Written by 17:54 Αιρετοί

Αρμοδιότητες Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

Αρμοδιότητες Π.Υ.Σ.Π.Ε.  –  Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.  –  Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

Άρθρο 11 του Π.Δ. 1/2003  

Τα ΠΥΣΠΕ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Συντάσσουν πίνακες υποψηφίων διευθυντών σχολι­κών μονάδων.

  2. Καταρτίζουν τους πίνακες προϊσταμένων για τα τμή­ματα εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  3. Επιλέγουν τους υποδιευθυντές σχολικών μονάδων.

4. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων διευθυ­ντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των δι­ευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

5. Προτείνουν τη μετάθεση των διευθυντών σχολικών μονάδων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

  6. Εισηγούνται τον ορισμό αναπληρωτών διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.

  7. Γνωμοδοτούν για την ανάθεση καθηκόντων προϊστα­μένων κατά τις ισχύουσες διατάξεις στα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.

8. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση στους εκπαιδευτικούς άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή.

  9. Προτείνουν την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

10. Καταρτίζουν πίνακες προακτέων των εκπαιδευτι­κών.

11. Προτείνουν την τοποθέτηση σε σχολείο των μετατεθέντων από άλλο ΠΥΣΠΕ, την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, την οριστική τοποθέτηση των νεοδιόριστων και των μεταταγέντων, καθώς επίσης και την μετά­θεση για βελτίωση θέσης.

12. Προτείνουν τη μετάθεση εκπαιδευτικών για το συμ­φέρον της υπηρεσίας εντός της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

13. Προτείνουν την κάθε είδους απόσπαση εκπαιδευτικών εντός της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης, καθώς και την τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες των εκπαιδευτικών που αποσπώνται από άλλες διευθύνσεις εκπαίδευσης.

14. Προτείνουν τη διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλή­ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχο­λεία της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

15. Προτείνουν την τοποθέτηση των επανερχομένων εκπαιδευτικών από σχολεία του εξωτερικού.

16. Αναθέτουν σε εκπαιδευτικούς την υπερωριακή δι­δασκαλία στο ίδιο ή σε άλλο σχολείο σύμφωνα με τις κεί­μενες διατάξεις.

17. Αποφασίζουν για τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτι­κών μετά τη συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρε­σίας.

18. Γνωμοδοτούν για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαι­δευτικών κατά το άρθρο 6 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40Α`).

19. Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης των εκπαιδευτικών, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρω­τοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών με­λών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

20. Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών λόγω ασθενείας, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθ­μιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

21. Αποφασίζουν για την απόλυση εκπαιδευτικών λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας καθώς και για τον αναδιορισμό τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθ­μιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

22. Αποφασίζουν για δυνητική θέση των εκπαιδευτικών σε αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντα τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαί­δευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσια­κών συμβουλίων.

23. Εξετάζουν προσφυγές εκπαιδευτικών κατά αποφά­σεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους, εκτός των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

24. Αποφασίζουν για την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πράξη πρόσληψης και απόλυσης ή υπάρχει μόνο πράξη πρόσληψης ή απόλυσης.

25. Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις του εκπαιδευτι­κού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός από τις πειθαρχικές υποθέσεις κατά των διευθυντών σχο­λικών μονάδων, των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, των προϊσταμένων γραφείων πρωτο­βάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των τακτικών και αναπληρωματι­κών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

26. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων.

27. Συντάσσουν πίνακες προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ΣΜΕΑ και προτείνουν την τοποθέτηση τους.

28. Προτείνουν την απόσπαση δασκάλων στα Ειδικά Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).

29. Εξετάζουν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαι­δευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 15 του Π.Δ. 1/2003   

       Τα ΑΠΥΣΠΕ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων προϊσταμένων των γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύ­ουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυν­σης.

  2. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων προϊ­σταμένων των γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

  3. Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων που λειτουργούν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

  4. Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων διευθυ­ντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων.
  5. Προτείνουν τη μετάθεση των προϊσταμένων των γρα­φείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από γραφείο σε γραφείο της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης.

  6. Εισηγούνται τον ορισμό αναπληρωτών των διευθυ­ντών των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευ­σης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερεια­κής διεύθυνσης.

