Written by 15:50 Αρχική Σελίδα

Ανακοίνωση Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αγ. Παρασκευής για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών

ενωση

Αγία Παρασκευή 13/11/2013

 

Προς:    τον Διευθυντή Π.Ε. Β΄Αθήνας κ.Βεντήρη

 

Κοιν:     τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σ. Κεδίκογλου

τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής κ. Γκίνη

τον Σχολικό Σύμβουλο κ. Π. Γαλάνη

τους Διευθυντές Σχολείων Π.Ε. Αγίας Παρασκευής

 

κ. Διευθυντά

 

11 Σεπτεμβρίου 2013 – ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά με πολλές ελλείψεις στην στελέχωση και οργάνωση των σχολείων.

11 Νοεμβρίου 2013 – 2 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ,  οι ελλείψεις εξακολουθούν να υπάρχουν και τα σχολεία να δυσλειτουργούν.

 

Ως Ένωση και Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων επανερχόμαστε και σας καταθέτουμε νέα επιστολή με τα ερωτήματα αλλά και τα αιτήματά μας.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Υπάρχουν σχολεία στην πόλη μας που εξακολουθούν να έχουν ελλείψεις ειδικοτήτων στο πρωινό πρόγραμμα με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν.

 

 • Στο 1ο Δημοτικό λείπουν 16 ώρες εικαστικών. Το μάθημα γίνεται από δάσκαλο διαφορετικής ειδικότητας.
 • Στο 2ο Δημοτικό λείπουν 9 ώρες γυμναστικής τόσο από το πρωινό όσο και από το ολοήμερο. Το γεγονός αυτό έχει αντίκτυπο στη λειτουργία του ολοήμερου όπως αναφέρεται παρακάτω.
 • Στο 3ο Δημοτικό λείπουν 7 ώρες πληροφορικής από το πρωινό πρόγραμμα. Το μάθημα γίνεται από δασκάλους με επιπλέον ώρες σε άλλα μαθήματα. Υπάρχουν δηλαδή τμήματα που κάνουν μειωμένες ή καθόλου ώρες από  το υποχρεωτικό από την Α’ δημοτικού μάθημα της πληροφορικής βάσει του ωρολόγιου προγράμματος, ενώ κάνουν αυξημένες ώρες σε άλλα μαθήματα καθώς οι ώρες αναπληρώνονται από τους δασκάλους με επιπλέον ώρες σε άλλα μαθήματα.
 • Στο 5ο Δημοτικό λείπουν 3 ώρες πληροφορικής
 • Στο 6ο Δημοτικό λείπουν 16 ώρες εικαστικών. Το αποτέλεσμα είναι 2 μέρες της εβδομάδας το πρωινό σχολείο να λειτουργεί έως 13:15. Στις εγκυκλίους λειτουργίας των Ολοήμερων με ΕΑΕΠ αναφέρεται ρητά η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ λειτουργία των σχολείων αυτών μέχρι τις 14:00.  Αλήθεια, πόσο νόμιμη είναι η λειτουργία με μειωμένο ωράριο;
 • Στο 7ο Δημοτικό  λείπουν 2 ώρες φυσικής αγωγής και 1 ώρα αγγλικών.
 • Στο 8ο Δημοτικό λείπει η ειδικότητα της πληροφορικής
 • Στο 9ο Δημοτικό λείπουν 28  ώρες  πληροφορικής

 

Πόσο σωστό είναι να μην έχουν όλα τα παιδιά τις ίδιες ευκαιρίες μόρφωσης και εκπαίδευσης είτε μέσα στο ίδιο σχολείο, είτε σε γειτονικά σχολεία της ίδιας πόλης, επισημοποιώντας με αυτό τον τρόπο την κατηγοριοποίηση των σχολείων;

Θα θέλαμε να γνωρίζουμε πότε σκοπεύετε να αποστείλετε OΛΟΥΣ τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς στα σχολεία;

Πόσο νόμιμο είναι να μην ακολουθείται σε όλα τα σχολεία το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει δοθεί από το Υπουργείο;

Ποιος θα βαθμολογήσει και πώς τα παιδιά που δεν έχουν κάνει συγκεκριμένα μαθήματα είτε εικαστικών, είτε πληροφορικής, είτε άλλων ειδικοτήτων;

