Written by 15:00 Αρχική Σελίδα, Δελτία Τύπου

Δελτίο τύπου για την συνάντηση των συλλόγων Π.Ε. ΄΄ Ο Περικλής΄΄ & Αμαρουσίου με τον Δ/ντή Π.Ε. Β΄Αθήνας στις 11-2-2014.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Ε.                           ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.                                                                             

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ                                                      «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»

Ταχ. Δ/νση: Ιερού Λόχου 3 – 5                              Ταχ Δ/νση : Γιαβάση 7,

Τ. Κ. 15124 Μαρούσι                                            Τ.Κ. 15342,  

Τηλ. & Fax: 210 8020788                                      Tηλ & Fax: 2106399318                       

Πληροφ. Καββαδία Φ.                                           e-mail: info@syllogosperiklis.gr

e-mail:syll2grafeio@gmail.com                                site : http://www.syllogosperiklis.gr/

site : www.syllogosekpaideutikonpeamarousisou.gr

 

          Δελτίο τύπου για την συνάντηση των συλλόγων Π.Ε. ΄΄ Ο Περικλής΄΄

                   & Αμαρουσίου με τον Δ/ντή Π.Ε. Β΄Αθήνας στις 11-2-2014.

 

Την Τρίτη 11 – 2 – 2014 στις 12:30 τα Δ. Σ. των Συλλόγων Π. Ε. Αμαρουσίου και «Ο Περικλής» στο πλαίσιο προγραμματισμένης παράστασης διαμαρτυρίας (κινητοποίησης με προκήρυξη τρίωρης στάσης εργασίας από το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου) μαζί με συναδέλφους – μέλη του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου συναντήθηκαν με το Δ/ντή Εκπ/σης Π. Ε. Β΄ Αθήνας στο γραφείο του παραρτήματος της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας στο Μαρούσι. O κος Δ/ντής Εκπ/σης αν και γνώριζε ότι η έδρα της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας στην Αγία Παρασκευή είχε οριστεί ως τόπος της κινητοποίησης φρόντισε να είναι στο Μαρούσι και έτσι η κινητοποίηση και η συνάντηση έγινε εκεί με θέματα:

  1. Την απόσυρση της εγκυκλίου της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας αναφορικά με το ζήτημα της πιστοποίησης των πτυχίων που ζητείται από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας.
  2. Τη επίσκεψη αστυνομικών κλιμακίων σε σχολικές μονάδες της Αγίας Παρασκευής με αντικείμενο την καταγραφή σχολείων και την πραγματοποίηση επαφών με αρμόδιους σχολικούς φορείς.

 

Σχετικά με το πρώτο θέμα, από την πλευρά των Δ. Σ. των Συλλόγων Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου και «Ο Περικλής» τέθηκε ξεκάθαρα το ζήτημα της απόσυρσης της συγκεκριμένης εγκυκλίου με την οποία η Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας επιχειρεί να δημιουργήσει ηλεκτρονική βάση δεδομένων – προσοντολόγιο των εκπαιδευτικών της περιοχής, ώστε να προωθηθεί η εκτρωματικού χαρακτήρα «αξιολόγηση» των εκπ/κών με βάση το νόμο 4024 και τα πρόσφατα Π. Δ.

Επισημάναμε  στον κο Δ/ντή Εκπ/σης Π. Ε. Β΄ Αθήνας ότι με τέτοιες εγκυκλίους και εντολές εξυπηρετεί άμεσα  την υλοποίηση  της αξιολόγησης την οποία ο κλάδος παλεύει να ανατρέψει και επιπρόσθετα επιφορτίζει για άλλη μια φορά με όγκο εργασίας τα Δημ. Σχολεία και Νηπιαγωγεία απαξιώνοντας ακόμα περισσότερο τους Δ/ντές και τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων και καθιστώντας τους υπεύθυνους για ζητήματα που δεν είναι της αρμοδιότητάς τους.