  7. Εισηγούνται τον ορισμό προσωρινών αναπληρωτών διευθυντών στα πειραματικά δημοτικά σχολεία.
  8. Γνωμοδοτούν, ύστερα από ακρόαση τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντα τους των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων, των προϊσταμέ­νων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων.

  9. Εκδικάζουν ενστάσεις κατά των πινάκων προακτέων που συντάσσονται από τα περιφερειακά συμβούλια.

10. Προτείνουν την απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, για μια τριετία.

11. Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά διευθυ­ντών σχολείων, προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτι­κών θεμάτων, προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κατά των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών συμβουλίων, εκτός από τις πειθαρχικές υποθέσεις των προέδρων τους όταν αυτοί είναι διευθυντές εκπαίδευσης.
12. Εκδικάζουν ενστάσεις του εκπαιδευτικού προσωπι­κού κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των διευθυντών διευθύνσεων, των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των προϊ­σταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

13. Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια μεταπτυχιακών τίτ­λων σπουδών των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων με το αντικείμενο της απασχόλησης τους.

14. Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ΠΥΣΠΕ.

15. Αποφασίζουν για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό τους, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών με­λών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων.

16. Γνωμοδοτούν για την απαλλαγή από τα καθήκοντα τους των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαί­δευσης και αποφασίζουν για δυνητική θέση τους σε αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντα τους.

17. Εξετάζουν προσφυγές των προϊσταμένων γραφεί­ων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους.

18. Αποφασίζουν για τη θέση σε δυνητική αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντα τους των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρε­σιακών συμβουλίων.

19. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, καθώς και για την ανάκληση τους.

20. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αυξημένων αποδο­χών σε εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

21. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς απο­δοχές.

Άρθρο 17 του Π.Δ. 1/2003   

Το ΚΥΣΠΕ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  1. Γνωμοδοτεί, ύστερα από ακρόαση τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντα τους των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  2. Εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των διευθυ­ντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένων των ΚΔΑΥ, εφόσον αυτοί είναι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κατά τακτικών ή αναπληρωματι­κών μελών των ανώτερων περιφερειακών και των κεντρι­κών συμβουλίων.

  3. Εκδικάζει ενστάσεις των εκπαιδευτικών κατά πειθαρ­χικών αποφάσεων των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης.

  4. Εισηγείται την απονομή ηθικών αμοιβών σε εκπαι­δευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  5. α) Προτείνει τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών από νομό σε άλλο νομό, εκτός από τις αμοιβαίες μεταθέσεις εντός της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, καθώς και τις μετα­θέσεις στα πειραματικά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκ­παίδευσης

β) Προτείνει την μετάθεση δασκάλων από σχολεία πρω­τοβάθμιας εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) και αντίστροφα.

  6. Προτείνει την οριστική τοποθέτηση σε άλλο ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών που επανέρχονται από σχολεία του εξωτερικού.

7. Γνωμοδοτεί για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών από νομό σε άλλο νομό.

  8. Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη εκπαιδευτικών.

  9. Γνωμοδοτεί για την απομάκρυνση εκπαιδευτικών ύστερα από υπαιτιότητα τους, από νομό σε άλλο νομό.

10. Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη ή απόλυση εκπαιδευτι­κών που κρίνονται δύο φορές μη προακτέοι.

11. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιω­τικού έργου ή εργασίας με αμοιβή στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΚΥΣΠΕ.

12. Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτ­λων σπουδών των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτι­κών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφε­ρειακών συμβουλίων και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου με το αντικείμενο της απασχόλησης τους.

13. Αποφασίζει για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

14. Αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό τους, των διευθυντών εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

15. Εξετάζει τις προσφυγές των τακτικών και αναπλη­ρωματικών μελών του κεντρικού υπηρεσιακού συμβου­λίου κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους.

16. Αποφασίζει για τη δυνητική θέση σε αργία και για την επαναφορά στην άσκηση των καθηκόντων τους των διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ανώτερων περιφερειακών και του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.

17. Εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαι­δευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό θέμα που προβλέπεται από ειδικές διατά­ξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΑΠΥΣΠΕ ή των ΠΥΣΠΕ.

Last modified: 28 Μαρτίου 2013

Close