Written by 16:16 Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΔΟΕ με αφορμή τα μέτρα του ΥΠΕΠΘ για την αναπλήρωση – Ανακοίνωση 29 – 1- 2006

 

 apofasi_ds_DOE_sinexisi_clip_image002

                Αριθμ. Πρωτ. 1311                                                      Αθήνα 29/11/2006

                                                                                                Προς:
Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

με αφορμή τα μέτρα του ΥΠΕΠΘ για την αναπλήρωση

 

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ, με αφορμή την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Φ12/1155/125379/Γ1/23-11-06, που αναφέρεται στην «αναπλήρωση διδακτικών ημερών», ανακοινώνει τα εξής:

  1. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., με βάση τις προτάσεις των συλλόγων εκπαιδευτικών Π.Ε , ανακοίνωσε στις 9/11/2006, στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και το ΥΠΕΠΘ τις προτάσεις του για την κάλυψη της ύλης.
  2. το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε, στις 23/11/06 σε έκδοση εγκυκλίου που αναφέρεται στην «αναπλήρωση των διδακτικών ημερών» και, ταυτόχρονα, κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία για σχετική νομοθετική ρύθμιση (την τροπολογία σας την αποστέλλουμε), παρά την αντίθεση του Δ.Σ. της ΔΟΕ,  που εκφράστηκε στη συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό κ. Γ. Καλό στις 14/11/06.

Η κυβέρνηση και το ΥΠΕΠΘ προχώρησαν στην ανακοίνωση των «μέτρων αναπλήρωσης», στην προσπάθειά τους:

  1. Να χρεώσουν στην απεργία των εκπαιδευτικών τις τραγικές ανεπάρκειες της κυβερνητικής πολιτικής (π.χ. ακόμη και τώρα υπάρχουν  πάνω από 1000 κενά στην Π.Ε.), τα μορφωτικά ελλείμματα, καθώς και τα σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν με τα νέα βιβλία(βαθμός δυσκολίας, έκταση και ασυμβατότητα της ύλης με τα παλιά βιβλία, τρόπος εισαγωγής, ζητήματα περιεχομένου κλπ.), ενώ αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι που δεν έδωσαν και δεν δίνουν λύσεις στα προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκ/κών,
  2. Να θέσουν σε δοκιμασία τα παιδιά και τους γονείς τους,
  3. Να αμφισβητήσουν στην εκπαίδευση το δικαίωμα της απεργίας και να εκδικηθούν τους απεργούς .

Είναι φανερό πως το ΥΠΕΠΘ, δεν ενδιαφέρεται, ουσιαστικά,  για την ποιοτική κάλυψη της ύλης και αντιμετωπίζει το θέμα της αναπλήρωσης με καθαρά λογιστικό τρόπο, έξω από την πραγματικότητα του σχολείου. Ο καθένας κατανοεί ότι δεν μπορεί να μιλάμε για ουσιαστική διδασκαλία σε παιδιά που θα τιμωρούνται με τον περιορισμό των διακοπών τους, όταν μάλιστα τα αδέλφια τους ή οι συμμαθητές τους δεν θα πηγαίνουν σχολείο γιατί ο δάσκαλός τους δεν απήργησε όλες τις μέρες. Αυτή η αντιμετώπιση του ζητήματος από το ΥΠΕΠΘ, που φτάνει στο σημείο να τιμωρεί τους μαθητές ακόμη και στις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, δεν είναι δυνατόν να έχει κανένα μορφωτικό αντίκρισμα. Οι απουσίες των παιδιών θα είναι πάρα πολλές και κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα δεν θα υπάρξει. Και μόνο η αξιοποίηση της ευέλικτης ζώνης, γεγονός που και το ΥΠΕΠΘ έδειχνε ότι αποδέχεται το προηγούμενο διάστημα, θα υπερκάλυπτε το «λογιστικό» αποτέλεσμα  που παρουσιάζεται ως αναπλήρωση διδακτικών ημερών.  Το ΥΠΕΠΘ ενδιαφέρεται μόνο για τις πολιτικές του επιδιώξεις και  αδιαφορεί για τις ανάγκες των γονιών και των μαθητών, καθώς και για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Αυτό που ιεραρχεί  ως αναγκαιότητα είναι να τιμωρήσει όσους απήργησαν (ιδιαίτερα αυτούς που απήργησαν πολλές μέρες)  και να παραδειγματίσει τους γονείς και όσους  συμπαραστάθηκαν σ΄ αυτόν τον αγώνα ακόμη και σε βάρος των παιδιών των οποίων η ψυχολογία αγνοείται παντελώς.

Ύστερα από τα παραπάνω το Δ.Σ. της ΔΟΕ, δηλώνει τα εξής:

  1. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να ακυρώσει την απεργία μας και να τιμωρήσει τους απεργούς. Το Δ.Σ. της ΔΟΕ δεσμεύεται να πάρει κάθε αναγκαίο μέτρο, για να καλύψει συνδικαλιστικά τους απεργούς συναδέλφους ώστε να μην υποχρεωθούν να εφαρμόσουν τιμωρητικά και αντιπαιδαγωγικά μέτρα. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση καλούμε και τους τοπικούς συλλόγους να προχωρήσουν σε συλλογικές διαδικασίες και ανάλογα μέτρα για την στήριξη των συναδέλφων και την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών .
  2. Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων, να συζητήσουν άμεσα το θέμα της ποιοτικής κάλυψης της διδακτέας ύλης ώστε να καταλήξουν στα αναγκαία μέτρα, με βάση την  απόφαση της ΔΟΕ (9/11/06 απόφαση της ΔΟΕ για την κάλυψη της ύλης), απορρίπτοντας αντιπαιδαγωγικά και τιμωρητικά μέτρα. Οι σύλλογοι διδασκόντων μπορούν πέρα από τους λόγους που επικαλούνταν πέρσι για τη μη εφαρμογή του προγράμματος της ευέλικτης ζώνης να επικαλεστούν επιπλέον την ανάγκη να αξιοποιήσουν το διδακτικό αυτό χρόνο για την κάλυψη και την εμπέδωση της ύλης.( 14-9-06 απόφαση της ΔΟΕ για την ΕΖ).
  3. Καλούμε τους Δ/ντές να μην υποβάλλουν σε καμιά περίπτωση προγράμματα «αναπλήρωσης» που θα υλοποιούν αντιπαιδαγωγικά και τιμωρητικά μέτρα,  αλλά αντίθετα να υποβάλλουν και να υλοποιήσουν  προγράμματα που θα έχουν ως βάση τους το πνεύμα της απόφασης του Δ.Σ. της  ΔΟΕ.
  4. Το Δ.Σ της ΔΟΕ παρέχει για όλα τα  παραπάνω πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε.
  5. Καλούμε τους τοπικούς συλλόγους εκπαιδευτικών, τους συλλόγους διδασκόντων και τους εκπαιδευτικούς ανά τάξη να πάρουν μέτρα για την πλατιά ενημέρωση των γονέων και των συλλόγων τους και να αναλάβουν κοινές πρωτοβουλίες δράσης.

Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Τα  μέτρα που τιμωρούν

τους απεργούς δασκάλους  και τους μαθητές

ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ

 

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

 apofasi_ds_DOE_sinexisi_clip_image004

Last modified: 29 Νοεμβρίου 2006

Close