Written by 15:03 Αποφάσεις Δ.Σ.

Αποφάσεις της 78ης Γ.Σ. Δ.Ο.Ε.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε.
«Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»

Γιαβάση 7 -15242
Αγία Παρασκευή
Τηλ-Fax: 2106399318
http://www.syllogosperiklis.gr
info@syllogosperiklis.gr

Αγ. Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2009Αρ. Πρωτ.: 58

 

Προς:

Όλους τους Εκπ/κους Π.Ε. μέλη του Συλλόγου μας

 

 

Θέμα: Αποφάσεις της 78ης Γ.Σ. Δ.Ο.Ε.Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

σας αποστέλλουμε, για ενημέρωσή σας, τις αποφάσεις της 78ης Γ.Σ. σχετικά με  τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης:

1. Προσχολική αγωγή

Διεκδικούμε:

 • Ενιαίο δεκατετράχρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης: Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο.
 • Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 χρονών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία.
 • Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών, ικανών να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της προσχολικής αγωγής και όπου υπάρχει η δυνατότητα να ιδρύονται πολυθέσιες μονάδες νηπιαγωγείων.
 • Επιλογή των προϊσταμένων Νηπιαγωγείων με τα ίδια κριτήρια που επιλέγονται και οι αντίστοιχοι προϊστάμενοι Δημοτικών Σχολείων.
 • Για κάθε τομέα δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου να διανέμεται από το Υπουργείο Παιδείας δωρεάν σχετική βιβλιογραφία.
 • Η προσέλευση και η αναχώρηση των νηπίων να γίνεται με ευθύνη των γονέων, της πολιτείας ή της τοπικής Αυτοδιοίκησης και πάντως όχι με ευθύνη των νηπιαγωγών.
 • Τα ολοήμερα Νηπιαγωγεία να λειτουργούν μέσα από τις κατάλληλες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές, με το κατάλληλο βοηθητικό προσωπικό και με μειωμένο αριθμό νηπίων, δηλαδή από τα 25 που προβλέπεται σήμερα στα 15.
 • Να καθιερωθεί για κάθε τομέα δραστηριοτήτων και σχετική βιβλιογραφία, απαραίτητη, να έχουν τη δυνατότητα οι Νηπιαγωγοί να χρησιμοποιούν το κατάλληλο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό.
 • Διαρκή επιμόρφωση των Νηπιαγωγών.
 • Ειδική μέριμνα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα Νηπιαγωγεία.
 • Κατοχύρωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών και την παραπέρα εξίσωσή του με όλη την εκπαίδευση σύμφωνα με τις θέσεις του Κλάδου για ενιαίο ωράριο με βάση τα χρόνια υπηρεσίας από το Νηπιαγωγείο στο Λύκειο.
 • Να καταργηθούν όλες εκείνες οι υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες πριμοδοτούν τα ιδιωτικά και δημοτικά Νηπιαγωγεία. Όλα τα νήπια στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο. Κανένα νήπιο σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο.
 • Ίδρυση νέων Νηπιαγωγείων και το διορισμό δύο χιλιάδων τουλάχιστον Νηπιαγωγών.
 • Όχι στην «αποκέντρωση» του Νηπιαγωγείου σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς εκπαίδευσης.

2. Δαπάνες για την Παιδεία-Οικονομικά

Δαπάνες για την Παιδεία

Διεκδικούμε:

 • Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ,
 • Ορθολογική κατανομή των κοινοτικών πόρων ιδιαίτερα για θεσμούς που αφορούν στην Π.Ε., τη σημασία και την αξία της οποίας όλοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται.

