ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΧΑΡΑ ΝΙΚΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΛΜΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, ΧΑΡΑ ΝΙΚΑ …