Written by 22:15 Slider, Αιρετοί, Αρχική Σελίδα, ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Καταγγελία όλων των αιρετών ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας: Ξεπέρασε κάθε όριο η Διοίκηση στην Π.Ε. Β΄Αθήνας. Δείτε τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών

 

      

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

Κοινοποίηση

Προς:

 Σχολικές μονάδες Β΄ Αθήνας

        Δ.Ο.Ε.         

 Σύλλογοι Εκπαιδευτικών

           Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Αττικής

           Υπουργείο Παιδείας

       Μ.Μ.Ε.

 

19/11/2016

 

Τα τακτικά μέλη

Λεμπέση Κατερίνα

 Παπασπύρος Νίκος                  

 

Τα αναπληρωματικά μέλη

Βρυώνης Κων/νος

Άννα – Μάγια Σταυροπούλου                  

 

Το θέατρο του παραλόγου: Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών στη Δ/νση Π.Ε. Β΄Αθήνας

Ο Δ/ντής Π.Ε. Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας  έφερε στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις  9/11/2016 τις τροποποιήσεις των προσωρινών τοποθετήσεων των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ και εντός ΠΥΣΠΕ. Οι αρχικές τοποθετήσεις έγιναν προσχηματικά διήρκεσαν 2-3 μέρες και οι συνάδελφοι που βρέθηκαν σε σχολεία στις 12, 13 και 14 Σεπτέμβρη μετακινήθηκαν μετά σε άλλες σχολικές μονάδες. Αυτές τις νέες μετακινήσεις, έφερε ο Δ/ντής Εκπ/σης στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας στις 15 Νοέμβρη.

Ως αιρετοί με βάση την αντιπαραβολή που κάναμε στους πίνακες με τις πρώτες τοποθετήσεις της 12ης Σεπτεμβρίου διαπιστώσαμε ότι στον κλάδο ΠΕ70,  για το 60% των τοποθετημένων τροποποιήθηκε η τοποθέτηση τους και μετακινήθηκαν ξανά μία, δύο και τρεις φορές!

Ο Δ/ντής Εκπ/σης και η προϊσταμένη Εκπαιδευτικών θεμάτων επέμεναν ψευδώς ότι οι συνάδελφοι μετακινήθηκαν κατόπιν αίτησης τους. Απαιτήσαμε να παρουσιάσουν στο υπηρεσιακό συμβούλιο τις αιτήσεις αυτές. Περιμέναμε περισσότερο από μία ώρα να «ανακαλυφθούν» οι αιτήσεις. Μάταια. Η δικαιολογία της Διοίκησης ήταν ότι:  «οι αιτήσεις κάπου θα έχουν χαθεί, εξάλλου δε μπορούμε να τα κάνουμε όλα!». Επίσης ενστάσεις εκπαιδευτικών για την τοποθέτηση τους, που γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει προς το ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας και αυτές «εξαφανίζονται» και βέβαια δε φτάνουν στη συνεδρίαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Το θέατρο του παραλόγου συνεχίζεται:

Παρόμοια κατάσταση επικρατεί  και στις τοποθετήσεις υπεραρίθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70, οι οποίοι τοποθετήθηκαν  με απόφαση του ΠΥΣΠΕ και με τις υπογραφές των διορισμένων μελών. Κατάφεραν να υπάρχουν εκπαιδευτικοί που έχουν κριθεί υπεράριθμοι, να βρίσκονται σε δύο λίστες. Μια λίστα υπεράριθμων και μια λίστα αποσπασμένων!.

Σημειωτέον πως υπάρχουν εκπαιδευτικοί ΠΕ70 και ΠΕ60 οι οποίοι βρίσκονται στη λίστα με τίτλο  «τροποποίηση προσωρινών τοποθετήσεων», ενώ υπηρετούσαν στην οργανική τους και δεν είχαν προηγουμένως τοποθετηθεί προσωρινά πουθενά ώστε  να τροποποιείται  η τοποθέτηση τους.

Οι μεθοδεύσεις της Δ/νσης Β΄ Αθήνας στη διαδικασία των τοποθετήσεων συνοδεύεται από  μια πρωτοφανή προχειρότητα, χρησιμοποιώντας την πιο ήπια έκφραση. Κατάφεραν το εξής απίστευτο: ο Δ/ντής Π.Ε. Α. Ανδρώνης τοποθέτησε εκπαιδευτικό στο 2ο Δημοτικό Λασιθίου Κρήτης  και τα διορισμένα από τη Διοίκηση  μέλη του ΠΥΣΠΕ Ι. Σκριβάνου και Α. Κόδρα συνυπέγραψαν την τοποθέτηση.

Όσο για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, εκεί μια λέξη μόνο μπορεί να αποτυπώσει την πραγματικότητα: χάος! Κανείς δε μπορεί να γνωρίζει πού ήταν πρωτοποθετημένοι και με ποιά διαδικασία μετακινήθηκαν!

Σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις των συναδέλφων για Παράλληλη Στήριξη μαθητών, η τακτική του Διευθυντή Εκπαίδευσης  ξεπερνά τα όρια της ανευθυνότητας και καταλήγει επικίνδυνη για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς καθώς αυτοί μοιράζονται σε δύο ή  και περισσότερους μαθητές ή ακόμη μαθητές υποστηρίζονται από δύο ή περισσότερους εκπαιδευτικούς.

Επισημαίνουμε ότι ουδέποτε ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κοινοποίησε τους πίνακες των κενών των σχολικών μονάδων  στα μέλη του ΠΥΣΠΕ κατά τις συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η δε ανάρτηση των  όποιων κενών στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης, σταθερά επιλεκτική καθώς ουδέποτε αναρτήθηκε το  σύνολο  των κενών όλων των σχολικών μονάδων, διαρκεί συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες   κατά τις οποίες καλούνται οι προσληφθέντες συνάδελφοι να καταθέσουν ηλεκτρονικά αιτήσεις τοποθέτησης.

Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι ο Δ/ντής Εκπαίδευσης παραδέχτηκε ότι οι αναρτήσεις στη Διαύγεια για τις τοποθετήσεις έγιναν ετεροχρονισμένα και όχι έγκαιρα, με καθυστέρηση και δύο μηνών, αλλά αυτή είναι η συνήθης πρακτική της Διοίκησης!

Εφιστούμε την προσοχή  των συναδέλφων να μην αποδέχονται καμιά μετακίνηση, που έχει γίνει ή θα γίνει με προφορική «εντολή» εάν δε συνοδεύεται από έγγραφο όπου να αναφέρεται ο αριθμός της απόφασης του ΠΥΣΠΕ ή η πράξη του Δ/ντή Εκπαίδευσης με την οποία γίνεται η μετακίνηση. Οι τηλεφωνικές εντολές που δίνονται από την προϊσταμένη των Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ. Παπαγιάννη, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, δεν συνιστούν διοικητική πράξη! Σε κάθε περίπτωση οι συνάδελφοι πρέπει να απευθύνονται στα Διοικητικά Συμβούλια των  Συλλόγων μας για την προάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Η αντιεκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα κατ’ επιταγή της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ και στο πλαίσιο της υλοπoίησης των Υ.Α. και των εγκυκλίων για το νέο «ενιαίο»  Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο και την υποστηρικτική Αγωγή διαλύει το Δημόσιο Σχολείο, βάλλει τα μορφωτικά δικαιώματα  των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

Καταγγέλλουμε την αυταρχική συμπεριφορά του Διευθυντή Εκπαίδευσης απέναντι στα αιρετά μέλη του ΠΥΣΠΕ. Με συνοπτικές διαδικασίες απαίτησε την υπογραφή των αποφάσεων των προσωρινών τοποθετήσεων των συναδέλφων χωρίς να επιτρέπει να ασκηθεί οποιοσδήποτε έλεγχος από τα αιρετά μέλη του ΠΥΣΠΕ, χωρίς να φέρνει στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ ούτε τις αιτήσεις  των συναδέλφων για μετακίνηση τους ούτε και τις ενστάσεις που έχουν κάνει.

Καταγγέλλουμε τον Διευθυντή Εκπαίδευσης για την παραβίαση των νόμιμων διαδικασιών σε ό,τι αφορά τις προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ( απόκρυψη κενών, μη ανάρτηση πινάκων κενών, μη επίδειξη αιτήσεων τοποθέτησης των συναδέλφων,  προφορικές τηλεφωνικές εντολές μετακινήσεων συναδέλφων, μη έγκαιρη ανάρτηση στη Διαύγεια των ατομικών πράξεων τοποθέτησης των εκπαιδευτικών).

Καταγγέλλουμε τη στάση ανοχής και συνενοχής των διορισμένων μελών του ΠΥΣΠΕ σε ό,τι αφορά την παραβίαση των νόμιμων διαδικασιών στις προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών από μέρους του Διευθυντή Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.

Καλούμε τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής και το Υπουργείο Παιδείας να διενεργήσουν  άμεσα διοικητικό έλεγχο τόσο για τις ενέργειες του Δ/ντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας σχετικά με τις τοποθετήσεις όσο και σε αντίστοιχες αποφάσεις του ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας επειδή εκτιμούμε βάσιμα  ότι αυτές παραβιάζουν τόσο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο όσο και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

       

Δείτε παρακάτω τις αποφάσεις του ΠΥΣΠΕ με τις μετακινήσεις όλων των εκπαιδευτικών:

Πρέπει να αναφέρουμε ότι στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄Αθήνας δεν αναρτώνται, όχι τυχαία.

Γίνεται κυρίως επειδή:

1. Αρκετές τροποποιήσεις των προσωρινών τοποθετήσεων έχουν επανατροποποιηθεί, οπότε δεν ισχύουν.

2.Δε θέλει η Διοίκηση να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός που έχει “επίσημα” τοποθετηθεί για να μπορεί να τον μετακινεί ανά πάσα στιγμή!

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

Last modified: 19 Νοεμβρίου 2016

Close