Written by 08:45 Αιρετοί, Αρχική Σελίδα

Ενημέρωση του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ Δημήτρη Πολυχρονιάδη εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της Διεξόδου ΕΚΠ/ΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 7/1/2014

Ενημερωτικό δελτίο  Νο 32                                                         7 – 1 – 2014

του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ Δημήτρη Πολυχρονιάδη

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της Διεξόδου ΕΚΠ/ΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

Για τη  συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 7/1/2014

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ της Β΄ ΑΘΗΝΑΣ στις 7/1/2014 (09:30 το πρωί) συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών  σε 4/θ  και  άνω Δημοτικά Σχολεία (για   υπόλοιπο  θητείας) ».

  Το ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας ομόφωνα πρότεινε την τοποθέτηση σε κενούμενες θέσεις Δ/ντών Σχολικών μονάδων της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας (κατόπιν συνταξιοδοτήσεων των προηγούμενων Δ/ντών τους) τους παρακάτω συναδέλφους:

Μπαραμπούτη Μελπομένη  στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Πεντέλης

Φονιά Μαρία                        στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων

(οι τοποθετήσεις έγιναν με βάση τις δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων που είχαν καταθέσει οι συναδέλφισσες και τη σειρά τους στον πίνακα υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών μονάδων της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας).

Επίσης, κατά πλειοψηφία πρότεινε την τοποθέτηση στην κενούμενη θέση Δ/ντή Σχολικής μονάδας της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας (κατόπιν συνταξιοδότησης του προηγούμενου Δ/ντή ) του συνάδελφου:

Ανδρώνη Αθανασίου  στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας (την συγκεκριμένη πρόταση τοποθέτησης δεν την ψήφισα, διότι ως αιρετό μέλος του ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας ζήτησα από την προηγούμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ  της 20ης  – 12 – 2013,  τον αριθμό πρωτοκόλλου της δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων που υποβλήθηκε από τον συγκεκριμένο συνάδελφο, καθώς και την πράξη του ΠΥΣΠΕ με την οποία έγινε η αποδοχή της δήλωσης προτιμήσεων σχολικών μονάδων του συναδέλφου, η οποία υποβλήθηκε στο τέλος Ιανουαρίου του 2012 κατόπιν εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, ώστε να διαγραφεί από τον πίνακα επιλογής υποψηφίων σχολικών συμβούλων, όπου ήταν εγγεγραμμένος και να παραμείνει στον πίνακα επιλογής υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας και οι απαντήσεις του Δ/ντή Εκπ/σης Β΄ Αθήνας ήταν ότι δεν κρατήθηκε αριθμός πρωτοκόλλου για καμία δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων των υποψηφίων Δ/ντών του πίνακα επιλογής υποψηφίων Δ/ντών του ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας και για το ζήτημα της πράξης του ΠΥΣΠΕ που θα έκανε αποδεκτή τη συγκεκριμένη δήλωση προτίμησης ότι δεν προβλέπεται τέτοιου είδους διαδικασία από το νόμο. Επειδή θεωρώ ότι η ευθύνη για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και του αδιάβλητου της όλης διαδικασίας βαρύνει αποκλειστικά τα μέλη του ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας της περιόδου εκείνης – Ιανουάριος 2012 –  και για λόγους αρχής, διαφωνώντας πλήρως με τις απαράδεκτες ρυθμίσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ να διακρίνει τους συναδέλφους σε κατηγορίες λιγότερο ή περισσότερο  «ευνοούμενων», όπως έγινε με τους συναδέλφους υποψήφιους σχολικούς συμβούλους, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει και στις διαδικασίες επιλογής Δ/ντών και το ΥΠΑΙΘ τους είχε παραχωρήσει το δικαίωμα να παραμένουν και στους δύο πίνακες επιλογής (Σχολικών Συμβούλων & Δ/ντών Σχολικών Μονάδων), καταψήφισα τη συγκεκριμένη πρόταση τοποθέτησης σε θέση Δ/ντή σχολικής μονάδας της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/-οι μπορούν να απευθύνονται στον αιρετό ή στη Β΄ Δ/νση Π. Ε. Αθήνας.                

