτε και χρειάζεται συνδικαλιστική κάλυψη για την αποχώρηση αυτή».

Αθήνα 18 Φεβρουαρίου 2004

Ο Νομικός Σύμβουλος της Δ.Ο.Ε.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

 

 

Η Εκπαιδευτική Συσπείρωση

  • Καλεί  τα στελέχη της  διοίκησης να μην αυθαιρετούν.
  • Καλεί τον κλάδο σε επαγρύπνηση για την τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις οι οποίες δεν μπορούν να καταργηθούν με φήμες και διαρροές.
  • Καταγγέλλει οποιαδήποτε προσπάθεια της Διοίκησης να τρομοκρατήσει τους εκπαιδευτικούς και να επιτείνει το «κλίμα αποσυντονισμού» που έχουν δημιουργήσει οι εφεδρείες, οι απολύσεις «επίορκων»,ο μηδενισμός των προσλήψεων και όλα εκείνα τα μέτρα που επιβάλλει η Τρόικα και εφαρμόζει η κυβέρνηση.

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

  • Λειτουργούμε κανονικά, όπως κάθε μέρα.
  • Ενημερώνουμε τον Σύλλογό μας εάν συμβεί κάτι, ώστε να απαντήσουμε συγκροτημένα και συλλογικά όπου χρειαστεί.

Να μην περάσει η συλλογική ενοχοποίηση, και ο φόβος.

Συσπειρωμένοι στο σύλλογό  μας δίνουμε τη μάχη

Last modified: 30 Μαΐου 2013

Close