Written by 11:42 Slider, Αρχική Σελίδα

Παρατείνεται για ένα ακόμη σχ. έτος η μεταβατική περίοδος στον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών

 

 

Με υπουργική απόφαση παρατείνεται η μεταβατική περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/2010 τ.Α΄) για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015−2016. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. του άρθρου 9 παρ. 1 εδάφιο β΄ του Ν. 3848/2010(ΦΕΚ 71 Α΄).
2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α΄) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Της υπ’ αριθ. Υ/100/20,02,2015 (ΦΕΚ 299 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη», όπως ισχύει.
II. Την υπ’ αριθ. 80110/Δ1/22.05.2014 (ΑΔΑ: 65ΡΖ9−ΚΦΘ, ΦΕΚ 1435 Β΄) υπουργική απόφαση «Παράταση μεταβατικής περιόδου του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3848/2010 για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» για το  σχολικό έτος 2014−2015.
III. Την υπ’ αριθ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
IV. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε τη μεταβατική περίοδο της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) έως και το σχολικό έτος 2015 − 2016, κατά το μέρος που αφορά τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Αυγούστου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ 

 

Last modified: 20 Αυγούστου 2015

Close