Written by 13:22 Ανακοινώσεις, Άρθρα

ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: Η ΝΕΑ ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

www.nipiagogoi.gr

 

21/09/2014

 

ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: Η ΝΕΑ ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Ήρθε η ώρα των μαζικών συγχωνεύσεων για τα Νηπιαγωγεία – Το μεγάλο στοίχημα για την αξιολόγηση: Το Υπουργείο Παιδείας δε μπορεί να προχωρήσει στην εφαρμογή της διοικητικής αξιολόγησης. Τα Νηπιαγωγεία και οι ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες είναι το μεγάλο εμπόδιο το οποίο κάνει ανέφικτη την εφαρμογή της αξιολόγησης!

Πιο συγκεκριμένα:

60 Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να αξιολογήσουν διοικητικά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα 4.400 περίπου Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων, όλους τους εκπαιδευτικούς των ολιγοθέσιων σχολείων (έως τριθέσια) και 11.869 Νηπιαγωγούς!

Ο κάθε Διευθυντής Εκπαίδευσης θα πρέπει να αξιολογεί παράλληλα με τα καθήκοντά του στη Διεύθυνση εκατοντάδες εκπαιδευτικούς !

Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά επείγον για το Υπουργείο, να συνενώσει, φυσικά ή διοικητικά, άμεσα τα Νηπιαγωγεία, να κάνει συγχωνεύσεις όπου και με όποιον τρόπο μπορεί, για να δημιουργήσει έναν διοικητικό αξιολογικό μηχανισμό από το καλοκαίρι του 2015.

Η ίδια λογική υπήρχε και στο σχέδιο νόμου της Διαμαντοπούλου για την «Αρχιτεκτονική της Εκπαίδευσης…», το οποίο –σύμφωνα με δηλώσεις του στον τύπο – επαναφέρει τώρα ο Υπουργός Παιδείας.

Ομάδες, ενότητες, ακόμα και συνεταιρισμοί σχολείων αναφέρονταν στο προσχέδιο νόμου, το οποίο δεν κατατέθηκε, αν και έγινε υπερβάλλουσα προσπάθεια από την πρώην Υπουργό Παιδείας να κατατεθεί την τελευταία στιγμή, τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση έπεφτε.

Ως τώρα οι συγχωνεύσεις στα Νηπιαγωγεία δεν ήταν  τόσο μεγάλης κλίμακας όπως στα Δημοτικά (από 5.883 δημόσια Νηπιαγωγεία το σχολικό έτος 2008-9 είναι 5.472 το 2014-15).

Το Υπουργείο Παιδείας, αντί να ασχοληθεί με τα πολύ σοβαρά ζητήματα που εκκρεμούν και έχουν σχέση με την εφαρμογή του νόμου 4115/2013 –όπως η διαδικασία εφαρμογής του θεσμοθετημένου ωραρίου των Νηπιαγωγών, προχώρησε στη δημιουργία πολυθέσιων Νηπιαγωγείων με το νόμο 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς τριάντα (30) νήπια.»

 

Και στη συνέχεια με την ΚΥΑ 72624/Δ4/12-05-2014 «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» δημιούργησε τα πρώτα πολυθέσια Νηπιαγωγεία: το 56ο 6/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, το 3ο 5/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ, το 44ο 4/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΟ 9ο  4/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, το 4/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ, το 4/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, το 3ο  4/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ, το 4/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ και αρκετά τριθέσια.

Τα Νηπιαγωγεία αυτά, δημιουργήθηκαν από τη συνένωση –συγχώνευση μικρότερων σχολικών μονάδων και η μεταστέγασή τους, σε πολλές περιπτώσεις έγινε σε κτήρια Δημοτικών σχολείων που ήταν άδεια, μετά το μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων που έγινε τα προηγούμενα χρόνια στα Δημοτικά σχολεία. Οι συνθήκες είναι απερίγραπτες και εξαιρετικά επικίνδυνες για την ασφάλεια των νηπίων, γιατί υπάρχουν και τμήματα Νηπιαγωγείων που λειτουργούν σε ορόφους. Πολύ μεγάλος κίνδυνος επίσης υπάρχει και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, λόγω της μεγάλης δυναμικότητας αυτών των Νηπιαγωγείων (100-140 νήπια), με δεδομένο τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες επιτήρησης των παιδιών αυτής της ηλικίας.

