Written by 04:32 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ.

Επιστολή Συλλόγου Περικλής προς γονείς νηπίων και προνηπίων που μοιράζεται την περίοδο των εγγραφών

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε.
«Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»Γιαβάση 7 -15242
Αγία Παρασκευή

Τηλ-Fax: 2106399318
http://www.syllogosperiklis.gr
info@syllogosperiklis.gr
Αγ. Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2013 

 

 

 

                                                        Αγαπητοί γονείς,

 

Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές βρισκόμαστε όλοι μας αντιμέτωποι  με την ίδια λυσσαλέα επίθεση που καταπίνει τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας.

 

Η συγκυβέρνηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ έχει μεταξύ άλλων βάλει στο στόχαστρο και το Δημόσιο Σχολείο:  Υποχρηματοδότηση, καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων και τμημάτων, μείωση εκπαιδευτικού προσωπικού, κατάργηση υποστηρικτικών δομών,  τραγικές ελλείψεις στις υποδομές, τη συντήρηση και τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, ακύρωση της παιδαγωγικής ελευθερίας, εμπορευματοποίηση του αγαθού της Παιδείας.

 

Ο μόνος δρόμος για να αντισταθούμε στην κοινωνική γενοκτονία που συντελείται είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε έναν κοινό συντονισμένο αγώνα  που θα ανατρέψει τα σχέδιά τους.

 

Με την επιστολή μας αυτή επιδιώκουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, καθώς θεωρούμε απαραίτητο να γνωρίσετε τα δικαιώματα που έχετε  ως γονείς και τον τρόπο διεκδίκησής τους .Το κράτος  φορολογεί τους πολίτες του πολύ σκληρά και οφείλει να παρέχει δημόσια δωρεάν παιδεία σε όλα τα παιδιά όπως ορίζει το ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

 

1. ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

α) Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική με το  N.3518, άρθρο 73, ΦEK 272 τ. A’, 21.12.2006) στον οποίο ορίζεται ότι:

«Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών. Η φοίτηση όσων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση αυτή έχει εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985.

β) Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Σε περιοχές που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης νηπιαγωγείου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να λειτουργήσει παράρτημα του πλησιέστερου προς αυτό νηπιαγωγείου.»

 

 

Αυτό σημαίνει ότι κάθε παιδί  που έχει γεννηθεί το έτος 2008 , υποχρεούται και προπάντων δικαιούται να φοιτήσει στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο (κλασικό ή Ολοήμερο) και ταυτόχρονα το κράτος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να του παρέχει φοίτηση σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο.

Είναι αλήθεια πως σε κάποιες περιπτώσεις  γίνονται κληρώσεις ακόμη και νηπίων. Κάτι τέτοιο δεν είναι σύννομο, καθώς είναι υποχρέωση του κράτους να ιδρύσει νέο σχολείο ή να δημιουργήσει παραρτήματα Νηπιαγωγείων , έτσι ώστε όλα τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε δημόσιο σχολείο, και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των παιδιών σε αυτό.

Ας μην ξεχνάμε ότι το Σύνταγμα, ο Υπέρτατος Νόμος του Κράτους ορίζει στο άρθρο 16 παρ. 4 που ισχύει και ψηφίστηκε το 1975 και αναθεωρήθηκε το 1996 και 2001 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

 

Το παραπάνω άρθρο του Ελληνικού Συντάγματος είναι σαφέστατο ως προς το δικαίωμα όλων των παιδιών να λαμβάνουν δωρεάν παιδεία, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια και δεν επιδέχεται οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία ή παρερμηνεία.

 

     2. ΠΡΟΝΗΠΙΑ

 

Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο καθορίζεται ως διετής (νήπια και προνήπια) καθώς:

  • Η διετία, εξασφαλίζει τη συνεχή και μη αποσπασματική φοίτηση των παιδιών από τα 4 χρόνια τους έως το  Δημοτικό Σχολείο , αφού είναι σημαντικό γι αυτά να έχουν ένα σταθερό περιβάλλον φοίτησης ως προς το χώρο, τα πρόσωπα και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθείται. Έτσι διασφαλίζεται η σταθερότητα στα τρία αυτά επίπεδα, η οικειότητα που αναπτύσσουν τα παιδιά με το χώρο αλλά και η συνέχεια της εκπαίδευσης τους, η οποία δεν διασπάται, δεν εναλλάσσεται ,ενώ γίνεται ομαλότερη η μετάβασή τους στο οικείο Δημοτικό.

 

  • Ο ένας χρόνος φοίτησης ενέχει τον κίνδυνο της μετατροπής  του Νηπιαγωγείου σε σχολική τάξη με ακαδημαϊκό σχολικό πρόγραμμα.

 

Η υποχρεωτικότητα του ενός έτους, σαφέστατα αναφέρεται     στους γονείς ,που τους υποχρεώνει να φέρουν τα παιδιά τους στο Νηπιαγωγείο τουλάχιστον για ένα χρόνο. Το κράτος ωστόσο, αφού οι γονείς το επιλέξουν και απευθυνθούν για εγγραφή σε δημόσιο Νηπιαγωγείο, οφείλει να παρέχει και τα δύο χρόνια φοίτησης (Ν. 1566/1985)

 

Βρίσκόμαστε έτσι μπροστά στην εξής αντίφαση:

Αφ’ενός ο νόμος 1566/86 ορίζει ότι η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι διετής και αφ’ετέρου αποποιείται της υποχρέωσής του να παρέχει φοίτηση σε όλα τα τα προνήπια που αιτούνται.

