Written by 17:17 Αιρετοί

Οδηγίες για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών. Παραίτηση μέλους από το συμβούλιο επιλογής στελεχών της Β΄Αθήνας

 

κιμωλίες

Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν από τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών – Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης θα πρέπει:

1. Να εκδώσουν πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών και κενούμενων θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων, Ε.Κ. και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. Δεδομένου ότι οι εν λόγω προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς σε πανελλαδικό επίπεδο θα πρέπει αφενός να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, αφετέρου να τηρηθεί απαρέγκλιτα από όλες τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης της χώρας το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ.

30/9/2015 Έκδοση πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Από 30/9/2015 έως 5/10/2015: Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας

Από 30/9/2015 έως 7/10/2015 : Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων – Εκλογή εφορευτικών επιτροπών στους συλλόγους διδασκόντων – Προετοιμασία εκλογικής διαδικασίας

8/10/2015 : Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες των αντικειμενικών μορίων θα συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Δίπλα από το όνομα κάθε υποψηφίου θα αναγράφονται τα σχολεία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση.

Από 8/10/2015 έως 12/10/2015:  Κατάθεση ενστάσεων στην οικεία διεύθυνση τόσο για τους πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία
επιλογής όσο και για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων – Προαιρετική κατάθεση του βιογραφικού και αυτοπαρουσίαση των υποψηφίων στους συλλόγους διδασκόντων που θα αποτιμήσουν την υποψηφιότητάς τους – κοινοποίηση στις οικείες σχολικές μονάδες των πινάκων εκλογέων.

13/10/2015 : Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων τόσο των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και των πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα. Δίπλα από το όνομα κάθε υποψηφίου θα αναγράφονται τα σχολεία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση.

14/10/2015:  Συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας – Σύνταξη πρακτικού εφορευτικής επιτροπής – Αποστολή των αποτελεσμάτων της μυστικής ψηφοφορίας στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο.

15/10/2015:  Αποστολή πρακτικού εφορευτικής επιτροπής στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών – Σύνταξη πρακτικού Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών που θα περιλαμβάνει την πρόταση για αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς και τον υπολογισμό των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν – Διαβίβαση του εν λόγω πρακτικού στην οικεία Διεύθυνση

16/10/2015:  Καταχώρηση βαθμολογίας – Ολοκλήρωση και ανάρτηση πινάκων της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Από 16/10/2015 έως 20/10/2015  : Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα

Από 21/10/2015 έως 22/10/2015:  Εκδίκαση ενστάσεων – Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. από το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ – Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

2. Να εκδώσουν πρόσκληση ενδιαφέροντος προκειμένου να καλυφθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, Ε.Κ. και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, Ε.Κ. ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ.

23/10/2015: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

23/10/2015 έως 27/10/2015:  Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στα σχολεία – Συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας – Σύνταξη και αποστολή πρακτικού στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης

29/10/2015 έως 30/10/2015 : Ορισμός Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων. Ε.Κ. και υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

3. Να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εναρμονιστεί η ύπαρξη ή μη υποδιευθυντή ( για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ) και ο αριθμός υποδιευθυντών ( για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ) όπως προβλέπεται σύμφωνα με τον αριθμό των τμημάτων που λειτουργούν κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Ο υπουργός Παιδείας επισμαίνει  ότι:

Α) Στην επαναληπτική διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα, εκτός των ήδη τοποθετηθέντων διευθυντών σχολικών μονάδων με διετή θητεία.

Β) Από τις κείμενες διατάξεις δεν προβλέπεται χαρακτηρισμός και κατάταξη των υποδιευθυντών μιας σχολικής μονάδας ως υποδιευθυντής Α και υποδιευθυντής Β. Ως εκ τούτου δεν προβλέπεται και κάποιο κριτήριο κατάταξης. ( αρχαιότητα, ψήφοι που έλαβαν, κλπ ). Συνεπώς σε περίπτωση που έχουν επιλεγεί δύο υποδιευθυντές και η τρέχουσα λειτουργικότητα του σχολείου επιβάλλει την απαλλαγή από τα καθήκοντα του ενός, θα πρέπει να γίνει επανάληψη της διαδικασίας επιλογής υποδιευθυντή για την μία πλέον θέση.