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Τα Ολοήμερα της πόλης δείχνουν να λειτουργούν «κανονικά». Φυσικά χωρίς μελέτη, ακυρώνοντας το ρόλο τους και μετατρέποντάς τα,  στα Δημοτικά που λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε «παιδοφυλακτήρια». Η εγκύκλιος που βγήκε μετά την έναρξη των σχολείων και αφαιρεί το δάσκαλο από τα ολοήμερα των ΕΑΕΠ, στηρίζει τη λειτουργία του ολοήμερου σε μαθήματα ειδικοτήτων. Πώς λειτουργούν  αυτά όταν οι ειδικότητες δεν υπάρχουν;

 • Στο 2ο Δημοτικό (λόγω της έλλειψης 9 ωρών γυμναστικής από το πρωινό και το ολοήμερο) το ολοήμερο δεν λειτουργεί ακόμα για τους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης.
 • Στο 3ο Δημοτικό λείπει 1 ώρα πληροφορικής η οποία καλύπτεται με σύμπτυξη τμημάτων.
 • Στο 8ο Δημοτικό το ολοήμερο λειτουργεί μέχρι τις 15:30.
 • Στο 9ο Δημοτικό το ολοήμερο λειτουργεί χάρη στο φιλότιμο των κακοπληρωμένων εκπαιδευτικών.

 

Ζητάμε:

Την άμεση κάλυψη του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού

Την άμεση κατάργηση της εγκυκλίου που αφαιρεί τους δασκάλους από τα Ολοήμερα σχολεία με ΕΑΕΠ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  – ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Γνωρίζουμε ότι ήδη εστάλησαν στα σχολεία οι δάσκαλοι παράλληλης στήριξης. Φυσικά χωρίς να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.

 • Στο 3ο Δημοτικό, με 3  περιπτώσεις που χρήζουν παράλληλης στήριξης, εστάλησαν μόνο 2 δάσκαλοι και η κατανομή έγινε με τη συμβολή του σχολικού συμβούλου.
 • Στα συστεγαζόμενα 4ο-10ο  Δημοτικά χρειάζονται δασκάλους παράλληλης στήριξης καθώς και 1 δασκάλα για το Τμήμα Ένταξης.
 • Στο 9ο Δημοτικό χρειάζονται δάσκαλοι παράλληλης στήριξης για 2-3 περιπτώσεις. Η ενημέρωση που έχουν είναι ότι έχει τοποθετηθεί δάσκαλος ο οποίος όμως δεν έχει ακόμα εμφανιστεί.

 

Τα παιδιά που χρήζουν παράλληλης στήριξης δεν έχουν ανάγκη μερικής κάλυψης, έχουν ανάγκη πλήρους κάλυψης, λόγω της ιδιαίτερων αναγκών τους.

 

Ζητάμε την επίσπευση των διαδικασιών, την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων και την άμεση αποστολή δασκάλων παράλληλης στήριξης στα παιδιά που το έχουν ανάγκη, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσουν οι γονείς τους.

 

Οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στα δημόσια σχολεία δεν μας επιτρέπουν να μείνουμε άπραγοι. Τα παιδιά μας μόνο από τους αγώνες μας έχουν να περιμένουν.

ΖΗΤΑΜΕ και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ για τα παιδιά μας:

Να σταματήσει η κατηγοριοποίηση των σχολείων.

Ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση.

Άμεση απόσυρση των Υπουργικών αποφάσεων.

Άμεση αποστολή εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για τη λειτουργία των Ολοήμερων και των Ημερήσιων σχολείων

Άμεση και σωστή λειτουργία των Ολοήμερων

Άμεση αποστολή δασκάλων παράλληλης στήριξης

 

Η πρόοδος προϋποθέτει αλλαγές, αλλά η αλλαγή από μόνη της δεν σημαίνει και πρόοδο. Χρειαζόμαστε ένα σχολείο που θα πλουτίσει τον κόσμο των παιδιών και θα διαμορφώνει κοινωνικές προσωπικότητες.

Στη χώρα της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας, ζητάμε ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΩΣΗ για τα παιδιά μας και ενίσχυση των σχολείων μας ώστε να λειτουργήσουν έτσι όπως πραγματικά πρέπει. Ας γίνουν επιτέλους ουσιαστικές αλλαγές στον πιο σημαντικό χώρο του πολιτισμού μας, την παιδεία, όχι με γνώμονα το χρήμα, αλλά το μέλλον… και το μέλλον, είναι το παρόν των παιδιών μας!

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                       Η Γεν.Γραμματέας

Αύρα Μπασακίδου-Καράμπελα      Εύη Ματιάτου-Χατζοπούλου

 

Υπεύθυνοι εκ μέρους του Δ.Σ.

Ηλέκτρα Σωτηράκου-Ψύλλα

Γιώργος Κρητικίδης

Last modified: 14 Νοεμβρίου 2013

Close