Ζητήσαμε να σταματήσει κάθε διαδικασία «πιστοποίησης» των πτυχίων από τους Δ/ντές και τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων και να κληθούν αποκλειστικά οι συνάδελφοι οι οποίοι  επιθυμούν να προσκομίσουν στο φάκελό  τους τίτλους  σπουδών που τυχόν δεν έχουν καταθέσει στη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας (όπως μέχρι τώρα γινόταν) στο πλαίσιο της αρμοδιότητας που αυτή έχει για την ενημέρωση των υπηρεσιακών φακέλων των εκπ/κών που υπηρετούν σε αυτήν.

Τονίσαμε ακόμα, ότι ήδη έχει εκδοθεί και σχετική απόφαση του Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. (10–2–2014) για το θέμα, η οποία ζητά την απόσυρση της συγκεκριμένης εγκυκλίου από το ΥΠΑΙΘ και  την οποία ήδη κοινοποιήσαμε και στον Δ/ντή Εκπ/σης Π. Ε. Β΄ Αθήνας.

 

Ο Δ/ντής Εκπ/σης Π. Ε. Β΄ Αθήνας δεν αποδέχτηκε καμία από τις προτάσεις μας και δε δέχτηκε να αποσύρει τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, επιχειρώντας να διασκεδάσει τους φόβους και τις ανησυχίες μας αναφορικά με τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων – προσοντολογίου των εκπ/κών που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την «αξιολόγηση» των εκπ/κων.

Στο πλαίσιο αυτό τα Δ. Σ. των Συλλόγων Π. Ε. Αμαρουσίου και «Ο Περικλής» ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τον Δ/ντή Εκπ/σης Π. Ε. Β΄ Αθήνας για την απαράδεκτη στάση του και την εμμονή του στο ζήτημα της μη απόσυρσης της συγκεκριμένης εγκυκλίου περί πιστοποίησης των πτυχίων των εκπαιδευτικών από τους Δ/ντές των Δημοτικών Σχολείων και τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων ενώ  η Δ/νση Π.Ε. το έχει ήδη κάνει και θεωρούμε  ότι με τέτοιου είδους πολιτικές απαξιώνεται η λειτουργία των σχολείων και νηπιαγωγείων και υλοποιούνται η αντεργατικές – αντιλαϊκές πολιτικές κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ με τις οποίες χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα οδηγηθούν στον καιάδα της μισθολογικής και βαθμολογικής καθήλωσης και της απόλυσης μέσω της αξιολόγησης.

 

Τα Δ. Σ. των Συλλόγων Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου και «Ο Περικλής»:

Καλούμε, τους συναδέλφους, δεδομένης της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ (αρ,πρωτ,18378/Δ2/10-2-2014), να μην καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση και  να μην προσκομίσουν κανένα τίτλο σπουδών στους Δ/ντές των Σχολείων και τις Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων, αλλά να συνεχίσουν, όπως μέχρι τώρα γινόταν, την ενημέρωση των φακέλων τους μέσω της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας.

Καλούμε επίσης τις/τους Δ/ντριες, Δ/ντές και Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων να μη συμπληρώσουν κανένα αρχείο excel με τα «πιστοποιημένα» προσόντα των συναδέλφων, αναλαμβάνοντας ευθύνες που δεν τους αναλογούν.

Καλούμε το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να προβεί άμεσα σε κινητοποιήσεις για το θέμα αυτό με στόχο την απόσυρση της συγκεκριμένης εγκυκλίου.

Σχετικά με το δεύτερο θέμα  που αφορά στις ‘’επισκέψεις’’ που πραγματοποίησαν σε σχολικές μονάδες της Αγίας Παρασκευής κλιμάκια του Αστυνομικού Τμήματος Αγ. Παρασκευής  ΄΄με σκοπό την καταγραφή υφισταμένων προβλημάτων και αναγκών κατά τη λειτουργία των σχολείων καθώς και τη συλλογή τυχόν αιτημάτων που θα υποβληθούν από αυτούς και αφορού το πεδίο αρμοδιότητας του ΥΠ.Δ.Τ. και ΠΡΟ.ΠΟ γενικά και της Ελληνικής Αστυνομίας ειδικότερα’’ και τη σύνταξη εμπεριστατωμένων αναφορών για τα ανωτέρω΄΄:

 

Ενημερώσαμε επίσημα τον Δ/ντή Εκπαίδευσης για τα περιστατικά των επισκέψεων επισημαίνοντας το γεγονός ότι τα αστυνομικά όργανα ζήτησαν τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο και αριθμό προσωπικού κινητού τηλεφώνου) των Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων..