Οικονομικά Εκπαιδευτικών

Διεκδικούμε:

 • Πραγματικά ένα ενιαίο μισθολόγιο για όλο το δημόσιο τομέα.
 • Στην παρούσα συγκυρία 1.400 ευρώ καθαρά στο νεοδιόριστο.
 • Καμία σύνδεση μισθού – απόδοσης.
 • Άμεση χορήγηση του επιδόματος των 176 ευρώ αναδρομικά από το 2002.
 • Ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό.
 • Διπλασιασμός του οικογενειακού επιδόματος.
 • Ουσιαστική αύξηση της υπερωρίας αποζημίωσης.
 • Υπερωριακή αποζημίωση στους εκπαιδευτικούς που προσφέρουν διδακτικό έργο πέρα από το προβλεπόμενο υποχρεωτικό τους ωράριο.
 • Αφορολόγητο ίσο με το μισθό του πρωτοδιόριστου.

3. Ασφαλιστικά – Συνταξιοδοτικά

Διεκδικούμε:

 • Δημόσια καθολική κοινωνική ασφάλιση
 • Ενιαία ασφαλιστικά δικαιώματα για παλιούς και νέους ασφαλισμένους
 • Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των αναπληρωτών για όλους τους μήνες του έτους
 • Κρατική εγγύηση των αποθεματικών των ταμείων
 • Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών Νόμων
 • Την επιστροφή των κλεμμένων ασφαλιστικών εισφορών και την έντοκη απόδοση συντάξεων, μερισμάτων και εφάπαξ. Όχι στη διάθεση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων στο χρηματιστήριο
 • Καμιά αύξηση των ορίων ηλικίας στις γυναίκες
 • Κανένα «χαράτσι» στους Δημοσίους Υπαλλήλους για το Ταμείο Πρόνοιας
 • Να καταργηθεί η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας.
 • Το Κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του καταβάλλοντας στα Ασφαλιστικά Ταμεία τα χρήματα που τους οφείλει και να πατάξει την εισφοροδιαφυγή. Άμεση χρηματοδότηση του Ταμείου Πρόνοιας και του Ο.Π.Α.Δ.
 • Να καταργηθεί η εισφορά για κύρια σύνταξη
 • Η σύνταξη να αποτελεί το 80% των εν εργασία αποδοχών και να υπολογίζεται στον τελευταίο μισθό
 • Να δοθεί πλήρης σύνταξη των εκπαιδευτικών στα 30 έτη, με 30/30
 • Να θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης σε περίπτωση θανάτου ή ολικής αναπηρίας, ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας, με κατώτερο όριο σύνταξης στο ύψος του 80% των αποδοχών του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού
 • Να θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης ο ένας εκ των δύο συζύγων, όταν στην οικογένεια υπάρχει ανάπηρο παιδί (όχι αποκλειστικά και μόνο η μητέρα)
 • Να καταργηθεί η εισφορά του 7% για τη διαδοχική ασφάλιση
 • Να καταργηθεί το πλαφόν του 20%, που θεσμοθετήθηκε για τους νεοδιόριστους
 • Οι αναπληρωτές να πληρώνουν κατ’ ευθείαν στα ασφαλιστικά μας ταμεία και όχι στο ΙΚΑ. Να διασφαλιστούν πλήρως τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και το επικουρικό τους να μεταφέρεται στο Ταμείο Αρωγής. Να είναι υποχρεωτική η εισφορά και για το Μ.Τ.Π.Υ. και για το Ταμείο Αρωγής.
 • Να αποδεσμευτεί η 35ετία από όρια ηλικίας
 • Η πλειοψηφία των Διοικήσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων, να αποτελείται από εκπροσώπους των ασφαλισμένων
 • Αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, να καλύπτονται οι γιατροί και όλες οι εξετάσεις των ασφαλισμένων. Να καταργηθεί η συμμετοχή για τη Φαρμακευτική Περίθαλψη
 • Να κατοχυρωθεί η διοικητική αυτοτέλεια των Ασφαλιστικών Ταμείων, με αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, που διέπει το καθεστώς λειτουργίας με στόχο την αυτοδιαχείριση. Ο συνταξιοδοτούμενος εκπαιδευτικός να μπορεί να επιλέγει τον τρόπο είσπραξης των μερισμάτων
 • Να αυξηθεί το ποσό των δανείων, να μειωθούν τα επιτόκια και να απλουστευθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη χορήγησή τους από τα Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Ειδικές ρυθμίσεις για τα στεγαστικά δάνεια σε περίπτωση θανάτου
 • Χορήγηση πλασματικής τριετίας στους εργαζομένους στην παραμεθόριο
 • Δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων των Ταμείων

