Written by 21:04 Αρχική Σελίδα

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη σχέση Αυτοαξιολόγησης και Αξιολόγησης

ΣΧΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αυτοαξιολόγηση (ΑΕΕ)- Αξιολόγηση: Συχνές Ερωτήσεις 
Ερώτηση 1η : Λένε ότι η αυτοαξιολόγηση δεν έχει σχέση με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αφού καταγράφεται απλά η γενική εικόνα του σχολείου. Σωστά;
Απάντηση: ΛΑΘΟΣ! Η σύνδεση αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης είναι απολύτως σαφής και αναφέρεται στην κατηγορία V «Υπηρεσιακή Συνέπεια και επάρκεια» στο προεδρικό διάταγμα για την  αξιολόγηση του εκπαιδευτικού όπου κρίνεται ως επαρκής αυτός/ή που:
i) συμμετέχει ενεργά, ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων, στον προγραμματισμό και στιςδιαδικασίες αυτο–αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.
iii) συμμετέχει [….]στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων που προγραμματίστηκαν στο πλαίσιο της αυτο–αξιολόγησής της.
Επίσης, στην Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της εικόνας του σχολείου της Α.Ε.Ε. ζητείται από τις ομάδες εργασίας που θα υλοποιήσουν την αυτοαξιολόγηση να καταγράψουν ποσοτικά και ποιοτικά «κατά πόσο ο αριθμός, η σύνθεση, η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και η εμπειρία των εκπαιδευτικών ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του σχολείου και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών» (Δείκτης 1.2 – Στελέχωση Σχολείου). Αυτός ο δείκτης ταυτίζεται με την Επιστημονική και Επαγγελματική Ανάπτυξη της αξιολόγησης του κάθε εκπαιδευτικού(κατηγορία V ). Με λίγα λόγια μας ζητάνε να κάνουμε τη βρόμικη δουλειά του κράτους στα σχολεία, επιθεωρώντας ο ένας την ικανότητα και τα προσόντα του άλλου! Θέλουν τους συλλόγους διχασμένους με τους εργαζόμενους να ακονίζουν τα τσεκούρια τους ενάντια στους συναδέλφους τους!
Ερώτηση 2η : Υπάρχουν άλλες τέτοιες «ταυτίσεις» μεταξύ δεικτών αυτοαξιολόγησης και κατηγοριών της αξιολόγησης;
Απάντηση: Φυσικά! Ο δείκτης 3.1 της αυτοαξιολόγησης (Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών) ζητά να καταγραφεί «ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της διδασκαλίαςη υιοθέτηση ποικίλων διδακτικών μεθόδων ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και το αντικείμενο της διδασκαλίαςη αποτελεσματική διοίκηση της τάξης με τη σωστή αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και των μέσων διδασκαλίας, η ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητή και ο βαθμός εμπλοκής των μαθητών στην οικοδόμηση της γνώσης» καιταυτίζεται με τις κατηγορίες ΙΙ –Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας και ΙΙΙ – Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών της αξιολόγησης του κάθε εκπαιδευτικού.
Ερώτηση 3η : Αληθεύει ότι η αυτοαξιολόγηση δε σχετίζεται με τις απολύσεις;
Απάντηση: ΨΕΜΑ! Αν συγκροτηθούν οι ομάδες αυτοξιολόγησης όπως εύκολα συμπεραίνουμε από τη «σατανική» ταύτιση δεικτών αυτοαξιολόγησης-κατηγοριών αξιολόγησης (βλ. παραπάνω) οι ομάδες εργασίας θα τροφοδοτούν – εν αγνοία τους;- με πληροφορίες τον κρατικό μηχανισμό ο οποίος με τη βοήθεια των προγραμμάτων ταυτοποίησης myschool και surveyμπορεί να συμπληρώσει τα κενά στην αξιολόγηση του κάθε εκπαιδευτικού. Έτσι, μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση να στοιχειοθετεί τις απολύσεις για τις οποίες άλλωστε έχει δεσμευτεί.
Ερώτηση 4η : Τα σχολεία προβλεπόταν να κάνουν προγραμματισμό τους κάθε Σεπτέμβρη και έναν απολογισμό εκπαιδευτικού έργου με τη λήξη του σχολικού έτους. Δεν είναι παρατραβηγμένο να λένε κάποιοι ότι η προωθούμενη αυτοαξιολόγηση θα οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση των σχολείων και άρα στο κλείσιμο ή την υποχρηματοδότηση τους;
