Written by 23:41 ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Ο Σύλλογος Περικλής και η περιγραφική αξιολόγηση μαθητών και νηπίων

 

Αποτέλεσμα εικόνας για βαθμολογία μαθητών δημοτικού               

             ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

             ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

 

 

 

Για την ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των μαθητών και των νηπίων

 

Συναδέλφισσες,οι

Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ κατέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας «Ο Περικλής» πρόταση για απόφαση-ανακοίνωση για την ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των μαθητών και των νηπίων !

Οι συνδικαλιστικές παρατάξεις ΔΑΚΕ και ΑΚΣΥΑ/ΠΑΣΚ, που αποτελούν την πλειοψηφία στο Δ.Σ.,  αρνήθηκαν να συμπεριλάβουν στην ανακοίνωση τα σημεία εκείνα που αναφέρονται στη σύνδεση της λεγόμενης περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, αλλά και το γεγονός ότι εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσμός  της Αξιολόγησης του νηπίου, που αποτελεί  νέα αντιδραστική τομή στο πεδίο της Προσχολικής Αγωγής.

Οι ιδεοληψίες – και όχι μόνο-  των κομματικών τους φορέων, σε αντιδραστική κατεύθυνση,  για την «καλή αξιολόγηση» φτάνει μέχρι του σημείου να μη θέλουν να θίξουν ούτε το γεγονός της πλήρους σχολειοποίησης του νηπιαγωγείου με την εισαγωγή της αξιολόγησης των νηπίων!

 Για αυτές τις συνδικαλιστικές παρατάξεις πάνω από όλα βρίσκονται όχι οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και η προάσπιση του Δημόσιου Σχολείου και των εκπαιδευτικών, αλλά η υπεράσπιση της «Αξιολόγησης»!

 

Δείτε την πρόταση της «ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»:

Με πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) καλούνται «δημόσιες σχολικές μονάδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, προκειμένου να συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης μαθητών, καθώς και στο σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, που θα υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2016-17 και 2017-18»

           Σύμφωνα με αυτά που λέει η Ανακοίνωση του ΙΕΠ «σκοπός της δράσης είναι η εισαγωγή/υιοθέτηση μιας παιδαγωγικά προσανατολισμένης μορφής αξιολόγησης» που επιδιώκει, ανάμεσα σε άλλα,  «την  υποστήριξη διαφοροποίησης της διδασκαλίας και ανταπόκρισης στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών, την ενθάρρυνση των μαθητών να συμμετέχουν ενεργά στην αξιολόγηση της προόδου που επιτελούν, την αξιοποίηση της αξιολόγησης ως μαθησιακής διαδικασίας, την αξιοποίηση ποικιλίας αξιολογικών τεχνικών και μεθόδων που θα επιτρέψουν τη συγκέντρωση ποιοτικών και ποσοτικών αξιολογικών δεδομένων για το εύρος των μαθησιακών επιτευγμάτων που αποτιμάται, την αξιολόγηση της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών» κλπ

Ακόμη κι αν παραβλέψει κανείς ότι μέσα σε λίγες γραμμές εμφανίζεται καθόλου τυχαία, έξι φορές η έννοια της αξιολόγησης σε όλους τους γραμματικούς τύπους, ενώ δεν υπάρχει ούτε λέξη για το μορφωτικό περιεχόμενο και την κατεύθυνση της εκπαίδευσης, οφείλει να κάνει ορισμένες παρατηρήσεις:

 

