Το Υπουργείο ανακοίνωσε τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ. ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

  ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ» Έχοντας υπόψη: 1.      Τις διατάξεις: α) του άρθρου 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄), β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985, γ) του άρθρου 21 παρ. 1 ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/8-10-2001…