Written by 22:19 Αιρετοί, Αρχική Σελίδα

Ενημέρωση του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ Δημήτρη Πολυχρονιάδη εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της Διεξόδου ΕΚΠ/ΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 16/10/2013

Ενημερωτικό δελτίο  Νο 25                                                           17 – 10 – 2013

του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ Δημήτρη Πολυχρονιάδη

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της Διεξόδου ΕΚΠ/ΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

Για τη  συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 16/10/2013

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ της Β΄ ΑΘΗΝΑΣ στις 16/10 (10:30 το πρωί) συζητήθηκε το παρακάτω θέμα :

 

«Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Αγγλικής ΠΕ06, Πληροφορικής ΠΕ19-20, Φυσικής Αγωγής ΠΕ11) από μετάταξη και τοποθέτηση συναδέλφου ΠΕ06 από απόσπαση από ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας».

 

Το ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας στη συνεδρίαση του της 16 – 10 – 2013 εξέτασε τις προσωρινές τοποθετήσεις (για το σχολικό έτος 2013 – 2014)  τριάντα ένα (31) συναδέλφων ειδικοτήτων (Αγγλικής – Πληροφορικής – Φυσικής Αγωγής) που ήρθαν στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας με τη διαδικασία των μετατάξεων από τη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση κατόπιν της εξέτασης  και ικανοποίησης  των ενστάσεων τους που είχαν υποβάλει στο ΥΠΑΙΘ κατά τη διαδικασία των μετατάξεων του Σεπτεμβρίου 2013). Τις τοποθετήσεις αυτές δεν τις ψηφίσαμε διατρανώνοντας έτσι την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεση μας στην καθ’ όλα παράνομη και παράτυπη διαδικασία των μετατάξεων που επέλεξε να υλοποιήσει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, χωρίς τη σύσταση οργανικών θέσεων στην Π. Ε. για τις ειδικότητες που μετατάχθηκαν και υπό την απειλή της διαθεσιμότητας – απόλυσης για τους συναδέλφους των ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας, καθιστώντας υποχρεωτικές τις μετατάξεις αυτές και πλήρως ενταγμένες στο σχέδιο του ΥΠΑΙΘ και της κυβέρνησης για τη δημιουργία δεξαμενής πλεοναζόντων προς διαθεσιμότητα και απόλυση εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτκών της κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ – ΕΚΤ.

Επίσης το ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας προχώρησε στην τοποθέτηση αποσπασμένης συναδέλφου – Αγγλικής ΠΕ06 (από ΠΥΣΔΕ) σε σχολική μονάδα της Β΄ Αθήνας.

Οι τοποθετήσεις των συναδέλφων έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι – ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στον αιρετό ή στη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας. 

 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 

Καταγγέλλουμε το Δ/ντή Εκπαίδευσης της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας, διότι οι μέχρι τώρα τοποθετήσεις των αναπληρωτών συναδέλφων μας μέσω ΕΣΠΑ (δασκάλων και ειδικοτήτων) έγιναν χωρίς καμία γνώση των μελών του ΠΥΣΠΕ και με την απόλυτη ευθύνη του Δ/ντή Εκπαίδευσης. Η πολιτική της απαξίωσης και κατάργησης των υπηρεσιακών συμβουλίων που υιοθετεί και εφαρμόζει η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘ μέσω τέτοιων μεθόδων (δίνοντας το δικαίωμα στους Δ/ντές Εκπ/σης να τοποθετούν τους συναδέλφους αναπληρωτές χωρίς την έγκριση και τον έλεγχο των υπηρεσιακών συμβουλίων) και η γενικότερη υποβάθμιση και αποψίλωση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιακών συμβουλίων, εντάσσεται σε συγκεκριμένο σχέδιο της κυβέρνησης και του ΥΠΑΙΘ για περαιτέρω περιστολή και κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων και κατακτήσεων των εκπαιδευτικών της Π. Ε. Η αντίσταση όλων μας και η ανατροπή αυτών των πολιτικών είναι μονόδρομος.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Στη Β΄ Δ/νση Π. Ε. Αθήνας παρατηρούνται, ένα και πλέον μήνα μετά την έναρξη του σχολικού έτους, σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού των ειδικοτήτων: Δασκάλων, Αγγλικής, Γερμανικής, Φυσικής Αγωγής, Πληροφορικής, Θεατρικής Αγωγής, Εικαστικών, Μουσικής με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εύρυθμη λειτουργία όλων σχεδόν των Δημοτικών Σχολείων της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας. Το ολοήμερο υπολειτουργεί στα περισσότερα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής και δεν λειτουργεί καθόλου σε ορισμένα. Η παράνομη μετακίνηση 62 συναδέλφων μας (δασκάλων) από το ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας στα ΠΥΣΠΕ Ανατολικής & Δυτικής Αττικής (από τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης Αττικής) έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να καλυφθούν τα κενά σε δασκάλους που έχει η Β΄ Δ/νση Π. Ε. Αθήνας και αυτή τη στιγμή να ζητούνται αναπληρωτές από τη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας για την κάλυψη των κενών, αφού δεν επιστρέφουν οι μόνιμοι συνάδελφοι που μετακινήθηκαν παράνομα στις Δ/νσεις που ανήκουν. Το παράλογο και πρωτάκουστο είναι ότι με απόλυτη θρασύτητα και ανευθυνότητα ο κος Περιφερειακός Δ/ντης Π. & Δ. Εκπ/σης Αττικής σε δηλώσεις του προς εμάς (στο πλαίσιο κινητοποίησης – παράστασης διαμαρτυρίας που διοργάνωσαν οι Ενώσεις Γονέων της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας και οι Σύλλογοι Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου και «Ο Περικλής» την Παρασκευή 10 – 10 – 2013) ισχυρίστηκε ότι όλα τα προβλήματα των σχολείων θα λυθούν ως τις 15 – 10 – 2013. Τον προκαλούμε να μας πει ποια προβλήματα λύθηκαν ως τώρα από τα εκρηκτικά προβλήματα ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό που αντιμετωπίζουν τα Δημοτικά Σχολεία της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας και γιατί δεν δέχεται να δει τα Δ. Σ. των Ενώσεων Γονέων και των Συλλόγων Εκπ/κών Π. Ε. της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας όπως επανειλημμένα του έχει ζητηθεί;

Προκαλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ να δηλώσει καθαρά σε πόσες περιπτώσεις σε όλες τις εκπαιδευτικές περιφέρειες της χώρας υπάρχουν σχολεία που έχουν καλύψει τις ανάγκες τους σε εκπαιδευτικό προσωπικό και λειτουργούν ομαλά; Οι πολιτικές που υιοθετούνται και εφαρμόζονται από το ΥΠΑΙΘ όχι μόνο καταστρέφουν το Δημόσιο Σχολείο οδηγώντας το στη διάλυση, αλλά δημιουργούν και τεράστια προβλήματα στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι απόλυτα παράλογο εκπαιδευτικοί (ειδικοτήτων) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στην Ανατολική Αττική (περιοχή Γέρακα) να μετακινούνται για συμπλήρωση του ωραρίου τους σε σχολεία της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας για να μην προσληφθούν αναπληρωτές και για να μη γίνουν μόνιμοι διορισμοί.

Είναι απόλυτα παράλογο, παράνομο και παράτυπο να μην προσλαμβάνονται ούτε καν οι απαραίτητοι αναπληρωτές για την κάλυψη των παιδιών που χρειάζονται παράλληλη στήριξη και να τοποθετούνται οι υπάρχοντες αναπληρωτές παράλληλης στήριξης στα σχολεία από τη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας με την ανάθεση της ευθύνης δύο ή τριών μαθητών που έχουν ανάγκη παράλληλης στήριξης (προσωρινά όπως τους δηλώθηκε) σε ένα δάσκαλο.    

Αυτή τη στιγμή οι ελλείψεις σε ειδικότητες που υπάρχουν επιχειρείται να αντιμετωπιστούν μάλλον με αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε κάθε περίπτωση η καθυστέρηση της κάλυψης των κενών είναι τόσο μεγάλη που είναι αμφίβολο αν μέχρι τα Χριστούγεννα θα καταφέρουν οι σχολικές μονάδες να συντάξουν και να εφαρμόσουν πλήρως και τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα με ότι αυτό σημαίνει για τη λειτουργία των σχολείων. Οι ευθύνες του ΥΠΑΙΘ και της διορισμένης από αυτό διοίκησης της εκπαίδευσης είναι τεράστιες και σε καμία περίπτωση το εκπαιδευτικό – λαϊκό κίνημα δεν πρέπει να υποστείλει τους αγώνες του για ΔΗΜΟΣΙΑ – ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ για όλους.  Για όλα τα παραπάνω πρέπει άμεσα να επιληφθούν τα Δ. Σ. των Συλλόγων Εκπ/κών Π. Ε. της περιοχής και η Δ. Ο. Ε.  

 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ

ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΠΥΣΠΕ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ

 

 

 

Δημήτρης Πολυχρονιάδης Αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας  6945394406, 6943235498,  2108068683(οικία), 2108020697(σχολείο)  dimpol1968@gmail.com

Αναπληρώτρια Αιρετός: Καββαδία Φωτεινή 6932628101, 6975845567, 210 8068683 (οικία), 2108020788(σχολείο) dimpol1968@gmail.com

 

Last modified: 18 Οκτωβρίου 2013

Close