Written by 07:27 Ανακοινώσεις, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ., Αρχική Σελίδα

Απόφαση Γ.Σ. Συλλόγου Περικλής: ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε.
«Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»

Γιαβάση 7 -15242
Αγία Παρασκευή

Τηλ-Fax: 2106399318
http://www.syllogosperiklis.gr
info@syllogosperiklis.gr

Αγ. Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2013

 

 

 

 

        ΨΗΦΙΣΜΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ  ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

Στις 16/1/13 ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο με τίτλο “Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις”. Στο άρθρο 39 περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν τα νηπιαγωγεία. Για πρώτη φορά σε παράγραφο του προαναφερόμενου άρθρου, θεσπίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

β) Στο άρθρο 12 του ν. 1566/1985 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του.»

γ) Η ισχύς της περίπτωσης α) της παρούσης παραγράφου αρχίζει από 1η Αυγούστου 2013

 

Σε επαφές που είχαν με εκπροσώπους του Υπ. Παιδείας , οι αντιπρόσωποι της Δ.Ο.Ε. και του συντονιστικού των Νηπιαγωγών, σχετικά με το πότε θα εκδοθεί  η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, η απάντηση ήταν ότι το θέμα έχει διευθετηθεί. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί καμία σχετική υπουργική απόφαση.

Μέχρι σήμερα, με βάση το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου, το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών ταυτίζεται με το ωράριο λειτουργίας του νηπιαγωγείου. Το ωράριο αυτό μετατρεπόμενο σε διδακτικές ώρες των 45,΄ αντιστοιχεί σε 30 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, καθώς μία νηπιαγωγός εργάζεται 4 ώρες και 30΄κάθε μέρα (8.00-12.30),χωρίς διαλείμματα μια και τις ώρες προσέλευσης, αποχώρησης, φαγητού και διαλείμματος υπεύθυνη για την επιτήρηση και ασφάλεια των παιδιών είναι η νηπιαγωγός.

Αυτό προκύπτει από:

  • Το Π.Δ. 200/98 ( άρθρο 11 παρ. 2) το οποίο προβλέπει, ότι η νηπιαγωγός είναι υπεύθυνη για την  υποδοχή των νηπίων και την ασφαλή αποχώρησή τους όπως και για την επιτήρησή τους  κατά την ώρα του διαλείμματος.

 

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

2. Επιτήρηση νηπίων

α. Υπεύθυνος για την υποδοχή των νηπίων, την ασφαλή αποχώρησή τους και παραλαβή τους από τους γονείς ή από το συνοδό που αυτοί έχουν ορίσει είναι ο/η νηπιαγ

 

 

β. Υπεύθυνος για την επιτήρηση των παιδιών στα διαλείμματα είναι ο/η νηπιαγωγός, ο οποίος παίρνει όλα τα μέτρα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των νηπίων, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και ό,τι έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλειά τους.

 

  • Την  εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΠΑ  Αρ.Πρωτ: Φ.32/269/102481/Γ1/06-09-2012 με θέμα «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο» όπου τονίζεται η παιδαγωγική αξία της ώρας του φαγητού και της χαλάρωσης και οι αρμοδιότητες της νηπιαγωγού κατά τις ώρες αυτές. Συγκεκριμένα:

 

8. Γεύμα – Ξεκούραση

Η παιδαγωγική αξιοποίηση της ώρας του γεύματος στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας, διευρύνει το πεδίο εμπειριών και γνώσεων των παιδιών, τους παρέχει την ευκαιρία να κατακτήσουν δεξιότητες, να αναπτύξουν την αυτονομία τους, να επικοινωνήσουν και παράλληλα να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες ώστε να κατακτήσουν αντίστοιχους τρόπους συμπεριφοράς κατά την ώρα του γεύματος. Η/0 Νηπιαγωγός καθοδηγεί τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση της σίτισης (προετοιμασία, ζέσταμα φαγητού, καθαριότητα ), φροντίζει ο χώρος σίτισης να πληροί τους κανόνες υγιεινής και να παραδίδεται καθαρός μετά το γεύμα.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα προβλέπεται χρόνος για την ξεκούραση των νηπίων μετά το γεύμα. Οι νηπιαγωγοί δημιουργούν ευνο’ίκές συνθήκες ξεκούρασης και χαλάρωσης, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο – «γωνιά ξεκούρασης». Η γωνιά ξεκούρασης δημιουργείται σε κατάλληλο σημείο της αίθουσας και αποτελεί ένα χώρο ευχάριστο και οικείο, στον οποίο τα παιδιά νιώθουν ασφάλεια.

Η ώρα της χαλάρωσης και της ξεκούρασης έχει παιδαγωγική αξία, καθώς τα παιδιά εσωτερικεύουν κανόνες της κοινωνικής ζωής, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τις ανάγκες των άλλων, μαθαίνουν να αυτοπειθαρχούν και να αναπτύσσουν αίσθημα αλληλεγγύης.

 

 

ΖΗΤΑΜΕ:

Να εκδοθεί άμεσα η Υ.Α. προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο σχετικός νόμος.

 

 

Λόγω των ιδιότυπων συνθηκών λειτουργίας των Νηπιαγωγείων (ολιγοθέσιες μονάδες, το συνεχές ωράριο, η καθημερινή εφημερία χωρίς διάλειμμα για τον/την Νηπιαγωγό, οι χρονικοί περίοδοι προσέλευσης και αποχώρησης νηπίων κατά τις οποίες απαιτείται αυξημένη επίβλεψη λόγω της μικρής ηλικίας των νηπίων, και η

 

 

επιφόρτιση με διοικητικά καθήκοντα χωρίς μερική απαλλαγή από το διδακτικό έργο των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων)  και της ιδιαιτερότητας των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών της νηπιακής ηλικίας  (έχουν ανάγκη από σταθερά σημεία αναφοράς και δεν ενδείκνυται η εναλλαγή πολλών προσώπων)

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

  • Οι επιπλέον των προβλεπομένων διδακτικές ώρες να αμείβονται υπερωριακά, όπως συμβαίνει στα μονοθέσια Δημοτικά Σχολεία 

ή

  • Ο επιπλέον δεδουλευμένος διδακτικός χρόνος να υπολογιστεί ως συντάξιμος χρόνος. Να σημειωθεί εδώ, πως με βάση όσα αναφέραμε προηγουμένως,  ο χρόνος αυτός είναι συνολικά περίπου 2 μήνες επιπλέον για κάθε σχολική χρονιά.

                                               

 

Last modified: 7 Ιουνίου 2013

Close