Written by 18:20 ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

 

 

            ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.

www.paremvasis.gr                             29-5-2017          

            

ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Στις 25 Μάη ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νόμος για την επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων  που αντικαθιστά το προηγούμενο νόμο Μπαλτά – Κουράκη, ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός με την απαράδεκτη απόφαση του  ΣτΕ. Μια απόφαση που αναφέρει ρητά ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων «δεν αποτελεί κατάλληλο όργανο που συγκροτείται και λειτουργεί με εχέγγυα αξιοκρατίας, αμεροληψίας και αντικειμενικότητας όπως είναι τα καθιερωμένα συμβούλια της διοικήσεως».

Με το νόμο αυτό η κυβέρνηση καταφέρνει  να τα συνδυάσει όλα: το διαβόητο νόμο 3848/10 της Διαμαντοπούλου, το νόμο 4369/16 του Βερναρδάκη για την αξιολόγηση στο δημόσιο, το προεδρικό Διάταγμα 152 του 2013 για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.  Η απόφαση του ΣτΕ έλυσε  τα χέρια της κυβέρνησης για να μπορέσει  με αφορμή την επιλογή των διευθυντών να εφαρμόσει όλο το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που είναι ακόμα σε ισχύ. Στο ίδιο μήκος κύματος και το αντιεκπαιδευτικό μένος που εκφράστηκε στη Βουλή από τη μνημονιακή αντιπολίτευση.

Πιο συγκεκριμένα για τη διαδικασία επιλογής των διευθυντών προβλέπεται:

  • Η επαναφορά της διαβόητης συνέντευξης, που ευνοεί τις πελατειακές σχέσεις ανάμεσα στους υποψήφιους διευθυντές και τη διοίκηση.
  • Η κατάργηση της μυστικής ψηφοφορίας του συλλόγου διδασκόντων και η αντικατάστασή της με τη συμπλήρωση «φόρμας αποτίμησης» του υποψηφίου από τους συνυπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς. Το τελικό πρακτικό που θα διαμορφωθεί, θα έχει μόνο γνωμοδοτικό ρόλο προς το συμβούλιο επιλογής ( η μορφή του ερωτηματολογίου και ο τρόπος καταγραφής στο πρακτικό θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση μετά από γνωμοδότηση του ΙΕΠ).

 

  • Ο τρόπος με τον οποίο αποφασίστηκε να γίνει η επιλογή των διευθυντών είναι απόλυτα εναρμονισμένος με το ρόλο που καλούνται να έχουν: του διευθυντή – «μάνατζερ» της σχολικής μονάδας, ο οποίος θα υλοποιεί  τις κατευθύνσεις των συντηρητικών αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση στη σχολική μονάδα. Έρχεται να «κουμπώσει» με την «αυτονομία» και την «αυτοαξιολόγησή» της,  όπου ο διευθυντής καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο,  αφού θα ελέγχει και θα ελέγχεται για την υλοποίηση των «στόχων» του σχολείου, μέσα σε ένα πλαίσιο αιματηρής δημοσιονομικής πολιτικής, αδιοριστίας, ελαστικής εργασίας και συντηρητικών αναδιαρθρώσεων. Η  αξιολόγηση όλων (εκπαιδευτικής μονάδας, στελεχών, εκπαιδευτικών) είναι σαφής μνημονιακή δέσμευση και  αποτελεί βασικό στοιχείο του Τριετούς Σχεδίου για την εκπαίδευση  που ανακοίνωσε το υπουργείο παιδείας, όπου με σαφήνεια διατυπώνεται ότι θα στηρίζεται και στη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ που θα δημοσιοποιηθεί στη διάρκεια του 2017. Βασικοί άξονες του παραπάνω σχεδίου είναι «η  αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων, η αξιολόγηση των  στελεχών της εκπαίδευσης, η θέσπιση νέων κριτήριων επιλογής προσωπικού και υπεύθυνων δομών, η  αύξηση  της παιδαγωγικής και διοικητικής αυτονομίας των σχολείων και οι διαδικασίες  βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της αυτοαξιολόγησης». Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργούν οι διευθυντές των σχολείων, που η κυβέρνηση θέλει να  προκύψουν από διαδικασίες αξιολόγησης από τα «πάνω» αλλά και από τα «κάτω», πιστεύοντας ότι έτσι θα νομιμοποιείται ο ρόλος τους στη συνείδηση των εκπαιδευτικών.

