Written by 04:41 Αιρετοί, Αρχική Σελίδα

Ενημερωτικό δελτίο του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ Δημήτρη Πολυχρονιάδη εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της Διεξόδου ΕΚΠ/ΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ Ενημερωτικό δελτίο                                                  28 – 5 – 2013

του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ Δημήτρη Πολυχρονιάδη

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της Διεξόδου ΕΚΠ/ΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας κοινοποιώ τον πίνακα οργανικής σύνθεσης Διδακτικού προσωπικού όπως συντάχθηκε και στάλθηκε από τη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας στο ΥΠΑΙΘΠΑ (συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας της 22 – 5 – 2013, ο οποίος καταψηφίστηκε από τα αιρετά μέλη του ΠΥΣΠΕ, όπως σας ενημέρωσα με προηγούμενο ενημερωτικό δελτίο).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 31-8-2013

ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  :    Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ :      Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  :        052

 

ΚΛΑ-ΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οργανικές θέσεις

Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί

Έλλειμμα (-) Πλεόνασμα (+) προσωπικού

Εκτίμηση ΠΥΣΠΕ ελλείμματα (-) / πλεονάσματα (+)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ

ΙΔΑΧ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ70 Δάσκαλοι

1805

1799

0

1799

-6

-20

 

ΠΕ60 Νηπιαγωγοί

411

436

0

436

+25

-10

 

ΠΕ06 Αγγλικών

131

140

0

140

+9

-30

 

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

121

164

0

164

+43

-50

 

ΠΕ16 Μουσικής

54

77

1

78

+24

-30

 

 

 

Είναι σίγουρο ότι η νέα σχολική χρονιά (2013 – 2014) θα βρει τα σχολεία μας χωρίς δασκάλους, με μετακινήσεις εκπαιδευτικών και αναθέσεις υποχρεωτικών υπερωριών (ουσιαστικά απλήρωτων), με μετακινούμενους μαθητές από σχολείο σε σχολείο, με πληθωρικά τμήματα, όπου στην παιδαγωγική διαδικασία θα στερείται το δικαίωμα της δημιουργίας, με Νηπιαγωγεία, όπου η κλήρωση νηπίων θα είναι καθεστώς και όχι εξαίρεση, με διδακτικά αντικείμενα χωρίς διδασκαλία (Αγγλικά – Μουσική – Φυσική Αγωγή).

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας επισυνάπτουμε και μια εκτενή ενημέρωση για τους τελευταία ψηφισθέντες νόμους και ΠΔ τα οποία αφορούν το εργασιακό μας μέλλον, καθώς με μια σειρά νομοθετημάτων των τελευταίων μηνών, τροποποιούνται ριζικά οι εργασιακές σχέσεις στο Δημόσιο και συγκεκριμενοποιείται ο τρόπος απόλυσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Στην υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού λοιπόν έχουμε:

Α. ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ και ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Την Κυριακή 27 Απριλίου ψηφίστηκε, με 168 «ναι», 123 «όχι» κι 1 «παρών» σε σύνολο 292 παρόντων βουλευτών το πολυνομοσχέδιο ή αλλιώς το νέο «μίνι Μνημόνιο».

ΤΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ:

Με το πολυνομοσχέδιο, νομοθετήθηκε πρώτα απ’ όλα νέα μείωση στην πράξη του κατώτερου μισθού, χάρη στην τροπολογία που κατέθεσε τελευταία στιγμή το ΠΑΣΟΚ, με διάφορες μεγαλοστομίες περί μέτρων αντιμετώπισης της ανεργίας. Η διάταξη (υποπαράγραφος ΙΔ.1, 2, 3, 4 5,6) προβλέπει ολιγόμηνη πρόσληψη ανέργων σε ΟΤΑ, περιφέρειες ή άλλες υπηρεσίες όπως σχολεία και νοσοκομεία. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών είναι από το ΕΣΠΑ. Εισάγεται επισήμως ο όρος «ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ» και όχι εργαζόμενοι. Οι ωφελούμενοι λοιπόν, «κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας», θα έχουν καθαρές αμοιβές  «όχι μεγαλύτερες» από 490  ευρώ ή 19,6 ευρώ καθαρά την ημέρα όσοι είναι άνω των 25 ετών και 427 ευρώ μηνιαία ή 17 ευρώ την ημέρα για όσους είναι κάτω των 25 ετών. Μια ακόμη αντιδραστική καινοτομία εισάγεται: ο μισθός των 490 και 427 ευρώ δεν είναι κατώτατος αλλά ανώτατος!!!

Επιταχύνεται η «διεκπεραίωση» των υποθέσεων από τα πειθαρχικά συμβούλια με στόχο την επιτάχυνση της διαθεσιμότητας.

«Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων δεν υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αλλά σε προσφυγή ενώπιον του ΣΤΕ» (Υποπαράγραφος ΣΤ2,2).  Και, η πειθαρχική δίωξη-και άρα η διαθεσιμότητα- «αρχίζει με την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο ή την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο…» (Υποπαράγραφος ΣΤ6,1) , ενώ νομοθετείται ότι κάθε πράξη με την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη και κάθε πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Σώμα Ελεγκτών Δ.Δ. (Υποπαράγραφος ΣΤ11,1). 

