Written by 18:31 Slider, Αιρετοί, Αρχική Σελίδα

Ενημέρωση του αιρετού Β΄Αθήνας Ν. Παπασπύρου για τη συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας (17/9)

 

κιμωλίες

14ο Ενημερωτικό δελτίο

του αιρετού εκπροσώπου στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας

Νίκου Παπασπύρου

και της αναπληρωματικής αιρετού Β΄ Αθήνας

Άννας-Μάγιας Σταυροπούλου

εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  «Διέξοδος Εκπαιδευτική Συσπείρωση»

 

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας  με τα εξής θέματα:

1. «Κρίση λειτουργικά υπεραρίθμων και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 60 και ΠΕ 70»

     Ως αιρετός εκπρόσωπος  των εργαζομένων είχα μειοψηφίσει στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ που είχε γίνει στις 3/9/2015 και είχε κρίνει τις λειτουργικές  υπεραριθμίες των σχολικών μονάδων, γιατί στις κρίσεις αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων και οι θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.

Στην εισήγηση του προέδρου του ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας αναφέρεται ότι:

«υπάρχουν σχολεία που λειτουργούν με λιγότερα τμήματα από τις υπάρχουσες θέσεις», δεν αναφέρεται  όμως ότι σε αρκετά από αυτά τα σχολεία λειτουργούν τμήματα που ο αριθμός των μαθητών τους υπερβαίνει τον οριζόμενο στην  κείμενη νομοθεσία.

     Οι τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών έγιναν με απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης Β΄ Αθήνας και στο υπηρεσιακό συμβούλιο ήρθαν έτοιμοι για επικύρωση όπου δεν ψηφίστηκαν από τους αιρετούς εκπροσώπους παρά μόνο από τα μέλη της Διοίκησης.

 2.«Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση και αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ – Αμοιβαίες αποσπάσεις – μετακινήσεις εκπαιδευτικών»

     Οι τοποθετήσεις  των εκπαιδευτικών έγιναν από το Δ/ντή Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και ήρθαν στο υπηρεσιακό Συμβούλιο για επικύρωση χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό και χωρίς διαφάνεια. Υπήρξε μάλιστα συγκεκριμένη περίπτωση εκπαιδευτικού που δεν τοποθετήθηκε σε σχολείο της πρώτης προτίμησης του ενώ με βάση το μοριοδοτικό πίνακα θα έπρεπε να είχε τοποθετηθεί σε αυτό το σχολείο. Επίσης τοποθετήθηκαν εκπαιδευτικοί σε σχολεία που δεν είχαν δοθεί λειτουργικά κενά, ενώ δεν υπήρχαν εκεί εκπαιδευτικοί που είχαν πάρει άδεια. Ο πίνακας των λειτουργικών κενών που είχε δοθεί δεν είχε επικαιροποιηθεί και δεν αντιστοιχούσε στις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.

     Οι προσωρινές τοποθετήσεις των  εκπαιδευτικών έγιναν με απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης Β΄ Αθήνας και στο υπηρεσιακό συμβούλιο ήρθαν για επικύρωση όπου δεν ψηφίστηκαν από τους αιρετούς εκπροσώπους παρά μόνο από τα μέλη της Διοίκησης.

    Αξιοσημείωτο και ενδεικτικό γεγονός της αντιδημοκρατικής – αντιεκπαιδευτικής  πρακτικής, αλλά και  νοοτροπίας του Δ/ντή Εκπ/σης Β΄ Αθήνας  είναι ότι αποφάσισε να μετακινήσει εκπαιδευτικό που είχε αποσπασθεί  φέτος στη Διεύθυνση της Β΄ Αθήνας από άλλο ΠΥΣΠΕ και μάλιστα με προφορική εντολή.

   Η απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης  Β΄ Αθήνας να μετακινήσει τον εκπαιδευτικό σε άλλη Διεύθυνση,  έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την υπουργική απόφαση με Αρ.Πρωτ.13407_ /Δ1/27-08-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ με την οποία αποσπάται ο συνάδελφος, αλλά και με την απόφαση του ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας να τον τοποθετήσει σε σχολική μονάδα της Β΄ Αθήνας.

Με τέτοιου είδους ενέργειες η Διοίκηση προσπαθεί να συγκαλύψει τα τεράστια κενά εκπαιδευτικών που υπάρχουν και να μειώσει τις αντιδράσεις των γονιών και της τοπικής κοινωνίας.

 Για το θέμα αυτό που μπορεί να πάρει μεγάλες διαστάσεις,  καθώς  υπάρχουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπασθεί και η οργανική τους θέση δεν έχει καλυφθεί , έχει ενημερωθεί το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., οι αιρετοί του ΚΥΣΠΕ και το Δ.Σ. του Συλλόγου στο οποίο ανήκει ο εκπαιδευτικός.

 3. Προτάσεις για τοποθετήσεις αναπληρώτριας Προϊσταμένης σε Νηπιαγωγεία

Έγιναν από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και εγκρίθηκαν 4 προτάσεις για προσωρινές τοποθετήσεις Προϊσταμένων στα ακόλουθα Νηπιαγωγεία:

9ο Αγίας Παρασκευής

Εκάλης

2ο Μεταμόρφωσης

23ο Ν. Ιωνίας

Οι προϊσταμένες ορίστηκαν με βάση τα χρόνια υπηρεσίας

 

Συναδέλφισσες, οι

Η πολιτική της λιτότητας και των περικοπών καλά κρατεί ανταποκρινόμενη στο πνεύμα, τη ψυχή και την ουσία των 3 μνημονίων και υλοποιώντας τις  κατευθύνσεις της ΕΕ, του κεφαλαίου και του σχολείου της αγοράς, με αποτελέσματα διαλυτικά τόσο για τη λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου όσο για τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών.

Η συσπείρωση στα σωματεία μας και η μαχητική  παρουσία και δράση όλων μας στους καθημερινούς αγώνες αποτελούν τη μόνη εγγύηση ακύρωσης των σχεδίων της αντιεκπαιδευτικής και αντεργατικής πολιτικής τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας: Νίκος Παπασπύρος

Τηλ.: 6973056740. Τηλ. Σχολείου: 2106515590

Email: telefteothranio@yahoo.gr

Αναπληρωτής αιρετός Β΄ Αθήνας: Άννα-Μάγια Σταυροπούλου

Τηλ. 6977533041. Τηλ. Σχολείου: 2106006149

ΕMail: annamayaparis@yahoo.gr

 

Last modified: 19 Σεπτεμβρίου 2015

Close