4. Ολοήμερο σχολείο & Νηπιαγωγείο

Διεκδικούμε:

 • Κτιριακή υποδομή, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νέου τύπου σχολείου. Ακόμη δεν έχουμε δει από τον Ο.Σ.Κ. σχέδια νέων διδακτηρίων, που να είναι προσανατολισμένα σ’ αυτή την κατεύθυνση.
 • Σίτιση με ευθύνη της πολιτείας. Βοηθητικό προσωπικό μόνιμο και όχι μέσα από τα προγράμματα stage (τραπεζοκόμους για τη σίτιση, Γραμματείς για το Διοικητικό έργο των 6/θ και πάνω Σχολείων κλπ).
 • Υλικοτεχνική υποδομή και εποπτικά μέσα (υπολογιστές, μουσικά όργανα – αθλητικό – εικαστικό υλικό – ξενόγλωσσα βιβλία) που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Ολοήμερου Σχολείου.
 • Αναλυτικά Προγράμματα, που θα αντιμετωπίζουν ενιαία τα γνωστικά αντικείμενα, ώστε ο σημερινός απογευματινός κύκλος να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πρωινού.
 • Η προετοιμασία των μαθητών για την επόμενη μέρα να είναι τέτοια, ώστε να μην επιβαρύνεται ο μαθητής με εργασία στο σπίτι. Αυτό σημαίνει ότι τα τμήματα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ολιγομελή και ομοιογενή, ώστε η προετοιμασία να είναι ουσιαστική. Η τσάντα να μένει στο σχολείο. Για να συμβεί αυτό πρέπει η ύλη των μαθημάτων για την επόμενη μέρα να είναι τέτοια, ώστε να μπορούν οι μαθητές να τη διεκπεραιώνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα και τα τμήματα να είναι ολιγομελή στα πρότυπα των Ολιγοθεσίων Σχολείων, ώστε η προετοιμασία να είναι ουσιαστική και να εφαρμόζεται η Ενισχυτική Διδασκαλία.
 • Οι συνάδελφοι των ειδικών μαθημάτων να έχουν αποδεδειγμένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στη διδασκαλία μικρών μαθητών και να αποτελούν μέρος του προσωπικού του σχολείου. Υπάρχει, άλλωστε, σχετική θέση της ΔΟΕ για ίδρυση νέων οργανικών θέσεων σε ομάδες σχολείων.
 • Όπου είναι δυνατόν να αναλάβουν και να διδάξουν δάσκαλοι τα αντικείμενα για τα οποία δε χρειάζονται Ειδικότητες και κατέχουν οι ίδιοι βασικές γνώσεις (π.χ. πληροφορική, θέατρο, χορός, εικαστικά κλπ)
 • Το μάθημα της Πληροφορικής να διδάσκεται βάσει αναλυτικού προγράμματος προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών με κατάλληλο λογισμικό.
 • Να μη γίνεται κατάχρηση της συμπλήρωσης ωραρίου στο Ολοήμερο Σχολείο, γιατί αυτό από μόνο του αδυνατίζει την προσφερόμενη ποιότητα εκπαιδευτικού έργου.
 • Να διαφυλαχθεί ο πρωτεύων λόγος ύπαρξης του Ολοήμερου Σχολείου που δεν είναι άλλος από την παιδαγωγική αποστολή του, η οποία όμως – παράλληλα – απαντά και σε κοινωνικά αιτήματα. Το τελευταίο όμως να παραμένει αποτέλεσμα του πρώτου.
 • Να τοποθετηθεί δεύτερος Υποδιευθυντής – Υπεύθυνος Ο.Σ. στα 10/θ και πάνω Σχολεία.
 • Η ώρα σίτισης – ξεκούρασης (14:00 – 14:40) να λαμβάνεται ως διδακτική, όταν ο αριθμός των μαθητών είναι πάνω από 50, όχι μόνο για τον Υπεύθυνο αλλά και για το δεύτερο εκπαιδευτικό του Ολοήμερου.
 • Να διασφαλιστεί το ωράριο των εκπαιδευτικών, να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί, κυρίως στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνεργάζονται οι διαφορετικές ειδικότητες του Ο.Σ. και να δοθούν κίνητρα στους υπηρετούντες σ’ αυτά.
 • Εάν δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν όλα τα σχολεία ως Ολοήμερα σε πλήρη ανάπτυξη, δε χρειάζεται να κακοποιείται ο θεσμός με βιαστικές επεκτάσεις, που μόνο απαξίωση επιφέρουν.

