Τα Διοικητικά Συμβούλια από το 1990 μέχρι το 2011

 
 

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 2010 – 2011
α/α Επώνυμο Όνομα Αξίωμα Παράταξη Τηλέφωνα

Εργασίας

Κινητό

1 Γεωργόπουλος Σωτήρης Πρόεδρος ΔΑΚΕ 2103314837 6973256860
2 Παπαδοπούλου Αριστέα Αντιπρόεδρος ΔΑΚΕ 2106541928 6947815935
3 Μαρίνης Νίκος  Γραμματέας ΔΑΚΕ 2106713822 6977456265
4 Χούσος Γεώργιος Ταμίας ΔΑΚΕ 2106006455 6976616056
5 Τσουρουνάκης  Γιάννης Μέλος Εκπ. Συσπειρώση 2108043291 6976616056
6 Αυγεροπούλου Άννα Μέλος Εκπ. Συσπειρώση 2106397445 6977185094
7 Καλαίμη  Όλγα Μέλος Εκπ. Συσπειρώση 2106777476 6937223346

 

Στις 25/3/2011 παραιτήθηκε από μέλος του Δ.Σ. ο συν. Βασίλης Παπαβρόντος, από την παράταξη της ΔΑΚΕ και τη θέση του πήρε ο συν Μαρίνης Νίκος της ίδιας παράταξης.

Στις 04/09/2011 παραιτήθηκε από μέλος του Δ.Σ. ο συν. Βασίλης Φουρτούνης, από την παράταξη της ΠΑΣΚ, ο οποίος κατείχε τα αξιώματα του Αντιπροέδρου – Ταμία και τη θέση και τα αξιώματά του πήρε ο συν. Αντώνης Κοντοδίνας της ίδιας παράταξης.

Στις 17/10/2011 παραιτήθηκαν ο Πρόεδρος Γιάννης Μπέλεσης, ο Αντιπρόεδρος και Ταμίας Αντώνης Κοντοδίνας και ο Γενικός Γραμματέας Στέλιος Καπρίνης της παράταξης της ΠΑΣΚ από μέλη το Δ.Σ. και έγινε ανασύνθεση με μέλη του Δ.Σ. μόνο από τη ΔΑΚΕ και τη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 2009 – 2010
α/α
 Επώνυμο  Όνομα  Αξίωμα  Παράταξη
1
Φουρτούνης
Βασίλης  Πρόεδρος  ΠΑΣΚ
2
Γενναίος Κώστας  Αντιπρόεδρος Ταμίας  ΠΑΣΚ
3
Καπρίνης Στέλιος  Γραμματέας  ΠΑΣΚ
4
Λογοθέτης Γιάννης  Μέλος  ΔΑΚΕ
5
Παπαβρόντος Βασίλης  Μέλος  ΔΑΚΕ
6
Παπασπύρος Νίκος  Μέλος  Συσπειρώσεις
7
Κολόζη Μαρία  Μέλος  Συσπειρώσεις

Στις 4/12/2009 παραιτήθηκε από μέλος του Δ.Σ., για οικογενειακούς λόγους, ο συνάδελφος Κώστας Πότσης και τη θέση του πήρε ο συνάδελφος Παπασπύρος Νίκος.

Στις 15/12/2009 παραιτήθηκε από Γεν. Γραμματέας και μέλος του Δ.Σ., για προσωπικούς λόγους, ο συνάδελφος Γιάννης Τσουρουνάκης και τη θέση του πήρε η συνάδελφος Κολόζη Μαρία.

Στις 12/09/2010 παραιτήθηκε από η Αντιπρόεδρος & Ταμίας και μέλος του Δ.Σ., λόγω μετακίνησής της σε σχολείο του Συλλόγου Αμαρουσίου, η συναδέλφισσα Κατερίνα Βουτσαδάκη και τη θέση της πήρε ο συνάδελφος Κώστας Γενναίος.

