Written by 21:44 ΑΣΕ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (καταθέτουμε το συνολικό μας πλαίσιο)

Η κατάσταση στο χώρο της Ειδικής Αγωγής είναι τραγική. Τα Ειδικά Σχολεία βρίσκονται στα πρόθυρα κλεισίματος λόγω έλλειψης πόρων. Οι γονείς αναγκάζονται να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες. Σε πολλές περιοχές της χώρας, η πρόσβαση των ΑμΕΑ στις δομές Εκπαίδευσης έχει γίνει απαγορευτική, καθώς η μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία είναι στον αέρα.

Οι υποδομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι άθλιες και η πλειοψηφία των Ειδικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, φυτοζωούν ή είναι υπό διάλυση. Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ένταξης λειτουργούν σε ορόφους κτηρίων χωρίς ασανσέρ. Άλλα δεν έχουν καν αίθουσες και στεγάζονται σε «πρώην αποθήκες» σε γωνιές από αίθουσες τελετών, διαδρόμους κ.α.. Και άλλα “φιλοξενούνται” από ιδρύματα που χρηματοδοτούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία και από χορηγούς (όπως το ΕΛΕΠΑΠ).

Ανάπηροι μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα όπως – όπως χωρίς τα αναγκαία υλικά, βιβλία, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και χωρίς υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Το Υπουργείο Παιδείας, στα πλαίσια των κατευθύνσεων Ε.Ε., ΟΟΣΑ, των επιταγών του κεφαλαίου και της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής, μετά την ψήφιση του Ν.4115/2013 και του επίμαχου άρθρου 39, δίνει το τελικό χτύπημα στη Δημόσια Ειδική Αγωγή (Ε.Α.). Με το ΕΣΠΑ με τίτλο «Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης», αποκαλύπτονται οι πραγματικές προθέσεις του Υπουργείου που δεν είναι άλλες από την πλήρη αποδιάρθρωση του συνόλου της Ειδικής Αγωγής, μέσα από την «ένταξη όπως-όπως» στα κοινά σχολεία.

Το πρόγραμμα αυτό αποκαλύπτει τον πραγματικό σκοπό των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Δηλαδή: χρήματα για τη διάλυση της Ε.Α, χρήματα για να παραδοθεί ο ευαίσθητος αυτός χώρος στους ιδιώτες, χρήματα για να πεταχτούν τα ΑμΕΑ έξω από το σχολείο και όχι για να βρουν μια θέση στη Δημόσια Ειδική Αγωγή, 185 χιλιάδες παιδιά που τη στερούνται. Αυτή είναι η πολιτική της ΕΕ!

Τα ειδικά σχολεία θα μετατραπούν σε Κέντρα Υποστήριξης (!) μιας ενότητας σχολικών μονάδων. Σε κάθε σχολική μονάδα θα δημιουργηθεί Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), η οποία θα αξιολογεί ποιοι μαθητές χρειάζονται γνωμάτευση από τα ΚΕΔΔΥ. Από τη στιγμή όμως που για μία γνωμάτευση από τα ΚΕΔΔΥ χρειάζεται μήνες ίσως και χρόνια, ανοίγονται διάπλατα οι πόρτες, ώστε η γνωμάτευση να παρέχεται από τα ιδιωτικά ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Παράλληλα η υποχρηματοδότηση, η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού και υποδομών σπρώχνει τα ΑμΕΑ στην «αγκαλιά» των ιδιωτικών κέντρων ειδικής αγωγής.

Στην ουσία όσα από τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν βαριές αναπηρίες, σωματικές και νοητικές, δε θα εκπαιδευτούν ποτέ, με αποτέλεσμα να μη μπορέσουν ποτέ να αυτοεξυπηρετηθούν, να αποκτήσουν ένα επάγγελμα και πολύ περισσότερο να ενταχθούν στην κοινωνία που είναι το ζητούμενο. Ταυτόχρονα θα βιώσουν την περιθωριοποίηση ακόμα και τα ρατσιστικά φαινόμενα που ίσως αναπτυχθούν στα σχολεία.

Θα ενταθούν η αβεβαιότητα και οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις οι όποιες ήδη κυριαρχούν αφού κάθε χρόνο εργάζονται στα Ειδικά Σχολεία, στα Τμήματα Ένταξης, στις δομές της Ειδικής Αγωγής, συνάδελφοι μόνο ως συμβασιούχοι / αναπληρωτές (ΠΕ61 – ΠΕ 71) αφού ποτέ δε διορίστηκαν. Με τις συγχωνεύσεις /καταργήσεις μάλιστα, ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων δεν θα εργαστεί ξανά!

Εκπ/κοί, γονείς, αναπηρικό κίνημα, ειδικό επιστημονικό προσωπικό να συναντηθούν στον αγώνα για:

  • Να καταργηθεί ο Ν.4115/2013 της σφαγής της Δημόσιας Δωρεάν Ε.Α. και όλοι οι προηγούμενοι που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση.

  • Καθιέρωση της Ε.Α. ως υποχρεωτικής και αποκλειστικά Δημόσιας και Δωρεάν, με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, από την ηλικία των 3 χρόνων, με λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε οι οικογένειες των ΑμΕΑ και των παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες να μη χρειάζεται να καταβάλουν ούτε € για τη διάγνωση, αξιολόγηση, συμβουλευτική και αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών τους.

  • Να χρηματοδοτηθεί γενναία ο ευαίσθητος αυτός χώρος και να δημιουργηθούν όλες οι αναγκαίες υποδομές, ώστε όλα τα παιδιά με Ειδικές Ανάγκες να φοιτούν στη Δημόσια Ε.Α. και εκπαίδευση.

  • Να μονιμοποιηθούν τώρα όλοι οι συμβασιούχοι στο χώρο της Ε.Α. (εκπαιδευτικοί, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό) και να γίνουν όλοι οι αναγκαίοι μόνιμοι διορισμοί.

  • Να αλλάξει τώρα με Προεδρικό Διάταγμα η διάταξη του Ν.3699/2008 όπου οι διδακτορικοί/μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών προηγούνται του βασικού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή και της προϋπηρεσίας.

  • Τα χρήματα του ΕΣΠΑ για την Ε.Α.

Last modified: 3 Ιουνίου 2013

Close