ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 – 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου