Written by 20:11 Slider, Αποφάσεις Δ.Σ., Αρχική Σελίδα

Ανακοίνωση σχετικά με το διδακτικό ωράριο των 4/θέσιων Νηπιαγωγείων και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει οι Σύλλογοι Διδασκόντων

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε.
«Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»

Ευεργέτου Γιαβάση 7  – 15342
Αγία Παρασκευή
Τηλ-Fax: 2106399318
http://www.syllogosperiklis.gr
info@syllogosperiklis.gr

  Αγία Παρασκευή, 8/09/2023
Αρ. Πρωτ. :  119

 

Προς:

Τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας , ΔΟΕ ,Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας , Συλλόγους Εκπ/κών

 

 

                      Διδακτικό ωράριο 4 θέσιων Ν/Γ

                        Βήματα Συλλόγων Διδασκόντων

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ορισμένα από τα  Νηπιαγωγεία ευθύνης του συλλόγου  μας  λειτουργούν ως 4/θέσια .

Οι συναδέλφισσες εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτά  δικαιούνται μείωση διδακτικού ωραρίου. 

Υπενθυμίζουμε ότι:

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών των Νηπιαγωγείων καθορίζεται με υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως προστέθηκε με την περ. β, της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 (24 Α΄) και ισχύει. Κατ’ εξουσιοδότηση των προαναφερόμενων διατάξεων εκδόθηκε και ισχύει η αριθ. 127187/Ε1/1-8-2016 (ΦΕΚ 2524 Β΄/16-8- 2016) υπουργική απόφαση που ορίζει ότι καθορίζεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων, ως ακολούθως:

 1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.
 2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12.
 3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.
 4. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία: Ι) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας, II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας, III) ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και IV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας.»

Τα παραπάνω επισημαίνονται και στην εγκύκλιο 1-9-2023 με Αρ. Πρωτ.: Φ7/95956 /Δ1/1-9-23 του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-2024»

Για το σκοπό αυτό καλούμε  τις Προϊσταμένες και τους Συλλόγους διδασκόντων των Νηπιαγωγείων που λειτουργούν ως 4/θέσια:

  

Να αποστείλουν ΑΜΕΣΑ και χωρίς καμία καθυστέρηση στη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄Αθήνας:

 1. το Εβδομαδιάιο Ωρολόγιο Πρόγραμμα που συντάσσεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου στο οποίο να αναγράφεται ξεχωριστά το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο  και οι υπερωρίες του κάθε  εκπαιδευτικού εφόσον πραγματοποιούνται.
 2. Αντίγραφο πρακτικού συλλόγου διδασκόντων για ανάθεση τμημάτων, την ανάγκη για την τοποθέτηση επιπλέον συναδέλφου όπου αυτό είναι αναγκαίο για τη συμπλήρωση των πλεοναζουσών ωρών του ωρολογίου προγράμματος με στο οποίο αποτυπώνεται  ότι από 12/9/23 καλύπτουν το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων τους υπερβαίνοντας το διδακτικό τους ωράριο.
 3. Αίτημα -δήλωση κενού για τοποθέτηση επιπλέον συναδέλφου όπου αυτό είναι αναγκαίο για τη συμπλήρωση των πλεοναζουσών ωρών του ωρολογίου προγράμματος, εάν δεν τα έχουν ήδη στείλει
 4. Αντίγραφο του Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων για την ανάθεση υπερωριών στους/στις συναδέλφους  για σύνολο των επιπλέον ωρών με ημερομηνία που θα προηγείται της ημερομηνίας έναρξης των υπερωριών. Στο πρακτικό πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός των ωρών υπερωριακής διδασκαλίας για κάθε εκπαιδευτικό.  Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 16 και 18 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μπορεί να ανατεθεί υπερωριακή διδασκαλία μέχρι πέντε (5) ώρες εβδομαδιαίως σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων διδασκόντων είτε και του Διευθυντή / Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4823/2021 (136 Α΄). Ταυτόχρονα επισημαίνουμε ότι αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών, η ανάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου,κατά τα οριζόμενα  από τις διατάξεις των παρ. 16 και 18 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Επίσης στην περίπτωση που πρόκειται για ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας έως 5 ώρες την εβδομάδα στον/ην Διευθυντή/τρια ή στον/ην Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας, ή στην εξαιρετική περίπτωση που o/η Διευθυντής/τρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας παραλείπει να αναθέτει υπερωριακή διδασκαλία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4823/2021 (136 Α΄), η ανάθεση γίνεται με απόφαση του/της διευθυντή/τριας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
 5. Αίτημα προς το ΠΥΣΠΕ για ανάθεση υπερωριών στην Προισταμένη του Νηπιαγωγείου.
 6. Διαβιβαστικό Διευθύντριας όπου θα αναφέρεται ο μήνας, ονομαστικά οι εκπ/κοί τους οποίους αφορά καθώς και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται αναλυτικά.
 7. Βεβαίωση Διευθύντριας ξεχωριστά για κάθε μήνα και κάθε εκπαιδευτικό υπογεγραμμένα, πρωτότυπα και εις τριπλούν.

 Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας  οφείλει να ενημερώσει για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σύμφωνα με στην με αρ. Πρωτ. 141076/Ε3/4-11-21 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ οφείλει να ενημερώνει ορθώς το Π.Σ. myschool για το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς της και να χορηγεί αρμοδίως υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παραπάνω εγκύκλιο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από τη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄Αθήνας:

Α) Να ενημερώσει υπηρεσιακά, αναλυτικά τις συναδέλφους για τις διαδικασίες διασφάλισης του θεσμοθετημένου ωραρίου των νηπιαγωγών που εργάζονται στα 4 θέσια Ν/Γ με την τοποθέτηση επιπλέον συναδέλφου όπου αυτό είναι αναγκαίο για τη συμπλήρωση των πλεοναζουσών  ωρών του ωρολογίου προγράμματος.

Β) Να ενημερώσει τις συναδέλφους για τις απαιτούμενες  διαδικασίες ως προς την καταβολή αποζημιώσεων των δεδουλευμένων υπερωριών. 

Γ) Να εξασφαλίσει την πλήρη ομαλή λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος σε όλα τα τμήματα των νηπιαγωγείων που απαιτείται με την πρόσληψη – τοποθέτηση  του απαραίτητου προσωπικού.

Last modified: 10 Σεπτεμβρίου 2023

Close