Κάτω από το μανδύα των πολυθέσιων Νηπιαγωγείων κρύβεται το προσεκτικά οργανωμένο σχέδιο: ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Είναι γεγονός ότι:

Το Νηπιαγωγείο είναι μια εκπαιδευτική δομή που καλείται να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο- τη γέφυρα- ανάμεσα στην οικογένεια και το Δημοτικό σχολείο.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να μην έχει  πολύ μεγάλο αριθμό νηπίων και οι χώροι του να είναι φιλικοί και εύκολα προσβάσιμοι από το παιδί αυτής της ηλικίας. Οι μεγάλοι ενιαίοι χώροι αποφεύγονται γιατί συνδέονται με επιθετικές συμπεριφορές[i]. Νηπιαγωγεία με μεγάλους απρόσωπους χώρους και με πάνω από 75 μαθητές είναι επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα του παιδιού, δημιουργούν συνθήκες στρατώνα, στέκονται εμπόδιο στην ισόρροπη συναισθηματική του ανάπτυξη, προκαλούν δυσλειτουργία στη ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη με αύξηση του συναισθήματος του φόβου  και της εγκατάλειψης  από τα τεράστια –για το ίδιο το παιδί –μεγέθη τους και  εντείνουν τη δυσκολία προσαρμογής. Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ[ii].

 

Η μετατροπή των Νηπιαγωγείων σε πολυθέσια, δεν αποτελούσε  πάγιο αίτημα όλων των Νηπιαγωγών όπως διατείνονται κάποιοι. Εδώ και αρκετά χρόνια μια μικρή μερίδα Νηπιαγωγών ασκούσε ασφυκτικές πιέσεις σε διάφορους φορείς και στη ΔΟΕ, που το υιοθετούσε κατά καιρούς, για την προώθηση  και υποστήριξη ενός μοντέλου Νηπιαγωγείου που άλλαξε πολλά ονόματα όπως πολυδύναμο, πολυθέσιο κά. Για το μοντέλο αυτό δεν υπήρξε ΠΟΤΕ κανένας σχεδιασμός,  ούτε βέβαια  έγινε πρόταση για  επεξεργασία  της μορφής του, η οποία θα στηριζόταν σε επιστημονικές έρευνες. Αυτό συνέβαινε, γιατί στόχος όσων  το πρότειναν ήταν να τοποθετηθούν ως στελέχη διοίκησης Διευθύντριες  και όχι  Προϊσταμένες όπως είναι τώρα. Και πιθανόν να υπήρχε δυνατότητα επίλυσης του θέματος του μειωμένου ωραρίου (λόγω θέσης ευθύνης, αρχαιότητας κά.)

ΤΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ  ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ.

Οι Διευθυντές στα Νηπιαγωγεία  δεν είναι απαραίτητοι, τα Νηπιαγωγεία λειτουργούν χρόνια τώρα  με Προϊσταμένους, όπως και οι ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες. Η αύξηση της διοικητικής γραφειοκρατικής εργασίας   των Προισταμένων Νηπιαγωγείων θα μπορούσε να επιλυθεί με τοποθέτηση αρμόδιων διοικητικών υπαλλήλων στις Διευθύνσεις. Το πρόβλημα με το μειωμένο ωράριο μπορεί να επιλυθεί με τη χορήγηση υπερωριών όπως γίνεται και στα ολιγοθέσια Δημοτικά. Επισημαίνουμε ότι καθυστερεί αδικαιολόγητα η Υπουργική απόφαση εξειδίκευσης-εφαρμογής  του ωραρίου των Νηπιαγωγών, παρόλο που είναι θεσμοθετημένο από το 2013.