 

  • Η κατάργηση της μυστικής ψηφοφορίας του συλλόγου διδασκόντων αντικαταστάθηκε από το εξής: «Η γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών διατυπώνεται επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, οι οποίες αναγράφονται σε φύλλα αποτίμησης του κριτηρίου αυτού. Οι ερωτήσεις αφορούν στη συνεργατικότητα που επιδεικνύει ο υποψήφιος στη συνεισφορά του για τη δημιουργία του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος , στη συμμετοχή του στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων καθώς και στις ικανότητες διοίκησης ή/και στις ικανότητες οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων».

 

Η διαδικασία αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εφαρμογή του νόμου Βερναρδάκη για την αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους, αφού το 4ο μνημόνιο προβλέπει ότι η αξιολόγηση στην εκπαίδευση πρέπει να συνάδει με την αξιολόγηση σε όλο το δημόσιο τομέα. Ταυτόχρονα  οι «ερωτήσεις αποτίμησης» ουσιαστικά εισάγουν τους δείκτες του ΠΔ 152, που η κυβέρνηση δεν έχει καταργήσει. Η αξιολόγηση λοιπόν ξεκινά! Με τον τρόπο που καθορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο που η κυβέρνηση δεν έχει καταργήσει και με βάση το ψηφισμένο πια 4ο μνημόνιο που την προβλέπει ρητά και κατηγορηματικά.  

 

  • Στη διαδικασία αυτή δεν προβλέπεται να συμμετέχουν οι αναπληρωτές. Παρόλο που δεν συμφωνούμε με τη διαδικασία που προβλέπεται, το γεγονός ότι οι ελαστικά εργαζόμενοι , που αποτελούν το ένα τρίτο του εκπαιδευτικού προσωπικού, επί τους ουσίας δεν θεωρούνται ικανοί να έχουν λόγο δείχνει το πώς αντιλαμβάνεται το κράτος και η κυβέρνηση το ρόλο τους:  ως αναλώσιμο προσωπικό, που έχει την «υποχρέωση» να μεταφέρεται κάθε χρόνο από σχολείο σε σχολείο, και που ταυτόχρονα ακριβώς εξαιτίας αυτής της εργασιακής του σχέσης δεν έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του! Για πρώτη φορά συγκροτείται ένα σώμα , διαφορετικό από το Σύλλογο Διδασκόντων. Εξαιρούνται έτσι οι ελαστικά εργαζόμενοι (αναπληρωτές, ΑΜΩ) στα πλαίσια του συνολικού αποκλεισμού των συμβασιούχων σε όλο το δημόσιο τομέα.

 

Ως Παρεμβάσεις – Κινήσεις – Συσπειρώσεις έχουμε σαφή θέση για τον τρόπο λειτουργίας της σχολικής μονάδας: με ανώτερα και μόνα αποφασιστικά όργανα τον Σύλλογο Διδασκόντων και το Σχολικό Συμβούλιο. Με διευθυντή/συντονιστή, αιρετό και ανακλητό συνάδελφο αποκλειστικά από το Σύλλογο διδασκόντων που θα έχει διδακτικά καθήκοντα και τις ίδιες μισθολογικές απολαβές με όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και ανώτατο όριο θητείας.

Καλούμε τους συναδέλφους να μην συμμετέχουν στην παραπάνω  διαδικασία.  Δεν θα γίνουμε συνένοχοι στην προσπάθεια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας να ανοίξει το δρόμο για την αξιολόγηση μέσω της επιλογής των διευθυντών. Δεν ξεχνάμε ότι η αξιολόγηση στην εκπαίδευση δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι τώρα  χάρη στους δικούς μας αγώνες. Στις Γενικές Συνελεύσεις των συλλόγων που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα παίρνουμε αποφάσεις για απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία γνωμοδότησης  και αξιολόγησης για τους υποψήφιους διευθυντές– «φόρμες αποτίμησης», αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας.  Καλούμε τη ΔΟΕ, στα πλαίσια της απόφασης της ΑΔΕΔΥ για «απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης» να πάρει αντίστοιχες αποφάσεις.

                                           

Last modified: 29 Μαΐου 2017

Close