Written by 07:02 Αρχική Σελίδα

Αθωώθηκε ο καθηγητής Παύλος Αντωνόπουλος – Καταδικάστηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος σε πρόστιμο για συκοφαντία

 

 Καταδικάστηκε ο συκοφάντης

Ο εκπαιδευτικός Παύλος Αντωνόπουλος, πρώην μέλος της ΟΛΜΕ και μέλος της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ, από το 2011 είχε μια δικαστική αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Βελόπουλο, καθώς ο τελευταίος τον είχε κατηγορήσει δημόσια μέσα από δυό τηλεοπτικές του εκπομπές ως προβοκάτορα που διαλύει τις εργατικές συγκεντρώσεις καθοδηγώντας τους “κουκουλοφόρους” και δίνοντας τους εντολές να επιτίθενται στη Βουλή και στους αστυνομικούς με μολότωφ.
Χρησιμοποιώντας ένα video από μια μεγάλη εργατική συγκέντρωση έφτασε μέχρι να ζητήσει, ως βουλευτής του ΛΑΟΣ που ήταν τότε, από την Υπουργό Παιδείας Διαμαντοπούλου να απολύσει τον Παύλο Αντωνόπουλο. Ο εκπαιδευτικός προχώρησε σε αγωγή εναντίον του (δεν του έκανε μήνυση γιατί είχε βουλευτική ασυλία) και με πρωτόδικη απόφαση πριν έναν χρόνο, ο Κυριάκος Βελόπουλος, καταδικάστηκε σε βαρύ πρόστιμο για συκοφαντία κλπ. Προχώρησε σε έφεση και μόλις χθες Δευτέρα βγήκε η τελεσίδικη απόφαση.
Και η τελεσίδικη απόφαση  δικαιώνει πλήρως τον εκπαιδευτικό Παύλο Αντωνόπουλο.

Η τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου:
Για τους λόγους αυτούς που δικάζει αντιμωλία των διαδίκων ως από 18-11-2013 με αριθμό καταθέσεως 6782/2013 έφεση κατά της υπ΄αριθμ 4955/2013 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Δέχεται τυπικά και κατ ουσίαν την έφεση
Εξαφανίζει την εκκαλούμενη απόφαση ως προς τις διατάξεις της που δέχτηκε κατά ένα μέρος ως βάσιμη στην ουσία της την από 28-7-2011, με αριθμό καταθέσεως 141989/8007/2011 αγωγή ως προς τους πρώτη τρίτο και τέταρτο των εναγομένων.
Κρατεί την υπόθεση και δικάζει την αγωγή κατά το άνω μέρος της.
Απορρίπτει ότι έκρινε ως απορριπτέο στο σκεπτικό.
Δέχεται κατά ένα μέρος την αγωγή.
Υποχρεώνει τους εναγόμενους ΑΕ με την επωνυμία “CITY NEWS ΑΕ” Κωνσταντίνο Σπίνο και η Κυριάκο Βελόπουλο σε ολόκληρο τον καθένα, να καταβάλουν στον ενάγοντα το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής μέχρι την εξόφληση.
Απαγορεύει στους άνω εναγομένους να προσβάλουν στο μέλλον τον ενάγοντα με εξυβριστικές ή δυσφημιστικές εκφράσεις ομοίου ή αναλόγου περιεχομένου με εκείνες που κρίθηκαν με την παρούσα απόφαση ως προσβλητικές της προσωπικότητάς του με αναφορά ή αφορμή τα γεγονότα που αποτέλεσαν αντικείμενο της παρούσας δίκης.
Απειλεί σε βάρος των ανωτέρω εναγομένων χρηματική ποινή ύψους τριακοσίων(300) ευρώ και επί πλέον σε βάρος των εναγομένων Κωνσταντίνου Σπίνου και Κυριάκου Βελόπουλου προσωπική κράτηση διάρκειας ενός μηνός (1) για κάθε μελλοντική παράβαση της ως άνω απαγορεύσεως.
Υποχρεώνει την εναγομένη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία”CITY NEWS ΑΕ” εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τις επιδόσεως της αποφάσεως αυτής να μεταδώσει από τον τηλεοπτικό σταθμό ιδιοκτησίας της με διακριτικό τίτλο “ΤΗΛΕΑΣΤΥ” και ήδη “ART” και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων αυτού περίληψη της παρούσας η οποία να περιέχει α) τον αριθμό και τη χρονολογία δημοσιεύσεως της παρούσας β) το παρόν δικαστήριο που την εξέδωσε γ) το ονοματεπώνυμο του ενάγοντος ως θιγέντος από την επιλήψιμη τηλεοπτική εκπομπή και δ) το ρεπορτάζ που κρίθηκε προσβλητικό της προσωπικότητάς του και την ημερομηνία και ώρα μεταδόσεως του.
Καθορίζει υπέρ του ενάγοντος και σε βάρος της εναγομένης ΑΕ με την επωνυμία “CITY NEWS ΑΕ” χρηματική ποινή ποσού χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστερήσεως της ανωτέρω μεταδόσεως.
Υποχρεώνει τους εναγόμενους να προβούν στη δημοσίευση της ανωτέρω περιλήψεως της Παρούσας σε τρείς ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα άλλως επιτρέπει στον ενάγοντα την ανωτέρω δημοσίευση με δαπάνη των εναγομένων.
Καταδικάζει τους εναγόμενους σε μέρος της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας την οποία ορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων (2000) ευρώ.

 

 

Last modified: 17 Φεβρουαρίου 2015

Close