5. Εκπαίδευση Ελληνοπαίδων Εξωτερικού

Διεκδικούμε:

 • Επεξεργασία νέων αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων, με κατάλληλα βιβλία, εποπτικά μέσα και γενικότερα υποδομές, που θα στηρίζουν αποτελεσματικά την ελληνόγλωσση εκπαίδευση
 • Η εκπαίδευση των ελληνοπαίδων του εξωτερικού αποτελεί μια άλλη έκφανση της δημόσιας παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ως εκ τούτου οι όποιες διαφοροποιήσεις έχουν να κάνουν με την παρέμβαση της χώρας υποδοχής και πάντως όχι σε βάρος του ελληνόγλωσσου προγράμματος
 • Στήριξη της κατοχής της ελληνικής γλώσσας και πλήρης αναγνώριση των σπουδών σε ελληνικά σχολεία, από τις αρχές της χώρας υποδοχής
 • Ενίσχυση της Προσχολικής Αγωγής με ίδρυση νέων νηπιαγωγείων και στήριξη των υπαρχόντων
 • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του εξωτερικού με έμφαση στην εκπαίδευση των ελληνοπαίδων
 • Έγκαιρη ολοκλήρωση των αποσπάσεων των Εκπαιδευτικών στο εξωτερικό με σαφές και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (π.χ. μέχρι τον Απρίλιο) αλλά και έγκαιρη ανανέωση των συμβολαίων των ομογενών εκπαιδευτικών για τα επόμενα δύο (2) χρόνια)
 • Αντικειμενικοποίηση του συστήματος υπηρεσιακών μεταβολών με γνώμονα τα ισχύοντα στην Ελλάδα
 • Ουσιαστική αύξηση του επιμισθίου ώστε οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό να ζουν αξιοπρεπώς
 • Σύνδεση του επιμισθίου με το μισθό του πρέσβη της χώρας υποδοχής και τιμαριθμική αναπροσαρμογή του, όπως προβλέπεται από το Ν.2685/99 και για το επίδομα των άλλων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό (προξενικοί υπάλληλοι). Ανάλογη πρόβλεψη και για τους έχοντες συνάψει γάμοι με μόνιμο κάτοικο εξωτερικού.
 • Η Δ.Ο.Ε. στηρίζει τα επιμέρους αιτήματα των συναδέλφων του εξωτερικού, όπως αυτά έχουν καταγραφεί από την Παγγερμανική Συνέλευση των Συλλόγων της Γερμανίας και αφορούν και τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται σε άλλες χώρες.
 • Η Δ.Ο.Ε., υλοποιώντας επιθυμία των Συλλόγων του εξωτερικού, θα πραγματοποιήσει, σε πόλη της Γερμανίας, συνέδριο με θέμα την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων του εξωτερικού.