 ΘΕΜΑ  2ο: «Πρόταση τοποθέτησης Υποδιευθυντή σε 10/θ και άνω Δημοτικό Σχολείο ( για  υπόλοιπο θητείας ) ».

Το ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας ομόφωνα αποφάσισε την τοποθέτηση στη θέση του Υποδιευθυντή στο 1ο Δημ. Σχ. Αγίας Παρασκευής του συναδέλφου Πετρόπουλου Νικολάου (κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων) δασκάλου του ομώνυμου σχολείου, ο οποίος είχε περισσότερα έτη υπηρεσίας έναντι του ετέρου συναδέλφου που είχε καταθέσει αίτηση για την κατάληψη της ομώνυμης θέσης (δεν υπήρχε πρόταση από το Σύλλογο Διδασκόντων του ομώνυμου σχολείου).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αιρετό ή στη Β΄ Δ/νση Π. Ε. Αθήνας.

 

 ΘΕΜΑ 3ο: «Γνωμοδότηση για τη συνάφεια Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών  εκπαιδευτικών ».

Το ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά για τη συνάφεια Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών συναδέλφου (μόνιμης) του κλάδου Δασκάλων ΠΕ70 με οργανική θέση στη Β΄ Δ/νση Π. Ε. Αθήνας, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε και τις κείμενες διατάξεις του νόμου και απέρριψε την αίτηση για αναγνώριση συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναδέλφου αναπληρώτριας ΠΕ08, διότι έλειπαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από το φάκελο της αίτησής της.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στον αιρετό ή στη Β΄ Δ/νση Π. Ε. Αθήνας.

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ τέθηκαν από την πλευρά μας τα ζητήματα που αφορούν την κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό ειδικοτήτων στα σχολεία της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας (Φυσικής Αγωγής, Πληροφορικής κλπ.) αλλά και δασκάλων, χωρίς να υπάρξει καμία εξέλιξη επί του θέματος από την πλευρά της διοίκησης.

Επίσης τέθηκε το ζήτημα της επικείμενης (σύμφωνα με πληροφορίες μας) συγχώνευσης όλων των συστεγαζόμενων Δημοτικών Σχολείων της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης Αττικής, γεγονός που θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών της περιοχής μας και θα φέρει ένα ακόμα πλήγμα σε βάρος της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τα Δημόσια Σχολεία, γεγονός για το οποίο η Διοίκηση δεν έλαβε θέση (για το ζήτημα έχω ήδη ενημερώσει το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. ζητώντας σχετική παρέμβασή του).

Ακόμα θέσαμε το ζήτημα της τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες της περιοχής μας των νεοπροσληφθέντων συμβασιούχων, μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, τραπεζοκόμων, επιστατών σχολικών μονάδων, κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνο το ΠΥΣΠΕ, αλλά οι Δ/νσεις Εκπ/σης, ζητώντας την κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων, με προτεραιότητα στα Νηπιαγωγεία, με αντίστοιχο προσωπικό με μόνιμες και σταθερές εργασιακές σχέσεις.

Για όλα τα παραπάνω καλώ τα Δ. Σ. των Συλλόγων Εκπ/κών Π. Ε. της περιοχής μας  να επιληφθούν και όλοι μαζί με συντονισμένους διεκδικητικούς αγώνες και παρεμβάσεις να παλέψουμε για την ανατροπή των βάρβαρων αντιλαϊκών πολιτικών που μας επιβάλουν οι κυβερνήσεις (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ) στο πλαίσιο της εφαρμογής των πολιτικών της Ε. Ε. και του ΔΝΤ που διαλύουν και απαξιώνουν τη Δημόσια Δωρεάν Εκπαίδευση στη χώρα μας. 

 

 

Δημήτρης Πολυχρονιάδης Αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας  6945394406, 6943235498,  2108068683(οικία), 2108020697(σχολείο)  dimpol1968@gmail.com

Αναπληρώτρια Αιρετός: Καββαδία Φωτεινή 6932628101, 6975845567, 210 8068683 (οικία), 2108020788(σχολείο) dimpol1968@gmail.com

Last modified: 8 Ιανουαρίου 2014

Close