 

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 2008 – 2009
α/α
 Επώνυμο  Όνομα  Αξίωμα  Παράταξη
1
Φουρτούνης
Βασίλης  Πρόεδρος  ΠΑΣΚ
2
Τσουρουνάκης Γιάννης  Αντιπρόεδρος  Συσπειρώσεις
3
Γεωργόπουλος Σωτήρης  Γραμματέας  ΔΑΚΕ
4
Μπέλεσης Γιάννης  Ταμίας  ΠΑΣΚ
5
Παπαβρόντος Βασίλης  Μέλος  ΔΑΚΕ
6
Πότσης Κώστας  Μέλος  Συσπειρώσεις
7
Σούηδας Κώστας  Μέλος  ΠΑΣΚ

Την 16/12/2007 Παραιτήθηκε από μέλος του Δ.Σ., για προσωπικούς λόγους, ο συνάδελφος Γιάννης Λογοθέτης και τη θέση του πήρε ο συνάδελφος Γεωργόπουλος Σωτήρης 

 

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 2007 – 2008
α/α
 Επώνυμο  Όνομα  Αξίωμα  Παράταξη
1
Φουρτούνης
Βασίλης  Πρόεδρος  ΠΑΣΚ
2
Τσουρουνάκης Γιάννης  Αντιπρόεδρος  Συσπειρώσεις
3
Λογοθέτης Γιάννης  Γραμματέας  ΔΑΚΕ
4
Μπέλεσης Γιάννης  Ταμίας  ΠΑΣΚ
5
Φράγκος Γιώργος  Μέλος  ΔΑΚΕ
6
Τόπα Ελβίρα  Μέλος  Συσπειρώσεις
7
Σούηδας Κώστας  Μέλος  ΠΑΣΚ

Την 17/12/2007 Παραιτήθηκε από μέλος του Δ.Σ., για προσωπικούς λόγους, ο συνάδελφος Κώστας Πότσης και τη θέση του πήρε η συνάδελφος Ελβίρα Τόπα

 

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 2006 – 2007
α/α
 Επώνυμο  Όνομα  Αξίωμα  Παράταξη
1
Φουρτούνης
Βασίλης  Πρόεδρος  ΠΑΣΚ
2
Τσουρουνάκης Γιάννης  Αντιπρόεδρος  Συσπειρώσεις
3
Φράγκος Γιώργος  Γραμματέας  ΔΑΚΕ
4
Σούηδας Κώστας  Ταμίας  ΠΑΣΚ
5
Παπαβρόντος Βασίλης  Μέλος  ΔΑΚΕ
6
Πότσης Κώστας  Μέλος  Συσπειρώσεις
7
Αρβανιτάκης Κώστας  Μέλος  ΠΑΣΚ

Την 25/9/2007 Παραιτήθηκε από μέλος του Δ.Σ., για λόγους υγείας, ο συνάδελφος Παύλος Χρήστου και τη θέση του πήρε ο συνάδελφος Κώστας Αρβανιτάκης

Την 1/2/2007 Παραιτήθηκε από μέλος του Δ.Σ., για προσωπικούς λόγους, ο συνάδελφος Γιάννης Λογοθέτης και τη θέση του πήρε ο συνάδελφος Βασίλης Παπαβρόντος

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 2005 – 2006
α/α  Επώνυμο  Όνομα  Αξίωμα  Παράταξη
1 Μπέλεσης  Γιάννης  Πρόεδρος ΠΑΣΚ
2 Τσουρουνάκης Γιάννης Αντιπρόεδρος Συσπειρώσεις
3 Φράγκος Γιώργος Γραμματέας ΔΑΚΕ
4 Φουρτούνης Βασίλης Ταμίας ΠΑΣΚ
5 Σούηδας Κώστας Μέλος ΠΑΣΚ
6 Αθανασούλη Μιμίκα Μέλος ΔΑΚΕ
7 Πότσης Κώστας Μέλος Συσπειρώσεις

Παρατήρηση: Στα τέλη του Μαρτίου 2006 παραιτήθηκε από τη θέση του Γραμματέα ο σ. Γ. Φράγκος και παρέμεινε απλό μέλος. Τη θέση του στο Δ.Σ. κατέλαβε το πρώην μέλος του Δ.Σ. σ. Κ. Σούηδας.