Αυξάνει το ωράριο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά 2 ώρες (υποπαράγραφος Θ2, 2, 3,4) αντικαθιστώντας την παράγραφο 13 του αρ. 24 του ν. 1566. Με την απόφασή της η κυβέρνηση να αυξήσει το ωράριο των καθηγητών κατά δυο ώρες την εβδομάδα, 10.000 αναπληρωτές δε θα δουν ξανά την πόρτα των σχολείων, άλλοι 10.000-15.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα οδηγηθούν σε αναγκαστικές μεταθέσεις την επόμενη διετία  και αρκετοί στην απόλυση.

Σε συνέχεια αυτού, εκδίδεται ΠΔ για τις υποχρεωτικές μετακινήσεις-μεταθέσεις.

 

Στην ίδια λογική είναι και η τροποποίηση της παρ. 5 του αρ. 4 του 1566, με την οποία δίνεται η δυνατότητα για τη «λειτουργία επταθέσιων έως και ενδεκαθέσιων δημοτικών σχολείων, καθώς και δημοτικών σχολείων άνω των δωδεκαθέσιων, όταν το επιβάλλουν λειτουργικοί και παιδαγωγικοί λόγοι, όπως είναι ο αριθμός των μαθητών, οι διατιθέμενοι χώροι διδασκαλίας και οι αποστάσεις μεταξύ των σχολείων» (Υποπαράγραφος Θ2,1). Η ρύθμιση αυτή, έρχεται να δώσει νομική κάλυψη σε συγχωνεύσεις σχολείων και καταργήσεις τμημάτων. Ο «εξορθολογισμός» των οργανικών θέσεων θα γίνει με συμπίεση του αριθμού των μαθητών, με ελάχιστο και όχι ανώτερο όριο τον αριθμό των 25. Σ’ αυτό συνηγορεί και η πεισματική άρνηση του Υφυπουργού Παιδείας Παπαθεοδώρου στη συνάντηση στις 21/4 με τη ΔΟΕ να δεσμευτεί  ότι δεν θα προχωρήσει στην κατάργηση των οργανικών θέσεων στο ολοήμερο.

 

Β. Το Π.Δ. για τις υποχρεωτικές μετακινήσεις – μεταθέσεις στην εκπαίδευση

 

Σε συνέχεια των διατάξεων του Πολυνομοσχεδίου για την αύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών και τον «εξορθολογισμό» των οργανικών θέσεων, κατατέθηκε Π.Δ. για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας για υποχρεωτικές μετακινήσεις –μεταθέσεις στην εκπαίδευση:

«Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετατίθενται: Για το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και με δαπάνη του Δημοσίου από Διεύθυνση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, από σχολείο σε σχολείο σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης και οργανικής θέσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε περιπτώσεις υπεραριθμίας».
Μέχρι τώρα γινόταν κανονικά ρύθμιση υπεραριθμίας των διαθεσιττών  εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά, σε ασθένειες και σε κενά που όλοι γνωρίζουμε  ότι προκύπτουν μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και μάλιστα οι εκπαιδευτικοί δεν αρκούν  (βλέπε: προσλήψεις αναπληρωτών, ολοήμερα νηπιαγωγεία που δε λειτούργησαν, αγγλικά και γαλλικά που δε διδαχτήκαν, αναρρωτικές άδειες που κλείνουν τάξεις , παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν είχαν δάσκαλο)  Με την αύξηση του ωραρίου στη δευτεροβάθμια  και τις  επικείμενες συγχωνεύσεις σχολείων στην πρωτοβάθμια, την εκδίωξη των προνηπίων και την κατάργηση ολοήμερων  δημιουργείται  ένας στρατός «υπεράριθμων» εκπαιδευτικών με αποκλειστικό στόχο τη μείωση των οργανικών θέσεων και τις απολύσεις.

Σηματοδοτείται η αρχή του τέλους  του αμετάθετου και της σταθερής οργανικής θέσης την οποία ο εκπαιδευτικός κατείχε με βάση κάποια μετρήσιμα κριτήρια (μόρια). Πρόκειται για ένα θηριώδες «πρόγραμμα κινητικότητας» στην εκπαίδευση, το οποίο  αλλάζει συθέμελα το δημόσιο σχολείο και τη ζωή των εκπαιδευτικών  και το οποίο θα ανανεώνεται κάθε χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες (οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης κυρώνονται το αργότερο έως 15 Ιουνίου κάθε έτους).

Με αυτό τον τρόπο, χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα βρεθούν στη θέση να μετακομίζουν όπου η υπηρεσία το επιθυμεί, αλλιώς απολύονται.

Ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν είναι αυτοί που δεν συμπληρώνουν το 60% τουλάχιστον του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους σε σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολικών μονάδων, της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας, με μαθήματα της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης, της πρώτης και δεύτερης ειδικότητας.