Γ) Για τις ως άνω επαναληπτικές διαδικασίες επιλογής ισχύουν οι εγκύκλιες οδηγίες που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια των αρχικών διαδικασιών επιλογής την περίοδο Μαΐου – Ιουλίου 2015.

 

Δείτε παρακάτω την παραίτηση του μέλους συμβουλίου επιλογής στελεχών της Δ/νσης Π.Ε. Β΄Αθήνας, Φωτεινής Καββαδία προέδρου του Συλλόγου Εκπ/κών Αμαρουσίου, που είχε οριστεί από τη διοίκηση του υπουργείου Παιδείας: 

Αθήνα 11 – 8 – 2015                                                                   
 
                                                                   Προς: Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ.
                                                                                   Εκπ/σης Αττικής
                                                                             
                                                       Κοινοποίηση: Υπουργείο Παιδείας  Πολ. & Αθλητ.
                                                                                 Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας        
                                                     Σχολικές Μονάδες Π. Ε. Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας
 
 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
 
Κε Περιφεριακέ Δ/ντή Π. & Δ. Εκπ/σης Αττικής,
 
Με την παρούσα δήλωση μου σας γνωστοποιώ την παραίτηση μου από μέλος του Διευρυμένου Π. Υ. Σ. Π. Ε. της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας ορισμένο από το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η απόφασή μου αυτή αποτελεί την έκφραση της απόλυτης αντίθεσης μου με τις πολιτικές που υλοποιεί και εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση, ύστερα από την κατάφορη παραχάραξη της λαϊκής εντολής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015 και την καταφανή αναίρεση των προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης, όπως αυτές διατυπώθηκαν και εγκρίθηκαν από τον ελληνικό λαό στις 25 Ιανουαρίου 2015, με την επιβολή και υιοθέτηση νέων, ανυπόφορων για το λαό και την  κοινωνία, μνημονιακών πολιτικών που αναιρούν τη λαϊκή κυριαρχία και περιορίζουν την εθνική ανεξαρτησία της χώρας.
Από τις 22 Μαΐου 2015 που ορίστηκα μέλος του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας προσπάθησα να υπερασπιστώ τα εργασιακά δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εκπαιδευτικών της Π. Ε. τηρώντας στο ακέραιο τη νομιμότητα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της επιλογής Δ/ντών και υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων, με βάση το νέο νόμο επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, χωρίς διακρίσεις και εύνοιες μεταξύ των συναδέλφων.
Φαίνεται όμως ότι οι κυβερνητικές επιλογές ήταν διαφορετικές από τις προεκλογικές εξαγγελίες και δεσμεύσεις της κυβέρνησης και των κομμάτων που την απαρτίζουν, αφού επιλέγεται για μια ακόμα φορά να εφαρμοστούν οι ίδιες αντιλαϊκές – αντιεκπαιδευτικές μνημονιακές πολιτικές που οδηγούν τη δημόσια εκπαίδευση και την ελληνική κοινωνία στη διάλυση. Για την εφαρμογή αυτών των νεοφιλελεύθερων – μνημονιακών πολιτικών η κυβέρνηση μπορεί και πάλι να στραφεί για βοήθεια στο ίδιο στελεχιακό δυναμικό που τόσα χρόνια στήριξε τις πολιτικές της Ν. Δ., του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜ.ΑΡ. και του ΛΑΟΣ, όλων δηλαδή των κομμάτων που χειρίστηκαν την κυβερνητική εξουσία εφαρμόζοντας μνημονιακές πολιτικές όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Η θέση μου ως εκπαιδευτικού της Δημόσιας Εκπαίδευσης και ως ενεργού πολιτικού και  συνδικαλιστικού υποκειμένου μου επιβάλει να είμαι απέναντι από τις μνημονιακές πολιτικές που υιοθετεί, υλοποιεί και επιβάλει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με τη συνεργασία και επίνευση των «δανειστών» επικυρίαρχων της χώρας και του λαού (Ε.Ε. – Ε.Κ.Τ. – Δ. Ν. Τ. – ΕSM), έχοντας ως στόχο την υπεράσπιση του Δημόσιου και Δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης, των εργασιακών δικαιωμάτων και κατακτήσεων του λαού και της ανεξαρτησίας και εθνικής κυριαρχίας της χώρας.
 
 
Με τιμή
 
Φωτεινή Ε. Καββαδία  
 
Δασκάλα ΠΕ 70
 
Πρόεδρος του Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου

Last modified: 3 Οκτωβρίου 2015

Close