Το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί κάθε χρόνο με προφορικές εντολές προς τους/τις προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων, να μην γίνονται κανονικές εγγραφές προνηπίων επειδή δεν ιδρύει νηπιαγωγεία ή παραρτήματα, ούτε διορίζει Νηπιαγωγούς . Οι εντολές είναι προφορικές διότι, σύμφωνα με το νόμο, δεν μπορούν να δοθούν, δηλ. δεν είναι σύννομες.

 

Γονείς και Εκπαιδευτικοί ενωμένοι θα πρέπει να απαιτήσουμε:

 

  • Να γίνει κανονική εγγραφή όλων των προνηπίων τον Ιούνιο και ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων ή παραρτημάτων, έτσι ώστε κανένα παιδί  να μη υφίσταται το απαράδεκτο καθεστώς των κληρώσεων.

 

 

 

  • Να μην εφαρμοστεί στην πράξη καμία εγκύκλιος ή προφορική εντολή σχετική με προεγγραφές, εγγραφές κατά περίπτωση ή κληρώσεις προνηπίων, μέσω των οποίων αποκλείονται τα προνήπια ή μετατίθεται η εγγραφή τους σε χρόνο ακόμα και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η όλη διαδικασία είναι προς όφελος μόνο του Υπουργείου, το οποίο προσπαθεί με λογιστικά πρότυπα και με αναβολές, να μειώσει τις αντιδράσεις των γονιών και να τους εξαναγκάσει να λύσουν μόνοι τους το ζήτημα, στρέφοντάς τους είτε προς τον ιδιωτικό τομέα –όπου λειτουργούν πολλά Νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθμοί χωρίς νόμιμη άδεια, είτε προς δημόσιους παιδικούς σταθμούς όπου θα πληρώνουν τροφεία, είτε να μη φοιτήσουν καθόλου. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι ακόμα και η λύση των Δημόσιων Παιδικών Σταθμών ουσιαστικά σταδιακά εκλείπει, αφού π.χ. στο Χαλάνδρι οι μισοί έχουν κλείσει και οδηγούνται κι άλλοι στο κλείσιμο.

 

3.  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

Κάθε  παιδί  δικαιούται φοίτηση σε Ολοήμερο Νηπιαγωγείο , αν φυσικά το επιθυμείτε (δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση βεβαίωσης εργασίας ή ανεργίας ), σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους.

 

4.  ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

Η εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες είναι υποχρεωτική και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας (Ν.3699/2008, αρθ.1,παρ.1) Υποστηρικτικές δομές της Ειδικής Αγωγής μέσα στα γενικά Νηπιαγωγεία αποτελούν τα Τμήματα Ένταξης και η Παράλληλη Στήριξη(Υ.Α.27922/Γ6,ΦΕΚ 449/3-4-2007)

 

Ως γονείς και φορολογούμενοι πολίτες μπορείτε να απαιτήσετε:

 

  • Να ιδρυθούν τμήματα ένταξης σε όλα τα Νηπιαγωγεία τα οποία θα στελεχωθούν με κατάλληλα εκπαιδευμένους Νηπιαγωγούς με μόνιμη σχέση εργασίας και να υπάρχει διεπιστημονική ομάδα υποστηρικτική και συμβουλευτική προς το σχολείο και τις οικογένειες σε μόνιμη βάση.
  • Να εξασφαλίζεται μόνιμη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε σχολεία και παιδιά να υποστηρίζονται με συνέπεια και συνέχεια.
  • Να υπάρχει κατάλληλη υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή έτσι ώστε να έχουν ισότιμη  πρόσβαση στο σχολείο  όλα τα παιδιά.

 

5.  ΚΤΙΡΙΑ

 

Το κράτος είναι υποχρεωμένο να εξασφαλίσει κατάλληλα κτίρια για όλα τα παιδιά 4-6 χρόνων που να ανταποκρίνονται στις βιολογικές και εκπαιδευτικές ανάγκες αυτής της ηλικίας και ανάλογα με το είδος του Νηπιαγωγείου (κλασσικό ή ολοήμερο).

 

Μπορείτε  να απευθύνεστε:

  • στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας
  • στο Συνήγορο του παιδιού
  • στο Υπουργείο Παιδείας

 

 

 

Προσοχή!

Μην επιτρέψετε οι εμφανείς ελλείψεις σε κτιριακές υποδομές και κυρίως σε χωρητικότητα- εμβαδόν των αιθουσών διδασκαλίας, να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα από την πλευρά της διοίκησης, για καταργήσεις- συγχωνεύσεις τμημάτων (τέτοιες πολλαπλασιάζονται σήμερα). Αυτό θα σημάνει την αποπομπή πλήθους προνηπίων από τη Δημόσια Εκπαίδευση.

Αντίθετα, απαιτείστε περισσότερες αίθουσες διδασκαλίας και νέα διδακτήρια με σύγχρονες προδιαγραφές, όπως έχετε δικαίωμα.

 

 

Αγαπητέ Γονέα,

 

Μη διστάσεις να ενώσεις τη φωνή σου με άλλους γονείς , μέσα απο συλλόγους και ενώσεις γονέων ,να μιλήσεις με τις/τους Νηπιαγωγούς και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε της περιοχής σου.  

 

            Να είσαι σίγουρος ότι οι Εκπαιδευτικοί είμαστε με το μέρος σου

και κάνουμε αγώνες για την προάσπιση

 του Δημόσιου Νηπιαγωγείου- του Δημόσιου Σχολείου.

 

Χρωστάμε στα ίδια μας τα παιδιά

              να δώσουμε αυτούς τους αγώνες, γονείς και εκπαιδευτικοί  ενωμένοι,

 ώστε να είναι και νικηφόροι. 

Last modified: 10 Ιουνίου 2013

Close