 

 Καλούμε τη ΔΟΕ , τους αιρετούς των περιοχών και τους τοπικούς Συλλόγους να προβούν σε:

  • Καταγγελία των παράνομων ενεργειών των Διευθυντών Εκπαίδευσης κι όλων των υπευθύνων που οραματίζονται πολυθέσια-πολυδύναμα Νηπιαγωγεία σε κτήρια Δημοτικών, κληρονομιά  των αθρόων  «παιδαγωγικού χαρακτήρα» συγχωνεύσεων όπως δήλωναν υπερήφανα οι Υπουργοί Παιδείας
  • Καταγγελία και δημοσιοποίηση του ελλείματος διοίκησης των παραπάνω Νηπιαγωγείων, γιατί είναι ακέφαλα, διοικούνται παράνομα, είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια των παιδιών και δημιουργούν αυξημένο εργασιακό κίνδυνο για τους συναδέλφους που εργάζονται εκεί. (Επισημαίνουμε ότι  δεν υπάρχει καμιά νομοθετική ρύθμιση στο Ν 3848/2010 για τη διοίκηση και τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών 4/θ και άνω Νηπιαγωγείων)

 

Οι υπεύθυνοι προχώρησαν στη δημιουργία νέου τύπου δομών Νηπιαγωγείου, αντιπαιδαγωγικού χαρακτήρα, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ!

 

Η ΔΟΕ  επίσης, πρέπει άμεσα να αναθεωρήσει τη στάση της για τα πολυδύναμα–πολυθέσια Νηπιαγωγεία που έχουν ένα και μοναδικό στόχο: τη δημιουργία μηχανισμού διοικητικής αξιολόγησης (Διευθυντέςτριες πολυθέσιων Νηπιαγωγείων).

Κανένας/καμία Νηπιαγωγός σε θέση αξιολογητή.

 

 

[i] http://www.eduportal.gr/index.php/kunena-forum/19-%CE%9D%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF/80-%CE%97-%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%A7%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF

Η αυλή, ο διάδρομος και η αίθουσα θα πρέπει να έχει λειτουργική και οπτική σχέση. Τα παράθυρα δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την θέα, επέκταση των δραστηριοτήτων έξω από την αίθουσα, διατάξεις τραπεζιών, έπιπλα και υλικά προσαρμοσμένα στην παιδική κλίμακα. Η διαμόρφωση ενός ευέλικτου χώρου σε τρία επίπεδα που αφορούν στην οργάνωση των εσωτερικών χώρων και της οριοθέτησης επιμέρους χώρων που είναι προσαρμοσμένοι στους στόχους μιας ή περισσότερων ενοτήτων. Οι μεγάλοι ενιαίοι χώροι αποφεύγονται γιατί συνδέονται με επιθετικές συμπεριφορές. Το νήπιο να μπορεί να μετακινείται και να μην συναντά εμπόδια, πρέπει να προβλέπεται ένας χώρος-καταφύγιο για ηρεμία και περισυλλογή και για μείωση των εσωτερικών εντάσεων, συχνές αλλαγές στο χώρο με ανατροπή στις διατάξεις των επίπλων και του εκπαιδευτικού υλικού για τις οποίες έχουν λόγο τα νήπια. Οι περιοχές δραστηριοτήτων έχουν συγκεκριμένη θεματική ενότητα και είναι ξεκάθαροι στα νήπια. Ευνοούνται οι αυθόρμητες και καθοδηγούμενες μορφές συνεργασίας όπου η κυριότερη μορφή επικοινωνίας είναι ο διάλογος και η κυριότερη μορφή εργασίας είναι η συνεργασία. Οι περιοχές δραστηριοτήτων ονομάζονται και κέντρα ενδιαφέροντος. Να ταξινομούν και να αποθηκεύουν το εκπαιδευτικό υλικό. Το νήπιο πρέπει να έχει λόγο στην οργάνωση του χώρου, στην επιλογή των δραστηριοτήτων και στην υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας. Όταν λέμε πως έχουν λόγο εννοούμε πως τακτοποιούν και ταξινομούν το υλικό, εμπλουτίζουν με καινούριο υλικό, καθορίζουν τους κανόνες που ρυθμίζουν τις διαδρομές και τους λόγους μετακίνησης, τους τρόπους χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού και του παιχνιδιού- προσπαθούμε να επιτύχουμε συναινετική αποδοχή των κανόνων.

*Ο Δημήτρης Γερμανός σπούδασε Αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη και Κοινωνική Ψυχολογία στο Παρίσι, εξειδικεύθηκε στη σχέση του παιδιού με το χώρο στο περιβάλλον της πόλης και στο σχολείο και είναι καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

[ii] Ό.π. Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.

 

Last modified: 22 Σεπτεμβρίου 2014

Close