Καταθέσαμε το σχετικό έγγραφο της  Αστυνομικής Αρχής  .

Ζητήσαμε να απευθυνθεί στο ΥΠΑΙΘ σχετικά με το γεγονός.

Ζητήσαμε να ενημερώσει εγγράφως τους Διευθυντές/ντριες και τις Προισταμένες των  σχολικών μονάδων σχετικά με την αρμοδιότητα να επιτρέψουν την είσοδο των αστυνομικών οργάνων στα σχολεία και  την υποχρέωση ή μη στην ανταπόκρισή τους στα απαιτούμενα από αυτά.

 

Ο Δ/ντής Εκπαίδευσης:

Δήλωσε ότι δεν αποδέχεται ως επίσημη την ενημέρωση από το Δ.Σ. του συλλόγου μας και ότι αρμόδιοι σχετικά είναι οι Διευθυντές/ντριες και Προισταμένες των σχολικών μονάδων οι οποίοι/ες οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως τη Δ/νση.

Αρνήθηκε να παραλάβει το έγγραφο της αστυνομικής Αρχής που του καταθέσαμε.

Επεσήμανε ότι αρμόδιοι για την άδεια εισόδου τρίτων προσώπων στα σχολεία είναι οι Διευθυντές/ντριες και Προισταμένες των σχολικών μονάδων

Δήλωσε ότι επιφυλάσσεται να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί το ζήτημα, αρκούμενος να δεσμευτεί στην έκδοση  εγγράφου με το οποίο θα υπενθυμίζει προς τους Διευθυντές /ντριες και Προϊσταμένες το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για το θέμα αυτό.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ το γεγονός της άρνησης από πλευράς του Δ/ντή Εκπ/σης Π. Ε. Β΄ Αθήνας να δεχθεί ως  επίσημη την ενημέρωση του πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των Εκπαιδευτικών.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τον Δ/ντή Εκπ/σης Π. Ε. Β΄ Αθήνας για την άρνησή του να να καταδικάσει την επιχείρηση εισόδου της ΕΛ.ΑΣ. στα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία με σκοπό την εμπλοκή της στη λειτουργία τους δια της  μεθόδευσης προσωπικών επαφών –συνατήσεων με τους Διευθυντές/ντριες και Προισταμένες των Σχολείων. Η υπόθεση αυτή μας φέρνει 46 χρόνια πίσω, στο 1968. « Το ταχύτερον από της λήψεως εις το οικείον Αστυνομικόν Τμήμα δι υπόθεσίν σας! »

Καλούμε τους συναδέλφους Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένες των σχολικών μονάδων να μην επιτρέψουν την απρόσκλητη  είσοδο των αστυνομικών οργάνων στα σχολεία τους και να ενημερώσουν άμεσα και εγγράφως τη Δ/νση Π.Ε. και το Σύλλογό μας για την ενδεχόμενη επίσκεψή τους.

Καλούμε τους συναδέλφους Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένες των σχολικών μονάδων να μην παραδώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία στα αστυνομικά όργανα με όποιον τρόπο και αν αυτό τους ζητηθεί.

 

Για το θέμα αυτό θα υπάρξει ιδιαίτερη ανακοίνωση από τον κάθε σύλλογο.

 

 

   

Για τα Δ. Σ.

Η Πρόεδρος                                                                          Η Πρόεδρος

 

Ηλ. Μήτσουρα                                                                          Φ. Καββαδία

 

Last modified: 12 Φεβρουαρίου 2014

Close