6. Μειονοτική Εκπαίδευση

Διεκδικούμε:

 • Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων. Βελτίωση και αλλαγή των ήδη υπαρχόντων βιβλίων.
 • Αναμόρφωση του Ολοήμερου Μειονοτικού Σχολείου.
 • Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών σε θέματα Μειονοτικής Εκπαίδευσης, πέρα από την όποια άλλη, γενικότερου χαρακτήρα, επιμόρφωση
 • Μείωση της αναλογίας μαθητών ανά εκπαιδευτικό. Ολιγομελή τμήματα. Μείωση του αριθμού των μαθητών 1 προς 15.
 • Εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής Υποδομής.
 • Αντικειμενικοποίηση κριτηρίων υπηρεσιακών αλλαγών, κατάργηση της συνέντευξης και εξομοίωση της υπηρεσιακής εξέλιξης των εκπαιδευτικών των μειονοτικών σχολείων.
 • Οι διορισμοί του εκπαιδευτικού προσωπικού των μειονοτικών σχολείων να γίνονται από απόφοιτους των Παιδαγωγικών Τμημάτων και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Να γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τους διορισμούς όλων των εκπαιδευτικών στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται στα μειονοτικά σχολεία να παραμένουν σε αυτά επί μία διετία. Οι εκπαιδευτικοί να μην είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν στην έδρα του σχολείου τους.
 • Ίδρυση τμημάτων ένταξης στα μειονοτικά σχολεία.
 • Δημιουργία σχολικών κέντρων για καλυτέρευση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
 • Ίδρυση περισσότερων δημόσιων νηπιαγωγείων όπου αυτό είναι δυνατόν.
 • Εξασφάλιση κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής ώστε εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι να απασχολούνται απρόσκοπτα με την εκπαιδευτική διαδικασία. Αύξηση του χρηματικού ποσού των επιχορηγήσεων.
 • Αναδιοργάνωση του ΥΣΜΕ με τη συμμετοχή δύο αιρετών μελών του Ελληνόφωνου προγράμματος και δύο του Τουρκόφωνου.
 • Εξομοίωση του διδακτικού ωραρίου και των επιδομάτων των διευθυντών και υποδιευθυντών των μειονοτικών σχολείων.
 • Να αυξηθεί το επίδομα των πεδινών και ημιορεινών περιοχών τα οποία ανέρχονται σήμερα σε 45 και 50 ευρώ αντίστοιχα. Συγκεκριμένα: το επίδομα των πεδινών περιοχών να προσδιοριστεί στο 1/3 του δυσπρόσιτου και το επίδομα των ημιορεινών στο 1/2 του δυσπρόσιτου. Επαναπροσδιορισμός δυσπρόσιτων σχολείων και κλιμάκωση των επιδομάτων.
 • Καταβολή όλων των επιδομάτων των μειονοτικών σχολείων και στις νηπιαγωγούς που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία, σε αμιγώς μειονοτικούς οικισμούς.
 • Υπερωριακή αποζημίωση έως και 20 ώρες εβδομαδιαίως για όποια ολιγοθέσια μειονοτικά σχολεία  αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα και οι συνθήκες εκεί είναι ιδιαίτερα δύσκολες.
 • Προσμέτρηση της υπηρεσίας των εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία ως αυξημένη πραγματική υπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη και ως συντάξιμη σύμφωνα με το νόμο 2341.
 • Υποστηρικτικές παρεμβάσεις με την ίδρυση εξακτινωμένων κέντρων στήριξης για μουσουλμανόπαιδες μαθητές.
 • Αναμοριοδότηση των σχολείων.
 • Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα μειοινοτικά σχολεία και είναι μέλη Συλλόγων που ανήκουν στη Δ.Ο.Ε. να έχουν δικαίωμα ψήφου για το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Π.Ε.

7. Συνδρομή των ωρομισθίων στη Δ.Ο.Ε.

Η συνδρομή των ωρομισθίων συναδέλφων ορίζεται με βάση τον τύπο υπολογισμού της συνδρομής των μονίμων και αναπληρωτών συναδέλφων, λαμβάνοντας ως βάση υπολογισμού τις αποδοχές ωρομισθίου εκπαιδευτικού με 12 ώρες εβδομαδιαίως, ανεξάρτητα από το πόσες ώρες κάνει και θα είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα.

yp_four_geor

Last modified: 14 Οκτωβρίου 2009

Close