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα χαρακτηριστούν εξ’ ολοκλήρου υπεράριθμοι κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα. Για τη σύνταξη των πινάκων υποχρεωτικών μεταθέσεων σε περιοχές της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης (πίνακες περιφερειακής εμβέλειας), οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν δηλώσεις συναίνεσης μέσα σε τρεις ημέρες.

Όσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση, καθώς και όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση, κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας.

Μετά την υποβολή των δηλώσεων συναίνεσης, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια συντάσσουν προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής μετάθεσης των εκπαιδευτικών «κατά φθίνουσα σειρά με βάση τις μονάδες – μόρια που οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν και τα κριτήρια και την αποτίμησή τους».

Μετά την έκδοση των τελικών πινάκων υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων των περιοχών μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά και επιθυμούν να μετατεθούν. Οι εκπαιδευτικοί που δεν δηλώνουν καμία προτίμηση, λογίζεται ότι συναινούν στη μετακίνησή τους σε όλες τις περιοχές μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.

 

 ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΔ:

 

«Με βάση την κατάταξή τους στους τελικούς πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας και τις δηλώσεις προτίμησης, οι εκπαιδευτικοί μετατίθενται με απόφαση του υπουργού Παιδείας, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και σχετική εισήγηση των αρμοδίων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (ΑΠΥΣΔΕ – ΑΠΥΣΠΕ).

  1. Οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν εξ’ ολοκλήρου υπεράριθμοι, καθώς όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση σε οργανικά κενά ή δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση, με απόφαση του υπουργού Παιδείας, κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τις μονάδες που συγκεντρώνουν και καλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων των περιοχών μετάθεσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά ανά την επικράτεια. Με βάση την κατάταξή τους στους πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας και τις δηλώσεις προτίμησης οι εκπαιδευτικοί μετατίθενται σε οργανικά κενά σχολείων ή ομάδων σχολείων περιοχών μετάθεσης ανά την επικράτεια, με απόφαση του υπουργού Παιδείας, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και σχετική εισήγηση των αρμοδίων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (ΑΠΥΣΔΕ – ΑΠΥΣΠΕ).
  2. Για την κατάταξη των υπεράριθμων εκπαιδευτικών στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων θα εφαρμοστούν τα κριτήρια του Π.Δ. 50/1996 που είναι η συνυπηρέτηση, τα χρόνια υπηρεσίας, η εντοπιότητα και οι οικογενειακοί λόγοι».

 

Στη διαθεσιμότητα και σε  κίνδυνο απόλυσης και οι μακροχρόνια ασθενείς

 

Αυστηροποιείται  το πλαίσιο χορήγησης των αναρρωτικών αδειών (άρθρα 6 έως 11).

 Σε περίπτωση κάλυψης του ανώτατου χρόνου αναρρωτικής άδειας, που αντιστοιχεί σε τόσους μήνες όσα τα έτη υπηρεσίας (με αφαίρεση αδειών της προηγούμενης 8ετίας) και  μπορεί κατά περίπτωση να φτάσει μέχρι τους 12 συνεχόμενους μήνες, μπορεί κάποιος υπάλληλος να τίθεται αυτεπάγγελτα σε διαθεσιμότητα διάρκειας ενός έτους ή δύο ετών (άρθρο 9).

Σε περίπτωση που δύο μήνες πριν τη λήξη της διαθεσιμότητας, οι υγειονομικές επιτροπές αποφανθούν πως δεν είναι ικανός να επιστρέψει στα καθήκοντά του, τότε απολύεται υποχρεωτικά (άρθρο 8, 8 και 9,3).

Επίσης, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 10 ημέρες τον χρόνο, (με εξαίρεση περιπτώσεις δυσίατου νοσήματος, προβλήματος κύησης, χειρουργικής επέμβασης ή νοσηλείας τουλάχιστον τεσσάρων ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο).

Ακόμη και για τις βραχυχρόνιες άδειες θα πρέπει να προσκομίζεται γνωμάτευση θεράποντος ιατρού για άδεια ακόμη και μιας ημέρας έως 3ημέρες, γνωμάτευση διευθυντή κλινικής ή επικεφαλής μονάδας δημοσίου νοσοκομείου για άδεια έως πέντε ημερών κάθε φορά και όχι πάνω από 10 το χρόνο. (αρ.7). Τέλος, ειδικές υγειονομικές επιτροπές για τα δυσίατα νοσήματα (αρ.11) θα γνωματεύουν και για απολύσεις.

 

 

Ο σχολιασμός είναι μάλλον περιττός  και η δράση μας αναγκαία, από οποιαδήποτε θέση και αν βρισκόμαστε

 

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ Γ. Σ. ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΣ

 

 

Δημήτρης Πολυχρονιάδης Αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας  6945394406, 2108068683(οικία), 2108020697(σχολείο)  dimpol1968@gmail.com

Αναπληρωτής Αιρετός: Κώστας Πότσης 6937050808, 210 6774416(οικία), 2106390210(σχολείο) kostaspotsis53@gmail.com

 

 

 

Last modified: 29 Μαΐου 2013

Close