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 2004 – 2005
α/α
 Επώνυμο  Όνομα  Αξίωμα  Παράταξη
1
 Μανωλαράκης  Θανάσης  Πρόεδρος  ΠΑΣΚ
2
 Πότσης  Κώστας  Αντιπρόεδρος  Συσπειρώσεις
3
 Φράγκος  Γιώργος  Γραμματέας  ΔΑΚΕ
4
 Βερβενιώτου  Ρούλα  Ταμίας  ΕΣΑΚ
5
 Σούηδας  Κώστας  Μέλος  ΠΑΣΚ
6
 Φουρτούνης  Βασίλης  Μέλος  ΠΑΣΚ
7
 Αθανασούλη  Μιμίκα  Μέλος  ΔΑΚΕ

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 2003 – 2004
α/α
 Επώνυμο  Όνομα  Αξίωμα  Παράταξη
1
 Λάττας  Σπύρος  Πρόεδρος  ΔΑΚΕ
2
 Παπαδοπούλου  Αριστέα  Αντιπρόεδρος Ταμίας  ΔΑΚΕ
3
 Λιάκος  Κώστας  Γραμματέας  ΔΑΚΕ
4
 Μπέλεσης  Γιάννης  Μέλος  ΠΑΣΚ
5
 Χρήστου  Παύλος  Μέλος  ΠΑΣΚ
6
 Πότσης  Κώστας  Μέλος  Συσπειρώσεις
7
 Τσουρουνάκης  Γιάννης  Μέλος  Συσπειρώσεις

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 2002 – 2003
α/α
 Επώνυμο  Όνομα  Αξίωμα  Παράταξη
1
 Κυριαζόπουλος  Γιώργος  Πρόεδρος  ΠΑΣΚ
2
 Πότσης  Κώστας  Αντιπρόεδρος  Συσπειρώσεις
3
 Λάττας  Σπύρος  Γραμματέας  ΔΑΚΕ
4
 Βερβενιώτου  Ρούλα  Ταμίας  ΕΣΑΚ
5
 Τζαφάλια  Ναυσικά  Μέλος  ΠΑΣΚ
6
 Ζαρκαδούλα  Ελένη  Μέλος  ΠΑΣΚ
7
 Παπαδοπούλου  Αριστέα  Μέλος  ΔΑΚΕ

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 2001 – 2002
α/α
 Επώνυμο  Όνομα  Αξίωμα  Παράταξη
1
 Ντούλας  Γιάννης  Πρόεδρος  ΠΑΣΚ
2
 Τζαφάλια  Ναυσικά  Αντιπρόεδρος  ΠΑΣΚ
3
 Παπαδοπούλου  Ευγενία  Γραμματέας  ΠΑΣΚ
4
 Κυριαζόπουλος  Γιώργος  Ταμίας  ΠΑΣΚ
5
 Λάττας  Σπύρος  Μέλος  ΔΑΚΕ
6
 Παπαδοπούλου  Αριστέα  Μέλος  ΔΑΚΕ
7
 Πότσης  Κώστας  Μέλος  Συσπειρώσεις

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 2000 – 2001
α/α
 Επώνυμο  Όνομα  Αξίωμα  Παράταξη
1
 Ντούλας  Γιάννης  Πρόεδρος  ΠΑΣΚ
2
 Ζαρκαδούλα  Ελένη  Αντιπρόεδρος  ΠΑΣΚ
3
 Ζούμπος  Θόδωρος  Γραμματέας  ΠΑΣΚ
4
 Παπαδοπούλου  Ευγενία  Ταμίας  ΠΑΣΚ
5
 Λάττας  Σπύρος  Μέλος  ΔΑΚΕ
6
 Παπαδοπούλου  Αριστέα  Μέλος  ΔΑΚΕ
7
 Πότσης  Κώστας  Μέλος  Συσπειρώσεις

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 1999 – 2000
α/α
 Επώνυμο  Όνομα  Αξίωμα  Παράταξη
1
 Μπαλάγκας  Γιάννης  Πρόεδρος  ΠΑΣΚ
2
 Πότσης  Κώστας  Αντιπρόεδρος  Συσπειρώσεις
3
 Λάττας  Σπύρος  Γραμματέας  ΔΑΚΕ
4
 Μπέλεσης  Γιάννης  Ταμίας  ΠΑΣΚ
5
 Ζαρκαδούλα  Ελένη  Μέλος  ΠΑΣΚ
6
 Χρήστου  Παύλος  Μέλος  ΠΑΣΚ
7
 Φελέκης  Γιάννης  Μέλος  ΔΑΚΕ