1.Η αποτίμηση της μαθησιακής πορείας του μαθητή είναι συνάρτηση, πολλών παραγόντων που δεν μπορούν να χωρέσουν σε κανένα τυποποιημένο αξιολογικό σχήμα. Η εξατομίκευση που είναι η κεντρική έννοια του σύγχρονου σχολείου, διατηρείται και μάλιστα διευρύνεται και η ευθύνη της σχολικής αποτυχίας συνεχίζει να είναι ατομική υπόθεση. Εξάλλου ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι η περιγραφική αξιολόγηση ακόμη κι αν εφαρμοστεί, θα  λειτουργεί μέσα σε αυτό το πλέγμα παραγόντων που προσδιορίζουν τη σχολική επίδοση, χωρίς ωστόσο να παρεμβαίνει ουσιαστικά στην επιρροή τους και απλά θα διαπιστώνει-περιγράφει  αρνητικά  αποτελέσματα. Επιπλέον στην πρόσκληση είναι σαφές  ότι η περιγραφική αξιολόγηση θα εφαρμοστεί παράλληλα με την υπάρχουσα ποσοτική αξιολόγηση/βαθμολόγηση.

2.Οι σύλλογοι διδασκόντων καλούνται να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου στην πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος που είναι ασαφές, χωρίς να γνωρίζουν το περιεχόμενο και το πλαίσιο. Το υποστηρικτικό – επιμορφωτικό υλικό ΘΑ διαμορφωθεί, οι σύμβουλοι ΘΑ επιμορφωθούν το Γενάρη, ενώ σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δίνονται από το ΙΕΠ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης οι σύλλογοι διδασκόντων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους με βάση το υλικό και τις οδηγίες που θα τους δοθούν! Με άλλα λόγια, το Υπουργείο Παιδείας ζητά τη συμφωνία των εκπαιδευτικών σε ένα σύστημα αξιολόγησης αλλά και διδασκαλίας που δεν τους έχει κοινοποιηθεί!

3.Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα κατά πόσο η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών θα συνδεθεί με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας η οποία είναι στους άμεσους στόχους του υπουργείου Παιδείας. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης μαθητών καθώς και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα (επιτεύγματα και πρόοδος μαθητών, ατομική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών) περιλαμβάνονται στους βασικούς δείκτες της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με βάση τα προηγούμενα νομοθετικά πλαίσια, τα οποία να σημειώσουμε ότι δεν έχουν καταργηθεί. Η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί έτσι κι αλλιώς  άλλο ένα μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής δεδομένων για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

  1. Εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσμός της Αξιολόγησης του νηπίου, γεγονός που αποτελεί  δεύτερη αντιδραστική τομή στο πεδίο της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μετά τη θεσμοθέτηση του Νέου τύπου Ενιαίου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.  Αποτελεί άλλο ένα βήμα σχολειοποίησης του Νηπιαγωγείου στο οποίο δεν υπάρχουν και δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν σύμφωνα με επιστημονικά τεκμηριωμένους λόγους διακριτά διδακτικά αντικειμενα. Στο πλάισιο αυτό  η διαμόρφωση προφίλ δεξιοτήτων και επίτευξης ή μη στοχων γίνεται πολύ πιο έντονη και οδηγεί στην ταξινομική ιεράρχηση των νηπίων, σε διαχωρισμούς και σε διακριτές μαθητικές «ταυτότητες» (αποτυχημένος – επιτυχημένος) που θα συνοδεύουν το νήπιο και στο Δημοτικό Σχολείο.
  2. Παράλληλα αυξάνεται ο γραφειοκρατικός φόρτος των εκπαιδευτικών, προωθείται ακόμη περισσότερο η ελαστικοποίηση του εργασιακού τους χρόνου, τυποποιούνται  και  μετατρέπονται  σε περιγραφικούς συμβολαιογράφους επιδόσεων. 

Το Υπουργείο Παιδείας υπηρετώντας συνειδητά τις μνημονιακές πολιτικές δρομολογεί στοχευμένα και μεθοδικά την εφαρμογή της χρήσης και νέων εργαλείων όπως η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών εις βάρος των μορφωτικών αναγκών των μαθητών και νηπίων και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μην ανταποκριθούν  στην πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας – ΙΕΠ.

 

Last modified: 18 Δεκεμβρίου 2016

Close