Απάντηση: Δεν είναι καθόλου παρατραβηγμένο! Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στην προωθούμενη αυτοαξιολόγηση σε σχέση με άλλες μορφές αυτοαξιολόγησης που μπορεί να υιοθετούσαν μέχρι σήμερα οι σχολικές μονάδες είναι ότι η έκθεση αξιολόγησης της κάθε σχολικής μονάδας «Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του σχολείου και υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέσω του Δικτύου Πληροφόρησης της ΑΕΕ» (Εγκύκλιος Κεδίκογλου,Αρ.Πρωτ.157723/Γ1/23-10-2013/ΥΠΑΙΘ). Μάλιστα προβλέπεται πως οι Σχολικοί Σύμβουλοι με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων μπορούν να οργανώνουν ανά Δήμους εκδηλώσεις δημοσιοποίησης της ΑΕΕ σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους Συλλόγους Γονέων και τα ΜΜΕ!!! Με βάση τα παραπάνω είναι θέμα χρόνου η δημιουργία ενός ενιαίου πίνακα κατάταξης των σχολείων με βάση τη βαθμολογία που έχει «πιάσει» η κάθε σχολική μονάδα στην αυτοαξιολόγηση, ώστε ο κάθε γονιός να επιλέγει το «καλύτερο» σχολείο για να εγγράψει το παιδί του. Τα παραπάνω δεν αποτελούν κινδυνολογία, αλλά τη νεοφιλελεύθερη εκπαιδευτική πραγματικότητα των αγγλοσαξονικών χωρών που έχει οδηγήσει στο κλείσιμο ή την τιμωρητική υποχρηματοδότηση των «κακών» σχολείων.
Ερώτηση 5η : Δε συμφωνώ απόλυτα με την ΑΕΕ, αλλά δεν είναι λογικό ότι με τη σταδιακή εφαρμογή της θα διορθωθεί, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου;
Απάντηση: ΟΧΙ! Η εμπειρία αυτού του τύπου της αξιολόγησης σε άλλες χώρες έχει δείξει πως όχι μόνο δε συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, αλλά αλλοτριώνει και γραφειοκρατικοποιεί το εκπαιδευτικό έργο. Η ξενόγλωσση αρθρογραφία και βιβλιογραφία βρίθει παραδειγμάτων στα οποία οι εκπαιδευτικοί, αντί να αφοσιώνονται απερίσπαστοι στην προετοιμασία και διεξαγωγή της διδασκαλίας τους συμπληρώνουν κουτάκια, φόρμες, τρέχουν πίσω από χρονοδιαγράμματα αξιολόγησης, κυνηγούν χορηγίες. Δείτε ένα παράδειγμα για το τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός από τον οδηγό διαχείρισης του έργου της ΑΕΕ:
«Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ουσιαστική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου της ΑΕΕ στο σχολείοΣυμμετέχουν στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων και της ολομέλειας καθώς και σε ομάδες εργασίας (γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου, συστηματική διερεύνηση επιλεγμένων τομέων, διαμόρφωση σχεδίων δράσης, εφαρμογή σχεδίων δράσης, κ.ά.) στα διάφορα στάδια της υλοποίησης του έργου της ΑΕΕ στο σχολείο. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τα διαθέσιμα στοιχεία του σχολείουεπιλέγουν τομείς και δείκτες προς διερεύνηση, ορίζουν κριτήριαδιαμορφώνουν τα κατάλληλα εργαλεία για συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων (ερωτηματολόγιο, σχέδιο συνέντευξης, σχέδιο παρατήρησης, κ.τ.λ.), κατανέμουν συγκεκριμένες δραστηριότητες σε ομάδες και μέληκαθορίζουν χρονοδιαγράμματακαταγράφουν τις διαδικασίεςυλοποίησης και αξιολογούν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των σχεδίων δράσης. Οι εκπαιδευτικοί έχουν επίσης την ευθύνη της καταγραφής και αρχειοθέτησης όλων των εργασιών και των δραστηριοτήτων κάθε ομάδας δράσης και συμμετέχουν ουσιαστικά στη σύνταξη των εκθέσεων προόδου και αξιολόγησης του έργου.» (!!!)Μετά από όλα αυτά, με τι κουράγιο και όρεξη να μπούμε στην τάξη;
Ερώτηση 6η : Οι λουφαδόροι καλά κάνουν και δε θέλουν την αυτοαξιολόγηση, γιατί φοβούνται ότι θα απολυθούν. Εγώ, που κάνω καλά τη δουλειά μου, γιατί να είμαι ενάντια στην ΑΕΕ σαν όλους αυτούς που δε θέλει να αλλάξει τίποτα;
ΑπάντησηΗ εναντίωση στην αυτοαξιολόγηση- αξιολόγηση δεν υποκινείται από τους λουφαδόρους ή τους φοβισμένους, αλλά από τη νηφάλια εξέταση της προωθούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής. Αλήθεια, αν το Υπουργείο θέλει να απολύσει τους κακούς εκπαιδευτικούς, γιατί έθεσε σε διαθεσιμότητα-απόλυση συνάδελφο στον οποίο το ίδιο το ΥΠΑΙΘ απένειμε βραβείο αριστείας; Αλήθεια, αν μέσω της αυτοαξιολόγησης το Υπουργείο θέλει να βοηθήσει τα σχολεία, γιατί συνάδελφοι του 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού που συμμετείχαν από το 2010 πιλοτικά στην αυτοαξιολόγηση είναι σε διαθεσιμότητα-απόλυση; Μετά τη σφαγή των καθηγητών δεν δικαιολογείται κανείς να μην αντιλαμβάνεται πως όταν το κράτος αποφασίσει να διαλύσει τη δημόσια εκπαίδευση προς όφελος των ιδιωτών (βλ. τεχνική εκπαίδευση- εγκαίνια ιδιωτικού ΙΕΚ από Αρβανιτόπουλο) καμιά αυτοαξιολόγηση και κανένα αριστείο δε θα τον σώσει!Η ΑΕΕ είναι εργαλείο νομιμοποίησης των προωθούμενων απολύσεων και ως τέτοιο το απορρίπτουμε!!!

Πηγή: Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Δυτικής Αττικής

Last modified: 6 Μαρτίου 2014

Close