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 1998 – 1999
α/α
 Επώνυμο  Όνομα  Αξίωμα  Παράταξη
1
 Μαροπούλου  Σοφία  Πρόεδρος  ΠΑΣΚ
2
 Ζαρκαδούλα  Ελένη  Αντιπρόεδρος  ΠΑΣΚ
3
 Ντούλας  Γιάννης  Γραμματέας  ΠΑΣΚ
4
 Καλτσάς  Κώστας  Ταμίας  ΠΑΣΚ
5
 Λάττας  Σπύρος  Μέλος  ΔΑΚΕ
6
 Φελέκης  Γιάννης  Μέλος  ΔΑΚΕ
7
 Πότσης  Κώστας  Μέλος  Συσπειρώσεις

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 1997 – 1998
α/α
 Επώνυμο  Όνομα  Αξίωμα  Παράταξη
1
 Μαροπούλου  Σοφία  Πρόεδρος  ΠΑΣΚ
2
 Μπαλάγκας  Γιάννης  Αντιπρόεδρος  ΠΑΣΚ
3
 Ντούλας  Γιάννης  Γραμματέας  ΠΑΣΚ
4
 Χρήστου  Παύλος  Ταμίας  ΠΑΣΚ
5
 Φελέκης  Γιάννης  Μέλος  ΔΑΚΕ
6
 Λάττας  Σπύρος  Μέλος  ΔΑΚΕ
7
 Πότσης  Κώστας  Μέλος  Συσπειρώσεις

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 1996 – 1997
α/α
 Επώνυμο  Όνομα  Αξίωμα  Παράταξη
1
 Μανωλαράκης  Θανάσης  Πρόεδρος  ΠΑΣΚ
2
 Μαροπούλου  Σοφία  Αντιπρόεδρος  ΠΑΣΚ
3
 Μπαλάγκας  Γιάννης  Γραμματέας  ΠΑΣΚ
4
 Ζούμπος  Θόδωρος  Ταμίας  ΠΑΣΚ
5
 Καλογερόπουλος  Αθανάσιος  Μέλος  ΔΑΚΕ
6
 Φελέκης  Γιάννης  Μέλος  ΔΑΚΕ
7
 Πότσης  Κώστας  Μέλος  Συσπειρώσεις

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 1995 – 1996
α/α
 Επώνυμο  Όνομα  Αξίωμα  Παράταξη
1
 Χαζίρης  Μιχάλης  Πρόεδρος  ΠΑΣΚ
2
 Ζαρκαδούλα  Ελένη  Αντιπρόεδρος  ΠΑΣΚ
3
 Μανωλαράκης  Θανάσης  Γραμματέας  ΠΑΣΚ
4
 Σούμπασης  Χαράλαμπος  Ταμίας  ΠΑΣΚ
5
 Καλογερόπουλος  Αθανάσιος  Μέλος  ΔΑΚΕ
6
 Φελέκης  Γιάννης  Μέλος  ΔΑΚΕ
7
 Πότσης  Κώστας  Μέλος  Συσπειρώσεις

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 1994 – 1995
α/α
 Επώνυμο  Όνομα  Αξίωμα  Παράταξη
1
 Καρυώτης  Χρήστος  Πρόεδρος  ΠΑΣΚ
2
 Ζαρκαδούλα  Ελένη  Αντιπρόεδρος  ΠΑΣΚ
3
 Ζούμπος  Θόδωρος  Γραμματέας  ΠΑΣΚ
4
 Μανωλαράκης  Θανάσης  Ταμίας  ΠΑΣΚ
5
 Φελέκης  Γιάννης  Μέλος  ΔΑΚΕ
6
 Καλογερόπουλος  Αθανάσιος  Μέλος  ΔΑΚΕ
7
 Καλογεράκη  Ευαγγελία  Μέλος  ΔΑΚΕ

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 1993 – 1994
α/α
 Επώνυμο  Όνομα  Αξίωμα  Παράταξη
1
 Καρυώτης  Χρήστος  Πρόεδρος  ΠΑΣΚ
2
 Βιτσαρά  Σοφία  Αντιπρόεδρος  ΠΑΣΚ
3
 Μαροπούλου  Σοφία  Γραμματέας  ΠΑΣΚ
4
 Ντούλας  Γιάννης  Ταμίας  ΠΑΣΚ
5
 Φελέκης  Γιάννης  Μέλος  ΔΑΚΕ
6
 Καλογερόπουλος  Αθανάσιος  Μέλος  ΔΑΚΕ
7
 Λάττας  Σπύρος  Μέλος  ΔΑΚΕ

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 1992 – 1993
α/α
 Επώνυμο  Όνομα  Αξίωμα  Παράταξη
1
 Λαγογιάννης  Αντώνιος  Πρόεδρος  ΠΑΣΚ
2
 Ιωάννου  Χρήστος  Αντιπρόεδρος  ΠΑΣΚ
3
 Χρήστου  Παύλος  Γραμματέας  ΠΑΣΚ
4
 Ζαρκαδούλα  Ελένη  Ταμίας  ΠΑΣΚ
5
 Κιούσης  Αθανάσιος  Μέλος  ΔΑΚΕ
6
 Γαβριελάτος  Ιωάννης  Μέλος  ΔΑΚΕ
7
 Τσιπλάκος  Κων/νος  Μέλος  ΔΑΚΕ

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 1991 – 1992
α/α
 Επώνυμο  Όνομα  Αξίωμα  Παράταξη
1
 Λαμπρινέας  Ηλίας  Πρόεδρος  ΠΑΣΚ
2
 Κυριαζίδης  Χαράλαμπος  Αντιπρόεδρος  ΠΑΣΚ – ΔΗ.ΣΥ.
3
 Χαζίρης  Μιχάλης  Γραμματέας  ΠΑΣΚ
4
 Χρήστου  Παύλος  Ταμίας  ΠΑΣΚ
5
 Κιούσης  Αθανάσιος  Μέλος  ΔΑΚΕ
6
 Γαβριελάτος  Ιωάννης  Μέλος  ΔΑΚΕ
7
 Τσιπλάκος  Κων/νος  Μέλος  ΔΑΚΕ

Παρατήρηση: Με την ΠΑΣΚ είχαν αρχικά εκλεγεί οι Αγγελόπουλος Γεώργιος και Παπαμιχαήλ Παναγιώτης, οι οποίοι παραιτήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από Χαζίρη Μιχαλη και Χρήστου Παύλο. Η ΠΑΣΚ – ΔΗ. ΣΥ. (Δημοκρατική Συμπαράταξη) προήλθε από τους τότε διαγαμμένους της ΠΑΣΚ. Για να συγκροτηθεί σε σώμα το Δ.Σ. χρειάστηκε το διάστημα από 30/10/1991 έως 25/2/1992, δηλαδή 3 μήνες και 25 ημέρες και 12 Συνεδριάσεις.

 

Δ.Σ. Συλλόγου “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”
Συνδικαλιστικό Έτος 1990 – 1991
α/α
 Επώνυμο  Όνομα  Αξίωμα  Παράταξη
1
 Αγγελόπουλος  Γεώργιος  Πρόεδρος  ΠΑΣΚ
2
 Χασάπης  Γεώργιος  Αντιπρόεδρος  ΠΑΣΚ – ΔΗ.ΣΥ.
3
 Παπαμιχαήλ  Παναγιώτης  Γραμματέας  ΠΑΣΚ
4
 Χρήστου  Παύλος  Ταμίας  ΠΑΣΚ
5
 Κιούσης  Αθανάσιος  Μέλος  ΔΑΚΕ
6
 Γαβριελάτος  Ιωάννης  Μέλος  ΔΑΚΕ
7
 Τσιπλάκος  Κων/νος  Μέλος  ΔΑΚΕ

  

 

Last modified: 12 Σεπτεμβρίου 2022

Close